Hoofdnavigatie overslaan
April 2013 | Welkom op de conferentie

Welkom op de conferentie

April 2013 Algemene conferentie

Ik spoor u aan om aandachtig en met een ontvankelijk hart naar de boodschappen te luisteren. Het is mijn gebed dat we dat mogen doen

Broeders en zusters, het doet me genoegen u welkom te heten op de 183e algemene aprilconferentie van de kerk.

Gedurende de zes maanden die verstreken sinds de vorige keer dat we bij elkaar kwamen, was ik in de gelegenheid om wat te reizen en hier en daar met enkelen van u kennis te maken. Na de algemene oktoberconferentie reisde ik naar Duitsland, waar ik het voorrecht had om op verschillende plekken ontmoetingen te hebben met onze leden, en ook in verschillende delen van Oostenrijk.

Eind oktober wijdde ik in het Canadese Alberta de Calgarytempel in, terzijde gestaan door ouderling Russell M. Ballard en zijn vrouw, ouderling Craig C. Christensen en zijn vrouw, en ouderling William R. Walker en zijn vrouw. In november presideerde ik de herinwijding van de Boisetempel in de Amerikaanse staat Idaho. Mijn reisgezellen die deelnamen aan de herinwijding waren ouderling David A. Bednar en zijn vrouw, ouderling Craig C. Christensen en zijn vrouw, en ouderling William R. Walker en zijn vrouw.

De culturele vieringen die in samenhang met beide inwijdingen werden gehouden, waren uitnemend. Omdat mijn vrouw haar 85ste verjaardag vierde, en ik vond dat ik bij haar moest zijn, woonde ik zelf de culturele viering in Calgary niet bij. Maar het was ons voorrecht om samen in onze woonkamer via een gesloten circuit naar de viering te kijken, waarop ik de volgende ochtend naar Calgary vloog voor de inwijding. In Boise namen ruim negenduizend jongeren uit het tempeldistrict deel aan de culturele viering. Er waren zoveel jongeren bij betrokken dat er in de arena waarin ze optraden geen ruimte was voor familieleden.

Afgelopen maand zijn president Dieter F. Uchtdorf met zijn vrouw, en ouderling Jeffrey R. Holland met zijn vrouw, en ouderling Gregory A. Schwitzer met zijn vrouw, naar Tegucigalpa in Honduras gereisd om onze pas voltooide tempel daar in te wijden. De avond voor de inwijding was er een fantastische viering met de jeugd.

Er zijn nog tempels aangekondigd, en diverse tempels bevinden zich in verschillende stadia van voorbereiding of aanbouw.

Het is vanochtend mijn voorrecht om nog twee extra tempels aan te kondigen die in de komende maanden en jaren op de volgende locaties zullen worden gebouwd: Cedar City in de Amerikaanse staat Utah, en Rio de Janeiro in Brazilië. Broeders en zusters, de bouw van tempels gaat onverminderd door.

Zoals u weet, zijn er tijdens de algemene oktoberconferentie veranderingen aangekondigd in de leeftijd waarop jonge mannen en jonge vrouwen op voltijdzending kunnen gaan. De jonge mannen kunnen nu met achttien jaar op zending en de jonge vrouwen met negentien jaar.

De reactie van onze jonge mensen was opmerkelijk en inspirerend. Sinds 4 april — twee dagen geleden — hebben we 65.634 zendelingen in het zendingsveld, terwijl ruim twintigduizend leden hun oproep hebben ontvangen maar nog niet naar een opleidingscentrum voor zendelingen zijn gegaan, en nog eens ruim zesduizend bezig zijn met de gesprekken die ze met hun bisschop en ringpresident moeten hebben. We moesten 58 nieuwe zendingsgebieden stichten om de toename in het aantal zendelingen te faciliteren.

Om dit zendelingenleger in stand te helpen houden, en omdat veel van onze zendelingen van eenvoudige afkomst zijn, nodigen wij u uit om zo mogelijk gul bij te dragen aan het algemeen zendingsfonds van de kerk.

En nu, broeders en zusters, zullen wij vandaag en morgen verder naar geïnspireerde boodschappen luisteren. De sprekers hebben er onder gebed naar gestreefd om te weten te komen wat de Heer wilde dat wij nu zouden horen.

Ik spoor u aan om aandachtig en met een ontvankelijk hart naar de boodschappen te luisteren. Dat wij dat mogen doen, is mijn gebed in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.