Hopp over hovednavigasjon
April 2013 | Velkommen til konferansen

Velkommen til konferansen

April 2013 Generalkonferanse

Jeg oppfordrer dere til å være oppmerksomme og mottakelige for de budskapene vi vil få høre. Dette er min bønn.

Mine kjære brødre og søstre, det er en stor glede å ønske dere velkommen til den 183. årlige generalkonferanse i Kirken.

I løpet av de seks månedene som er gått siden sist vi møttes, har jeg hatt anledning til å reise litt og møte noen av dere i deres egne områder. Etter generalkonferansen i oktober reiste jeg til Tyskland, hvor det var mitt privilegium å møte våre medlemmer på flere steder i landet, så vel som i deler av Østerrike.

I slutten av oktober innviet jeg Calgary Alberta tempel i Canada, med bistand fra eldste og søster M. Russell Ballard, eldste og søster Craig C. Christensen og eldste og søster William R. Walker. I november gjeninnviet jeg Boise Idaho tempel. På reisen og innvielsen hadde jeg også med meg eldste og søster David A. Bednar, eldste og søster Craig C. Christensen og eldste og søster William R. Walker.

De kulturelle feiringene som ble holdt i forbindelse med begge disse innvielsene, var enestående. Jeg var ikke personlig tilstede under den kulturelle feiringen i Calgary, ettersom det var søster Monsons 85-årsdag og jeg følte jeg burde være hos henne. Imidlertid hadde hun og jeg det privilegium å se feiringen i vår egen stue over intern-TV, og så fløy jeg til Calgary neste morgen til innvielsen. I Boise deltok mer enn 9000 ungdommer fra tempeldistriktet i den kulturelle feiringen. Det var så mange unge mennesker med at det ikke var plass til familiemedlemmer på arenaen der de opptrådte.

For bare en måned siden reiste president Dieter F. Uchtdorf, ledsaget av søster Uchtdorf, eldste og søster Jeffrey R. Holland og eldste og søster Gregory A. Schwitzer, til Tegucigalpa i Honduras for å innvie vårt nylig fullførte tempel der. En fantastisk ungdomsfeiring fant sted kvelden før innvielsen.

Det er andre templer som er bekjentgjort og som er på forskjellige stadier i den forberedende prosessen, eller som er under oppføring.

I dag har jeg gleden av å bekjentgjøre ytterligere to templer som i kommende måneder og år vil bli bygget på følgende steder: Cedar City, Utah og Rio de Janeiro, Brasil. Brødre og søstre, byggingen av templer fortsetter for fullt.

Som dere vet, bekjentgjorde jeg på generalkonferansen i oktober endringer i alderen når unge menn og unge kvinner kan virke som heltidsmisjonærer, og de unge mennene kan nå virke i en alder av 18 og de unge kvinnene når de er 19.

Responsen fra våre unge har vært bemerkelsesverdig og inspirerende. Den 4. april – for to dager siden – hadde vi 65 634 heltidsmisjonærer, med over 20 000 til som har fått sine kall, men som ennå ikke har kommet til et misjonæropplæringssenter, og mer enn 6000 andre i intervjuprosessen med sine biskoper og stavspresidenter. Det har vært nødvendig for oss å opprette 58 nye misjoner for å imøtekomme det økte antallet misjonærer.

For å bidra til å opprettholde denne misjonærstyrken, og fordi mange av våre misjonærer kommer fra beskjedne kår, inviterere vi dere, i den grad dere kan, til å bidra generøst til Kirkens misjonærfond.

Brødre og søstre, vi vil få høre inspirerte budskap i dag og i morgen. De som skal tale til oss, har ved bønnens hjelp søkt ydmykt å få vite hva Herren ønsker at vi skal høre akkurat nå.

Jeg oppfordrer dere til å være oppmerksomme og mottakelige for de budskap vi vil få høre. At vi vil gjøre det, ber jeg om i vår Herre Jesu Kristi navn. Amen.