Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | Susū Maia i le Konafesi

Susū Maia i le Konafesi

Aperila 2013 Konafesi Aoao

Ou te uunaia outou ina ia gauai lelei atu ma talia savali o le a tatou faalogo i ai. Talosia ia tatou faia o la’u tatalo lea.

Ou uso e ma tuafafine pele, so’u fiafia ina a tele e faafeiloai atu ai ia te outou i le Konafesi Aoao Lona 183 Faaletausaga a le Ekalesia.

I le ono masina talu mai la tatou feiloaiga mulimuli, sa ou maua ai le avanoa e fai ai ni nai malaga, ma feiloai ai ma nisi o outou i a outou eria. Ina ua maea le konafesi aoao ia Oketopa, sa ou malaga ai i Siamani, lea na ou maua ai le avanoa e feiloai ai ma o tatou tagata i ni nofoaga eseese i lena atunuu, faapea foi ni vaega o Oseteria.

I le faaiuga o Oketopa sa ou faapaiaina ai le Malumalu o Calgary Alberta i Kanata, faatasi ai ma le fesoasoani a Elder ma Sister M. Russell Ballard, Elder ma Sister Craig C. Christensen, ma Elder ma Sister William R. Walker. Ia Novema, sa ou toefaapaiaina ai le Malumalu o Boise Idaho. Sa matou auai foi i le faapaiaga ma Elder ma Sister David A. Bednar, Elder ma Sister Craig C. Christensen, ma Elder ma Sister William R. Walker.

O faafiafiaga faaleaganuu na faia i nei faapaiaga sa tulagaese. Ou te lei auai i le faafiafiaga faaleaganuu i Calgary, ona o le aso soifua lona 85 o Sister Monson, ma sa ou lagona e tatau ona ma mafuta ma ia. Peitai, sa ma maua le avanoa e matamata ai i le faafiafiaga i lo ma’ua potu malolo i se televise, ona ou lele ai lea i Calgary i le taeao na sosoo ai mo le faapaiaga. I Boise, e silia ma le 9,000 talavou mai le itulagi o le malumalu sa auai i le faatinoga o le faafiafiaga faaleaganuu. Sa matua toatele naua talavou sa aofia ai, ma sa leai se avanoa mo ni tagata o aiga e auai ai i le vaega na latou faafiafia ai.

O le masina na te’a nei na malaga faatasi ai Peresitene Dieter F. Uchtdorf, ma Sister Uchtdorf, Elder ma Sister Jeffrey R. Holland, ma Elder ma Sister Gregory A. Schwitzer i Tegucigalpa, Honduras, e faapaia lo tatou malumalu fou ua maea iina. Sa faia ai foi se faafiafiaga maoae a le autalavou i lena afiafi a o loma le faapaiaga.

E i ai isi malumalu ua uma ona fofogaina atu ma o loo i tulaga eseese o le amataga o le faagasologa pe o loo fausiaina nei.

O lo’u avanoa lenei i lenei taeao e faasilasila atu ai isi malumalu fou e lua, lea o le a fausia i masina po o tausaga a sau i nofoaga nei: o le Aai o Cedar, Iuta, ma Rio de Janeiro, Pasila. Uso e ma tuafafine, e faaauau pea le fausiaina o malumalu e aunoa ma le faatuai.

E pei ona outou silafia, i le konafesi aoao ia Oketopa na ou faasilasila atu ai le matutua o alii talavou ma tamaitai talavou ua mafai ai ona avea ma faifeautalai faamisiona, o alii talavou ua mafai nei ona faamisiona i le ta’i 18 a o tamaitai talavou i le ta’i 19.

E ofoofogia ma musuia le tali mai a o tatou tupulaga talavou. E oo mai i le aso 4 o Aperila—lua aso talu ai—ua 65,634 faifeautalai faamisiona o loo galulue nei, ma le silia ma le 20,000 ua maua o latou valaauga ae e lei ulufale i nofoaga autu mo le aoaoina o faifeautalai ma e silia ma le 6,000 isi o loo faagasolo faatalanoaga ma o latou epikopo ma peresitene o siteki. Ua tatau ai ona tatou faatuina nisi misiona fou e 58 e taulima ai le numera faatupulaia o faifeautalai.

Ina ia fesoasoani e faatumauina lenei ‘au o faifeautalai, ma ona o le toatele o o tatou faifeautalai e o mai i tulaga lē mautu lelei, o lea matou te valaaulia ai outou, pe a mafai ai, ia saofagā ma le limafoai i le Tupe Lautele mo Faifeautalai a le Ekalesia..

Ia, uso e ma tuafafine, o le a tatou faalogologo i savali musuia i le asō ma a taeao. O i latou o le a saunoa mai sa latou saili ma le agaga tatalo ia iloa po o a mea e finagalo le Alii tatou te faalogo i ai i lenei taimi.

Ou te uunaia outou ina ia gauai lelei atu ma talia savali o le a tatou faalogo i ai. Talosia ia tatou faia o la’u tatalo lea i le suafa o Iesu Keriso, le Alii, amene.