Jäta peamenüü vahele
Aprill 2013 | Teie püha teenimiskohus

Teie püha teenimiskohus

Aprill 2013 Üldkonverents

Te saite väe, volituse ja püha kohuse teenida sel hetkel, kui teid preesterlusse pühitseti.

Teenimisrõõm

Aaroni preesterluse noored mehed! Te olete Jumala armastatud pojad ja Tal on teie jaoks suur töö. Et seda tööd täide saata, peate te täitma oma püha kohust teisi teenida.1

Kas te teate, mida tähendab teenida? Mõtelge selle küsimuse üle, kui ma räägin teile tüdrukust nimega Chy Johnson.

Kui Chy eelmisel aastal keskkooli läks, sai temast julma ja mõtlematu koolikiusamise ohver. Teda koheldi halvasti, tõugati ja mõnitati, kui ta klassi sisenes – mõned õpilased isegi loopisid teda prügiga. Arvatavasti olete te näinud ka oma koolis sellist inimeste halba kohtlemist.

Liiga paljude inimeste jaoks on teismeiga üksilduse ja hirmu aeg. See ei pea nii olema. Chy õnneks oli tema koolis noormees, kes teadis, mida tähendab teenimine.

Chy ema oli palunud abi kooli õpetajatelt koolikiusamisele lõpu tegemisel, kuid see jätkus. Seejärel võttis ta ühendust Carson Jonesiga, Aaroni preesterluse hoidjaga ja kooli ameerika jalgpalli meeskonna kapteniga. Ta palus Carsonil välja selgitada, kes tema tütart kiusasid.

Carson lubas aidata, kuid tundis oma südames, et võib teha rohkemat kui ainult kiusajad välja selgitada. Vaim sosistas talle, et ta pidi aitama Chyl tunda ennast armastatuna.

Carson palus mõned oma meeskonnakaaslased appi Chyd teenima. Nad kutsusid ta lõunasöögi ajal enda juurde istuma. Nad jalutasid ta klassi, et tema turvalisus tagada. Ei olnud mingi üllatus, et kui Chy jalgpalluritega sõbrustama hakkas, ei kiusanud teda enam keegi.

See oli jalgpallimeeskonnale põnev hooaeg. Aga ka põnev kaotusteta hooaeg ei pannud neid noori mehi Chyd unustama. Nad kutsusid ta pärast mänge väljakul meeskonnaga ühinema. Chy tundis end armastatu ja hinnatuna. Ta tundis end turvaliselt. Ta oli õnnelik.

Jalgpallimeeskond võitis osariigi meistritiitli. Kuid nende koolis juhtus midagi tähtsamat kui jalgpalli meistrivõistlused. Nende noorte meeste eeskuju on motiveerinud teisi õpilasi olema tolerantsemad ja sõbralikumad. Nüüd kohtlevad nad üksteist suurema lahkuse ja austusega.

Riigi uudistemeedia sai teada, mida need noored mehed teinud olid, ja jagas seda lugu üleriigiliselt. See, mis sai alguse ühe inimese teenimispüüdest, innustab tuhandeid teisi sama tegema.

Chy ema kutsub neid noori mehi maskeeritud ingliteks. Carson ja tema sõbrad on kiired ütlema, et Chy on õnnistanud nende elu enamatel viisidel kui nemad on tema elu õnnistanud. See on see, mis juhtub, kui sa kaotad enda teiste teenistuses – sa leiad enese.2 Sa muutud ja kasvad viisil, mis poleks muidu võimalik. Need noored mehed on leidnud rõõmu teenimises ja otsivad jätkuvalt võimalusi teisi õnnistada. Nad on innukad laiendama teenimist eesolevate kuude jooksul, kui nad täisajalisel misjonil teenivad.3

Vajadus ja kohus

Maailmas on tuhandeid Chy Johnsoneid – inimesi, kes peavad tundma Taevaisa armastust. Nad on koolides, kvoorumites ja isegi teie peres. Mõned tulevad teile kohe pähe. Teiste vajadused ei ole nii selgelt nähtavad. Tegelikult võib teie teenimine mingil moel õnnistada kõiki, keda te tunnete. Issand ootab teilt, et te neid abistaksite.

Te ei pea olema sporditäht, et teisi teenida. Te saite väe, volituse ja püha kohuse teenida sel hetkel, kui teid preesterlusse pühitseti. President James E. Faust õpetas: „Preesterlus on volitus, mis on antud inimesele, et teenida Jumala nimel.”4 Aaroni preesterlus sisaldab inglite teenimise võtmeid.5

Kui te armastate Tema lapsi, siis Taevaisa juhatab teid ja Tema inglid toetavad teid.6 Teile antakse väge õnnistada elusid ja päästa hingi.

Jeesus Kristus on teie eeskuju. Ta „ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida”.7 Teisi teenida tähendab neid armastada ja nende eest hoolitseda. See tähendab hoolitseda nende füüsiliste ja vaimsete vajaduste eest. Lihtsalt öeldes tähendab see selle tegemist, mida teeks Päästja, kui Tema oleks siin.

Teie pere

Alustage enda kodust. Seal teete te oma kõige tähtsamat teenimistööd.8

Kas soovite läbi viia huvitavat katset? Järgmine kord, kui teie ema palub teie abi kodustes tegemistes, ütelge talle: „Aitäh küsimast, ema. Ma aitan meeleldi.” Siis vaadake tema reaktsiooni. Mõned teist peaksid enne selle katse tegemist oma esmaabi andmise teadmisi värskendama. Teie ema võib šoki saada. Pärast tema taaselustamist märkate omavaheliste suhete paranemist ja suurenenud Vaimu oma kodus.

See on vaid üks viis, kuidas oma peret teenida, on veel palju teisi. Te teenite, kui oma pereliikmetega lahkelt räägite. Te teenite, kui kohtlete oma vendi ja õdesid kui parimaid sõpru.

Aga kõige tähtsam on ehk see, et te abistate oma isa kui teie kodu vaimset juhti tema kohustustes. Toetage täielikult pereõhtut, perepalvet ja perega pühakirjade uurimist. Tehke endast olenev, et teie kodus oleks Vaim. See tugevdab teie isa tema rollis ja valmistab teid ette ühel päeval isaks saama. Kui teil ei ole kodus isa, on teie kohustus oma peret teenida isegi veel vajalikum.

Teie kvoorum

Teil on samuti kohustus oma kvoorumis teenida.

Preesterlus laieneb üle maailma. Paljud teist kuuletute president Monsoni päästmiskutsele. Praegu on rohkem aktiivseid Aaroni preesterluse hoidjaid kui kunagi varem Kiriku ajaloos. Kuid on ikka veel neid, kes pole aktiivsed ja vajavad teid.

Eelmisel juunil, kui Bangalore’is Indias loodi uus kogudus, oli ainukene noor mees preesterluse koosolekul üks hiljuti ametisse pühitsetud diakon nimega Gladwin.

Koos Noorte Meeste juhataja ja koguduse juhatajaga hakkas Gladwin vähemaktiivsetele noortele meestele helistama ja neid nende kodus külastama. Peagi hakkas teine noor mees Samuel taas kirikus käima.

Iga nädal helistasid Gladwin ja Samuel neile, kes polnud kvoorumi koosolekule tulnud, ja jagasid nendega õpitut. Samuti helistasid või külastasid nad neid nende sünnipäeval. Ükshaaval said vähemaktiivsetest noortest meestest nende sõbrad ja hakkasid vastu võtma kutseid kvoorumi üritustele, kvoorumi koosolekutele ja lõpuks ise teenimistööd teha. Tänaseks on kõik nende koguduse noored mehed Kirikus aktiivsed.

Pühakirjad õpetavad, et Aaroni preesterluse kvoorumid peavad koos nõu pidama ja üksteist harima ehk üksteist toetama ja tugevdama.9 Te harite üksteist, kui te õpetate evangeeliumi tõdesid, jagate vaimseid kogemusi ja jagate tunnistust. Noorte õppekava julgustab sedalaadi suhtlemist kvoorumi koosolekutel, kuid see toimib vaid siis, kui iga kvoorumi liige tunneb, et teda armastatakse ja austatakse. Pilkamise ja õrritamise jaoks pole kvoorumi koosolekutel kohta – eriti kui avalikult tundeid jagatakse. Kvoorumi juhatajad peavad kindlustama, et kvoorumi koosolekud on koht, kus igaühel on turvaline osaleda.

Apostel Paulus manitses: „Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu.”10

Preesterluse hoidjad ei kasuta oma kõnes kunagi vulgaarsusi või räpasusi. Nad ei alanda kunagi teisi ega tee neile haiget. Nad innustavad ja toetavad neid. See on lihtne, kuid vägev viis teenida.

Igal ajal

Teenimistöö ei piirdu talitustega, koduõpetuse külastustega või aeg-ajalt tehtavate teenimisprojektidega. Me oleme alati preesterluse mehed – mitte ainult pühapäeval ja mitte ainult siis, kui me kanname valgeid särke ja lipse. Meil on kohus teenida kõikjal, kus me oleme. Teenimine ei ole lihtsalt midagi, mida me teeme – see määratleb meie olemuse.

Teenige iga päev. Võimalused on kõikjal teie ümber. Otsige neid. Paluge Issandat, et võiksite neid märgata. Enamik neist on väikesed siirad teod, mis aitavad teistel saada Jeesuse Kristuse järgijateks.11

Püüdes olla Vaimu vääriline, tunnete ära mõtteid ja tundeid, mis õhutavad teid teenima. Kui te neid õhutusi järgite, kasvab nende hulk ja teie võimalused ja võime teenida suurenevad ja laienevad.

Mu noored vennad, ma tunnistan, et teile on antud Aaroni preesterluse volitus ja vägi Jumala nimel teenida.

Ma tunnistan, et kui te seda teete, olete Jumala kätes tööriistaks teiste abistamisel. Teie elu on rikkalikum ja tähendusrikkam. Te leiate suuremat jõudu seista vastu kurjale. Te leiate tõelist õnne – sellist, mida tunnevad vaid Jeesuse Kristuse tõelised järgijad.

Et te võiksite kogeda rõõmu, täites püha teenimiskohust, on minu palve Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.

Näita viiteidPeida viited

  Viited

  1. Vt ÕL 84:111.

  2. Vt Mk 8:35.

  3. Vt Trent Toone. Kindness of Arizona High School QB Carson Jones and Teammates Has Gone Viral, −Deseret News, 9. nov 2012. − deseretnews.com/article/865566351/Kindness-of-Arizona-high-school-QB-Carson-Jones-and-teammates-has-gone-viral.html

  4. James E. Faust. Message to My Grandsons. − Ensign või Liahona, mai 2007, lk 54; rõhutus lisatud.

  5. Vt ÕL 13:1.

  6. Vt ÕL 84:88.

  7. Vt Mt 20:27–28.

  8. Vt Handbook 2: Administering the Church (Kiriku haldamine), 2010, alajaotus 2.4.5.

  9. Vt ÕL 107:85.

  10. Ef 4:29.

  11. Vt Handbook 2: alajaotus 3.2.3.