Praleisti pagrindinę navigaciją
balandis 2013 | Jūsų šventa pareiga tarnauti

Jūsų šventa pareiga tarnauti

balandis 2013 Visuotinė konferencija

Tą akimirką, kai buvote įšventinti į kunigiją, jūs gavote galią, įgaliojimą ir šventą pareigą tarnauti.

Tarnavimo džiaugsmas

Aarono kunigystės vaikinai, jūs esate mylimi Dievo sūnūs ir Jis paruošė jums svarbų darbą. Kad atliktumėte šį darbą jums reikia vykdyti savo šventą pareigą tarnauti kitiems.1

Ar žinote, ką reiškia tarnauti? Pagalvokite apie tai, kol aš jums papasakosiu apie mergaitę, vardu Šai Džonson.

Kai praeitais metai Šai pradėjo lankyti vidurinę mokyklą, ji tapo žiauraus ir beprasmiško pasityčiojimo auka. Su ja negražiai elgėsi, ją stumdė ir pašiepdavo, kai ji įeidavo į klasę; kai kurie mokiniai net mėtė į ją šiukšles. Jūs tikriausiai esate matę tokių žmonių, su kuriais panašiai elgiamasi.

Per daug dažnai paauglystė yra vienatvės ir baimės metas. Viskas gali būti kitaip. Šai laimei mokykloje buvo vaikinas, kuris suprato, ką reiškia tarnauti.

Šai mama prašė mokyklos mokytojų, kad sustabdytų patyčias, bet jos tęsėsi. Po to ji susisiekė su Karsonu Džounsu, kuris turėjo Aarono kunigystę ir buvo amerikietiško futbolo komandos pagrindinis puolėjas. Ji paprašė jo, kad padėtų surasti tuos, kurie šaipėsi.

Karsonas sutiko padėti, tačiau širdyje jis jautė, kad gali padaryti daug daugiau, nei tik surasti pašaipūnus. Dvasia jam pakuždėjo, kad jis turi padėti Šai pasijausti mylima.

Karsonas paprašė savo komandos draugų prisijungti prie jo tarnaujant Šai. Per pietus jie pakvietė ją atsisėsti prie vieno stalo. Jie lydėdavo ją į klasę, kad užtikrintų jos saugumą. Nieko nuostabaus, kad tuomet, kai jos pašonėje buvo geri draugai iš amerikietiško futbolo komandos, niekas daugiau iš Šai nebesišaipė.

Tie metai komandai buvo puikūs. Bet net pakylėti to, kad per visą sezoną nė karto nepralaimėjo, šie vaikinai nepamiršo Šai. Jie pakvietė ją prisijungti prie komandos aikštėje po rungtynių. Šai pasijuto mylima ir branginama. Ji jautėsi saugi. Ji buvo laiminga.

Amerikietiško futbolo komanda laimėjo valstijos čempionatą. Bet kai kas svarbesnio už amerikietiško futbolo čempionatą įvyko jų mokykloje. Šių vaikinų pavyzdys motyvavo kitus mokinius būti palankesnius ir draugiškesnius. Dabar jie vienas kitam malonesni ir pagarbesni.

Nacionalinė žinių tarnyba sužinojo, ką šie vaikinai padarė, ir pasidalino jų istorija su visa šalimi. Tai, kas prasidėjo nuo pastangų tarnauti vienam, tūkstančius įkvėpė pasekti jų pavyzdžiu.

Šai motina vadina šiuos vaikinus „užsimaskavusiais angelais“. Karsonas ir jo draugai nedvejoja pasakyti, kad Šai palaimino jų gyvenimus kur kas labiau nei jie jos. Štai kas nutinka, kai pasiaukojate dėl kitų – jūs atrandate save.2Keičiatės ir augate taip, kaip to nepadarytumėte jokiais kitais būdais.Šie vaikinai patyrė tarnavimo džiaugsmą ir nesiliauja ieškoję progų laiminti kitus. Jie nekantrauja pasiūlyti savo tarnystę, kai už kelių mėnesių tarnaus nuolatinėje misijoje.3

Poreikis ir pareiga

Visame pasaulyje yra tūkstančiai tokių kaip Šai Džonson – žmonių, kuriems reikia pajusti Dangiškojo Tėvo meilę. Jie yra jūsų mokykloje, kvorumuose ir net jūsų šeimoje. Kai kuriuos nesunku prisiminti. Kiti turi reikmių, kurios nėra tokios akivaizdžios. Galima teigti, kad visi, kuriuos pažįstate, gali būti kaip nors palaiminti jūsų tarnavimu. Viešpats tikisi, kad jūs padėsite jiems.

Neprivalote būti sporto žvaigždė, kad galėtumėte tarnauti kitiems. Tą akimirką, kai buvote įšventinti į kunigystę, jūs gavote galią, įgaliojimą ir šventą pareigą tarnauti. Prezidentas Džeimsas E. Faustas mokė: „Kunigystė – tai žmogui suteiktas įgaliojimas tarnauti Dievo vardu.“4 Aarono kunigystė turi angelų tarnavimo raktus.5

Kai mylėsite Jo vaikus, Dangiškasis Tėvas ves jus ir angelai jums padės.6 Jums buvo suteikta galia laiminti gyvenimus ir gelbėti sielas.

Jėzus Kristus yra jūsų pavyzdys. Jis „atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti“.7 Tarnauti reiškia mylėti ir rūpintis kitais. Tai reiškia pasirūpinti jų fizinėmis ir dvasinėmis reikmėmis. Paprastai tariant, tai reiškia daryti tai, ką Gelbėtojas darytų, jei būtų čia.

Jūsų šeima

Pradėkite savo namuose. Tai vieta, kur galite atlikti patį svarbiausią tarnavimą.8

Ar norite išmėginti įdomų eksperimentą? Kitą kartą, kai jūsų mama paprašys pagalbos namuose, atsakykite maždaug taip: „Ačiū, mama, kad paprašei. Aš su malonumu padėsiu.“ Tada stebėkite jos reakciją. Kai kuriems iš jūsų praverstų prieš tai prisiminti pirmosios pagalbos įgūdžius, nes jūsų motiną gali ištikti šokas. Po to, kai ją atgaivinsite, pastebėsite žymiai pagerėjusius jūsų santykius ir stipresnę dvasią namuose.

Tai tik vienas iš būdų, kaip tarnauti šeimoje; yra daugybė kitų. Jūs tarnaujate, kai kalbate malonius žodžius savo šeimos nariams. Jūs tarnaujate, kai elgiatės su broliais ir seserimis kaip su savo geriausiais draugais.

Tikriausiai svarbiausias jūsų tarnavimas, kai padedate savo tėvui vykdyti savo kaip dvasinio vadovo pareigas namuose. Iš visų jėgų prisidėkite ir skatinkite, kad vyktų šeimos namų vakarai, bendros šeimos maldos ir Raštų studijavimas. Atlikite savo dalį, kad užtikrintumėte Dvasios buvimą jūsų namuose. Tai sustiprins jūsų tėvo vaidmenį ir paruoš jus kada nors būti tėvu. Jei neturite tėvo šeimoje, jūsų pareiga tarnauti šeimai dar reikalingesnė.

Jūsų kvorumas

Jūs taip pat turite pareigą tarnauti kvorume.

Kunigystė plinta po visą pasaulį. Daugelis jūsų atsiliepiate į Prezidento Monsono prašymą gelbėti. Šiandien turime daugiau aktyvių Aarono kunigystę turinčiųjų, nei kada anksčiau per visą Bažnyčios istoriją. Ir visgi yra tokių, kurie nėra aktyvūs ir jiems reikia jūsų.

Praeitą birželį Indijoje, Bangladoro mieste, buvo įkurtas naujas skyrius. Vienintelis vaikinas kunigystės susirinkime buvo neseniai įšventintas diakonas, vardu Gledvinas.

Gledvinas kartu su Vaikinų organizacijos prezidentu ir skyriaus prezidentu paskambino neaktyviems vaikinams ir aplankė juos namuose. Netrukus antras vaikinas, vardu Samuelis, pradėjo vėl lankyti Bažnyčią.

Kiekvieną savaitę Gledvinas ir Samuelis skambino tiems, kurie nedalyvavo kvorumo susirinkime ir dalinosi tuo, ko išmoko. Jie taip pat skambindavo arba aplankydavo juos per jų gimtadienius. Vienas po kito neaktyvūs vaikinai tapo jų draugais ir pradėjo priimti jų pakvietimus ateiti į kvorumo veiklas, dalyvauti kvorumo susirinkimuose ir galiausiai patys pradėjo tarnauti. Šiandien visi skyriaus vaikinai yra aktyvūs Bažnyčios nariai.

Raštai moko, kad Aarono kunigystės diakonai turi posėdžiauti taryboje ir ugdyti, arba padrąsinti ir sustiprinti, vienas kitą.9 Jūs ugdote, kai mokote Evangelijos tiesų, dalinatės dvasiniais patyrimais ir liudijimu. Jaunimui skirta programa skatina tokias veiklas kvorumo susirinkimuose, bet tai įmanoma tik tada, kai kiekvienas kvorumo narys jaučiasi mylimas ir gerbiamas. Kvorumo susirinkimuose nėra vietos patyčioms ir erzinimui – ypač kai atvirai dalinamasi jausmais. Kvorumų prezidentūros turi imtis iniciatyvos ir užtikrinti, kad kvorumo susirinkimuose visiems būtų saugu dalyvauti.

Apaštalas Paulius įspėjo: „Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; kalbėkite vien kas gera, kas prireikus ugdo ir duoda malonę klausytojams.“10

Kunigystę turintys niekada nekalba vulgariai ir nesikeikia. Jie niekada nežemina ir neskaudina kitų. Jie visada padrąsina ir stiprina kitus. Tai paprastas, tačiau galingas būdas tarnauti.

Visada

Tarnavimo darbas neapsiriboja vien tik apeigomis, namų mokymu ar atsitiktinėmis tarnavimo veiklomis. Mes visada esame kunigystės vyrai – ne vien sekmadieniais ir ne tik tada, kai esame apsirengę baltais marškiniais ir su kaklaraiščiu. Turime pareigą tarnauti, kur bebūtume. Tarnavimas yra ne vien tai, ką mes darome, – tai pasako, kas esame.

Tarnaukite kasdien. Progų yra visur. Ieškokite jų. Prašykite Viešpaties, kad padėtų pastebėti jas. Jūs pastebėsite, kad dauguma jų yra maži, nuoširdūs veiksmai, kurie padeda kitiems tapti Jėzaus Kristaus pasekėjais.11

Stengdamiesi būti verti Dvasios jūs atpažinsite mintis ir jausmus, raginančius jus tarnauti. Jei paklusite šiems raginimams, jūs sulauksite jų daugiau ir jūsų galimybės gausės ir sugebėjimai stiprės.

Mano jaunieji broliai, liudiju jums, kad jums buvo suteiktas didingos Aarono kunigystės įgaliojimas ir galia tarnauti Dievo vardu.

Liudiju, kad taip darydami būsite įrankiai Dievo rankose padėti kitiems. Jūsų gyvenimas bus turtingesnis ir prasmingesnis. Atrasite daugiau stiprybės atsispirti blogiui. Jūs atrasite tikrąją laimę – tokią, kuri žinoma tikriesiems Jėzaus Kristaus pasekėjams.

Kad patirtumėte, koks džiaugsmas yra vykdyti savo šventą tarnavimo pareigą, meldžiu Jėzaus Kristaus vardu, amen.

Rodyti nuorodasPaslėpti nuorodas

  Išnašos

  1. Žr. Doktrinos ir Sandorų 84:111.

  2. Žr. Morkaus 8:35.

  3. Žr. Trent Toone, „Kindness of Arizona High School QB Carson Jones and Teammates Has Gone Viral“, Deseret News, Nov. 9, 2012, deseretnews.com/article/865566351/Kindness-of-Arizona-high-school-QB-Carson-Jones-and-teammates-has-gone-viral.html.

  4. Džeimsas E. Faustas, „Žinia mano anūkams“, 2007 m. balandžio mėn. Visuotinės konferencijos medžiaga; kursyvas pridėtas.

  5. Žr. Doktrinos ir Sandorų 13:1.

  6. Žr. Doktrinos ir Sandorų 84:88.

  7. Žr. Mato 20:27–28.

  8. Žr. Handbook 2: Administering the Church (2010), 2.4.5.

  9. Žr. Doktrinos ir Sandorų 107:85.

  10. Efeziečiams 4:29.

  11. Žr. Handbook 2, 3.2.3.