Hoofdnavigatie overslaan
April 2013 | Je heilige dienende plicht

Je heilige dienende plicht

April 2013 Algemene conferentie

Op hetzelfde moment dat je tot het priesterschap werd geordend, ontving je het gezag, de bevoegdheid en de heilige plicht om te dienen.

De vreugde van dienen

Jongemannen van de Aäronische priesterschap, jullie zijn geliefde zoons van God en Hij heeft belangrijk werk voor je te doen. Om dat werk te volbrengen, moet je je heilige, dienende plicht vervullen.1

Weet je wat ik met dienende plicht bedoel?’ Denk maar eens over die vraag na terwijl ik je over een meisje, Chy Johnson, vertel.

Toen Chy vorig jaar voor het eerst naar de middelbare school ging, werd ze het slachtoffer van wrede, onnadenkende pesterijen. Als ze naar haar leslokaal liep, werd ze onheus behandeld, geduwd en bespot — sommige leerlingen gooiden zelfs afval naar haar. Je hebt dergelijke pesterijen waarschijnlijk ook wel bij jou op school gezien.

Voor al te veel mensen is de tienertijd een tijd van eenzaamheid en angst. Zo hoeft het niet te zijn. Chy bofte dat er op haar school jongemannen waren die begrepen wat hun dienende plicht was.

Chy’s moeder had de docenten op school gevraagd de pesterijen een halt toe te roepen, maar dat had geen effect. Toen benaderde ze Carson Jones, een Aäronisch priesterschapsdrager en de quarterback van het American-footballteam. Ze vroeg hem om voor haar uit te zoeken wie haar dochter pestte.

Carson stemde hiermee in, maar in zijn hart wist hij dat hij veel meer kon doen dan de pesters aan te wijzen. De Geest fluisterde hem in dat hij Chy moest laten voelen dat ze geliefd was.

Carson vroeg aan een paar teamgenoten om Chy samen met hem te dienen. Ze vroegen haar of ze tussen de middag bij hen wilde zitten. Ze liepen met haar naar haar klas om ervoor te zorgen dat er niets gebeurde. Het zal je niet verbazen dat niemand Chy meer pestte nu ze met het footballteam bevriend was.

Het footballteam draaide een uitstekend seizoen. Ze verloren niet één wedstrijd. Desondanks bleven die jongemannen oog voor Chy houden. Ze nodigden haar uit om zich na de wedstrijd bij het team op het veld te voegen. Chy voelde zich geliefd en gewaardeerd. Ze voelde zich veilig. Ze was gelukkig.

Het footballteam won het staatskampioenschap. Maar er gebeurde iets op die school dat veel belangrijker was dan kampioen worden. Het voorbeeld van die jongemannen motiveerde andere leerlingen om aardiger en vriendelijker te zijn. Ze behandelen elkaar nu met meer voorkomendheid en respect.

De nationale nieuwsmedia ontdekten wat die jongemannen hadden gedaan en verspreidden het verhaal door het hele land. Wat begon als een dienst aan één persoon, inspireert nu duizenden anderen om hetzelfde te doen.

Chy’s moeder noemt de jongemannen ‘vermomde engelen’. Carson en zijn vrienden zullen direct zeggen dat Chy hun meer tot zegen was dan zij haar. Dat is het effect als je jezelf verliest in het dienen van anderen — je vindt jezelf.2 Je verandert en groeit op een manier die anders niet mogelijk zou zijn. Die jongemannen hebben ervaren welke vreugde anderen dienen brengt en blijven gespitst op mogelijkheden om anderen tot zegen te zijn. Ze zien er naar uit om over een paar maanden nog veel meer te dienen, want dan gaan ze hun dienende plicht als voltijdzendeling vervullen.3

Een behoefte en een plicht

Er zijn duizenden Chy Johnsons in de wereld — mensen die moeten weten dat onze hemelse Vader van hen houdt. Ze zijn op je school, in je quorum en zelfs in je familie. Aan sommigen denk je nu meteen. Anderen hebben behoeften die niet zo duidelijk zijn. Bijna iedereen die je kent, kun je op de een of andere manier dienen en tot zegen zijn. De Heer rekent erop dat je hun de helpende hand biedt.

Je hoeft geen sportheld te zijn om anderen te dienen. Op hetzelfde moment dat je tot het priesterschap werd geordend, ontving je het gezag, de bevoegdheid en de heilige plicht om te dienen. President James E. Faust heeft gezegd: ‘Het priesterschap is de aan de mens verleende bevoegdheid om in de naam van God te dienen.’4 Het priesterschap van Aäron omvat de sleutels van de bediening van engelen.5

Als je van zijn kinderen houdt, zal onze hemelse Vader je leiden en zullen engelen je bijstaan.6 Je zult macht krijgen om mensen tot zegen te zijn en zielen te redden.

Jezus Christus is je voorbeeld. Hij kwam niet ‘om Zich te laten dienen, maar om te dienen.’7 Dienen betekent anderen liefhebben en voor hen zorgen. Het betekent voor hun lichamelijke en geestelijke behoeften zorgen. Eenvoudigweg betekent het doen wat de Heiland zou doen als Hij hier was.

Thuis

Begin bij je thuis. Dat is de belangrijkste plek om te dienen.8

Wil je een interessant experiment proberen? De volgende keer dat je moeder je vraagt om ergens mee te helpen, zeg dan eens iets als: ‘Fijn dat je het vraagt, mam. Ik help graag.’ Let dan eens op haar reactie. Sommigen van jullie willen misschien eerst EHBO leren voordat je het probeert, want het kan zijn dat ze in shock raakt. Als ze weer bij is gekomen, zul je een duidelijke verbetering in je band met haar opmerken en een toename van de Geest bij jullie thuis.

Dat is slechts één voorbeeld van dienen in de huiselijke kring. Er zijn nog vele andere manieren. Je dient door vriendelijk te zijn voor de andere gezinsleden. Je dient door je broertjes en zusjes als je beste vrienden te behandelen.

Belangrijker nog, je dient als je je vader steunt in zijn plichten als geestelijk leider bij jullie thuis. Geef je volledige medewerking aan de gezinsavond, gezinsgebed en gezamenlijke Schriftstudie. Doe wat je kunt om de Geest bij jullie huis aanwezig te laten zijn. Dat zal je vader in zijn rol sterken en jouzelf voorbereiden om ooit vader te worden. Als je thuis geen vader hebt, dan wordt jouw taak om thuis te dienen nog belangrijker.

Het quorum

Je hebt ook de plicht om in je quorum te dienen.

De priesterschap breidt zich uit over de wereld. Velen van jullie geven gehoor aan de oproep van president Monson om te redden. Er zijn nu meer actieve priesterschapsdragers dan ooit in de geschiedenis van de kerk. Toch zijn er nog priesterschapsdragers die niet actief zijn en jullie hulp nodig hebben.

Afgelopen juni werd er in Bangalore (India) een nieuwe gemeente georganiseerd en de enige jongeman in de priesterschapsvergadering was een pasgeordende diaken, Gladwin.

Gladwin begon samen met de jongemannenpresident de minderactieve jongemannen op te bellen en te bezoeken. Al gauw kwam er nog een jongeman naar de kerk, Samuel.

Gladwin en Samuel belden iedere week de jongens op die niet in de quorumvergadering waren en vertelden hun wat ze hadden geleerd. Ze belden of bezochten hen ook op hun verjaardag. Een voor een raakten de minderactieve jongemannen met hen bevriend en begonnen op hun uitnodiging naar quorumactiviteiten te komen, mee te doen aan quorumvergaderingen en uiteindelijk zelf te dienen. Nu zijn alle jongemannen in de gemeente actief in de kerk.

In de Schriften staat dat Aäronische-priesterschapsquorums in raadsvergadering bijeen moeten komen en elkaar moeten opbouwen en versterken.9 Je bouwt iemand op als je in evangeliewaarheden onderwijst, over geestelijke ervaringen vertelt en je getuigenis geeft. In het lesboek voor de jeugd worden dit soort interacties in quorumvergaderingen aangemoedigd, maar dat werkt alleen als ieder lid van het quorum zich geliefd en gerespecteerd voelt. Spotten en plagen horen niet in een quorumvergadering thuis — zeker niet als de quorumleden hun gevoelens uiten. Quorumpresidiums moeten ervoor zorgen dat quorumvergaderingen een veilige plek zijn voor iedereen die deelneemt.

De apostel Paulus waarschuwde: ‘Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.’10

Priesterschapsdragers gebruiken nooit vulgaire of vuile taal. Zij kleineren of kwetsen anderen niet. Zij bouwen anderen op en versterken hen. Dit is een makkelijke maar krachtige manier van dienen.

Altijd

Het dienende werk is niet beperkt tot verordeningen of huisonderwijs, of incidentele dienstbetoonprojecten. Wij zijn altijd priesterschapsdragers — niet alleen op zondag en niet alleen als we een wit overhemd en een stropdas dragen. We moeten dienen, waar we ook zijn. Dienen is niet iets wat we toevallig doen — het bepaalt wie we zijn.

Dien elke dag. Er zijn overal mogelijkheden. Ga ernaar op zoek. Vraag de Heer om je te helpen, zodat je ze herkent. Je zult merken dat ze meestal bestaan uit kleine, oprechte daden, die ertoe leiden dat anderen volgeling van Jezus Christus worden.11

Wanneer je je best doet om de Geest waardig te zijn, zul je gedachten en gevoelens hebben die je ingeven om te dienen. Als je op die ingevingen ingaat, zul je er meer ontvangen, en je gelegenheid en vermogen om te dienen zullen toenemen en groter worden.

Mijn jonge broeders, ik getuig dat jullie het gezag en de macht van het magnifieke Aäronische priesterschap hebben ontvangen, dat je het recht geeft om in Gods naam te dienen.

Ik getuig dat je, als je dient, een werktuig in Gods handen zult zijn om anderen tot zegen te zijn. Je leven zal rijker en zinvoller zijn. Je zult meer kracht hebben om het kwade te weerstaan. Je zult waar geluk vinden — het geluk dat alleen ware volgelingen van Jezus Christus kennen.

Dat jullie de vreugde mogen ervaren van het vervullen van jullie heilige, dienende plicht, bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen

  Noten

  1. Zie Leer en Verbonden 84:111.

  2. Zie Marcus 8:35.

  3. Zie Trent Toone, ‘Kindness of Arizona High School QB Carson Jones and Teammates Has Gone Viral’, Deseret News, 9 november 2012, deseretnews.com/article/865566351/Kindness-of-Arizona-high-school-QB-Carson-Jones-and-teammates-has-gone-viral.html.

  4. James E. Faust, ‘Boodschap aan mijn kleinzoons’, Liahona, mei 2007, p. 54; cursivering toegevoegd.

  5. Zie Leer en Verbonden 13:1.

  6. Zie Leer en Verbonden 84:88.

  7. Zie Matteüs 20:27–28.

  8. Zie Handboek 2: de kerk besturen (2010), 2.4.5.

  9. Zie Leer en Verbonden 107:85.

  10. Efeziërs 4:29.

  11. Zie Handboek 2 3.2.3.