Hopp over hovednavigasjon
April 2013 | Din hellige plikt til å tjene

Din hellige plikt til å tjene

April 2013 Generalkonferanse

Dere fikk kraft, myndighet og hellig plikt til å tjene i samme øyeblikk som dere ble ordinert til prestedømmet.

Gleden ved å tjene

Unge menn i Det aronske prestedømme, dere er Guds avholdte sønner, og han har et stort arbeid for dere å gjøre. For å kunne utføre dette arbeidet må dere oppfylle deres hellige plikt til tjene andre.1

Vet dere hva det vil si å tjene andre? Tenk på dette spørsmålet mens jeg forteller dere om en jente som heter Chy Johnson.

Da Chy begynte på videregående skole i fjor, ble hun et offer for grusom og tankeløs mobbing. Hun ble mishandlet, dyttet og ertet når hun gikk til klassen – noen elever kastet til og med søppel på henne. Dere har sikkert også sett noen bli mishandlet på denne måten på skolen.

For altfor mange er tenårene en tid med ensomhet og frykt. Det behøver ikke å være slik. Heldigvis for Chy var det unge menn på skolen hennes som forsto hva det innebærer å tjene.

Chys mor hadde bedt lærerne ved skolen om å hjelpe til med å stoppe mobbingen, men den fortsatte. Hun kontaktet Carson Jones, en bærer av Det aronske prestedømme og quarterback på fotballaget. Hun ba ham om hjelp til å finne ut hvem som mobbet.

Carson sa ja til å hjelpe, men i sitt hjerte følte han at han kunne gjøre mye mer enn bare å identifisere mobberne. Ånden hvisket til ham at han måtte hjelpe Chy å føle seg elsket.

Carson ba noen av sine lagkamerater om å bli med og hjelpe Chy. De inviterte henne til å sitte sammen med dem i lunsjpausen. De fulgte henne til klassen for å sørge for at hun var trygg. Med fotballspillere som hennes nære venner, var det ikke overraskende at ingen mobbet Chy lenger.

Dette var en spennende sesong for fotballaget. Men selv i spenningen av en ubrutt seiersrekke, glemte ikke disse unge mennene Chy. De inviterte henne ut på banen etter kamper. Chy følte seg elsket og verdsatt. Hun følte seg trygg. Hun var lykkelig.

Fotballaget vant til slutt delstatsmesterskapet. Men noe viktigere enn et fotballmesterskap fant sted på skolen deres. Disse unge mennenes eksempel har motivert andre elever til å bli mer aksepterende, mer vennlige. Nå behandler de hverandre med større velvilje og respekt.

Nasjonale nyhetsmedier fant ut hva disse unge mennene hadde gjort, og formidlet historien om dem over hele landet. Det som begynte som et forsøk på å hjelpe én, inspirerer tusenvis av andre til å gjøre det samme.

Chys mor kaller disse unge mennene “engler i forkledning”. Carson og vennene hans er snare til å si at Chy har velsignet dem mye mer enn de velsignet henne. Det er det som skjer når man glemmer seg selv i tjeneste for andre – man finner seg selv.2 Man forandrer seg og vokser på måter som ellers ikke ville vært mulig. Disse unge mennene har opplevd gleden ved å tjene, og fortsetter å søke muligheter til å velsigne andre. De er ivrige etter å øke sin tjeneste i månedene som kommer, når de er på heltidsmisjon.3

Et behov og en plikt

Det er mange tusen som Chy Johnson over hele verden – mennesker som trenger å føle vår himmelske Faders kjærlighet. De er på deres skoler, i deres quorum, til og med i deres familie. Noen vil dere huske raskt. Andre har behov som er mindre opplagt. Nesten alle dere kjenner, kan bli velsignet på en aller annen måte ved deres tjeneste. Herren stoler på at dere vil rekke ut en hånd til dem.

Dere behøver ikke å være idrettsstjerner for å hjelpe andre. Dere fikk kraft, myndighet og hellig plikt til å tjene i samme øyeblikk som dere ble ordinert til prestedømmet. President James E. Faust sa: “Prestedømmet er myndighet delegert til menneskene for å tjene i Guds navn.”4 Det aronske prestedømme har nøklene til englers betjening.5

Når dere elsker hans barn, vil vår himmelske Fader veilede dere og engler vil hjelpe dere.6 Dere vil få kraft til å velsigne andre og redde sjeler.

Jesus Kristus er deres eksempel. Han kom ikke “for å la seg tjene, men for selv å tjene”.7 Å tjene betyr å elske og ha omsorg for andre. Det betyr å ivareta deres fysiske og åndelige behov. Enkelt sagt betyr det å gjøre det Frelseren ville gjort hvis han var her.

Deres familie

Begynn i deres eget hjem. Det er her dere kan utføre deres viktigste tjeneste.8

Vil dere prøve et interessant eksperiment? Neste gang deres mor ber om hjelp i huset, kan dere si noe sånt som: “Takk for at du spør, mamma. Jeg vil gjerne hjelpe.” Følg så med på reaksjonen hennes. Noen av dere vil kanskje friske opp deres førstehjelpsferdigheter før dere prøver dette. Dere kan komme til å gi henne sjokk. Når dere har gjenopplivet henne, vil dere se en merkbar forbedring i forholdet til henne og en sterkere ånd i deres hjem.

Dette er bare én måte å tjene i familien på. Det finnes mange andre. Dere tjener når dere sier hyggelige ting til familiemedlemmer. Dere tjener når dere behandler deres søsken som deres beste venner.

Men kanskje aller viktigst, dere tjener når dere hjelper deres far i hans rolle som hjemmets åndelige leder. Gi deres fulle støtte og oppmuntring til familiens hjemmeaften, familiebønn og familiens skriftstudium. Gjør deres del for å sikre at Ånden er tilstede i deres hjem. Dette vil styrke deres far i hans rolle og forberede dere til å bli far en dag. Hvis dere ikke har en far i hjemmet, er deres ansvar for å tjene i familien enda større.

Deres quorum

Dere har også en plikt til å tjene i deres quorum.

Prestedømmet brer seg ut over hele verden. Mange av dere følger president Monsons oppfordring om å redde andre. Det er flere aktive bærere av Det aronske prestedømme i dag enn noen gang før i Kirkens historie. Likevel finnes det fortsatt dem som ikke er aktive, og som trenger dere.

I juni i fjor, da en ny gren ble opprettet i Bangalore i India, var den eneste unge mannen på prestedømsmøtet en nylig ordinert diakon ved navn Gladwin.

Gladwin, Unge menns president og grenspresidenten begynte å ringe de mindre aktive unge mennene og besøke dem i deres hjem. Snart begynte en annen ung mann, Samuel, å komme til kirken igjen.

Hver uke ringte Gladwin og Samuel dem som ikke hadde vært på quorumsmøtet, og fortalte hva de hadde lært. De ringte eller besøkte dem også på deres fødselsdag. En etter en ble de mindre aktive unge mennene deres venn, og begynte å si ja til invitasjoner om å komme til quorumsaktiviteter, gå på quorumsmøter og utføre sin egen tjeneste. I dag er alle de unge mennene i grenen aktive i Kirken.

Skriftene lærer oss at quorum i Det aronske prestedømme skal sitte i råd og oppbygge og styrke hverandre.9 Dere oppbygger når dere underviser i evangeliets sannheter, forteller om åndelige opplevelser og bærer vitnesbyrd. Undervisningsmateriellet for ungdom oppfordrer til slike samspill på quorumsmøter, men dette kan bare skje når hvert medlem av quorumet føler seg elsket og respektert. Latterliggjøring og erting hører ikke hjemme på et quorumsmøte – spesielt ikke når følelser uttrykkes åpent. Quorumspresidentskap må ta ledelsen for å sikre at quorumsmøter er et trygt sted for alle å delta.

Apostelen Paulus formante: “La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse og som blir til velsignelse for dem som hører på.”10

Prestedømsbærere bruker aldri vulgært eller grovt språk. De nedverdiger eller sårer aldri andre. De bygger alltid opp og styrker andre. Dette er en enkel, men effektiv måte å tjene på.

Til enhver tid

Arbeidet med å tjene er ikke begrenset til ordinanser eller hjemmelærerbesøk eller sporadiske tjenesteprosjekter. Vi er alltid prestedømsbærere – ikke bare på søndag, og ikke bare når vi er iført hvit skjorte og slips. Vi har en plikt til å tjene uansett hvor vi står. Tjeneste er ikke bare noe vi gjør – det definerer hvem vi er.

Utfør tjeneste hver dag. Anledninger finnes på alle kanter. Se etter dem. Be Herren om hjelp til å gjenkjenne dem. Dere vil oppdage at de fleste anledninger består av små, oppriktige handlinger som hjelper andre å bli Jesu Kristi etterfølgere.11

Når dere streber etter å være verdige til Ånden, vil dere gjenkjenne tanker og følelser som tilskynder dere til å tjene. Hvis dere følger disse tilskyndelsene, vil dere motta flere av dem, og deres muligheter og evner til å tjene vil bli flere og større.

Mine unge brødre, jeg vitner om at dere har fått det storartede aronske prestedømmes myndighet og kraft til å tjene i Guds navn.

Jeg vitner om at når dere gjør det, vil dere være et redskap i Guds hender til å hjelpe andre. Deres liv vil bli rikere og mer meningsfylt. Dere vil få større styrke til å motstå det onde. Dere vil finne ekte lykke – det slaget som bare oppleves av Jesu Kristi sanne etterfølgere.

Måtte dere oppleve gleden ved å oppfylle deres hellige plikt til å tjene. Dette ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.

Vis henvisningerSkjul henvisninger

  Noter

  1. Se Lære og pakter 84:111.

  2. Se Markus 8:35.

  3. Se Trent Toone, “Kindness of Arizona High School QB Carson Jones and Teammates Has Gone Viral,” Deseret News, 9. nov., 2012, deseretnews.com/article/865566351/Kindness-of-Arizona-high-school-QB-Carson-Jones-and-teammates-has-gone-viral.html.

  4. James E. Faust, “Et budskap til mine barnebarn,” Liahona, mai 2007, 54; uthevelse tilføyd.

  5. Se Lære og pakter 13:1.

  6. Se Lære og pakter 84:88.

  7. Se Matteus 20:27–28.

  8. Se Håndbok 2: Kirkens administrasjon (2010), 2.4.5.

  9. Se Lære og pakter 107:85.

  10. Efeserne 4:29.

  11. Se Håndbok 2, 3.2.3.