Teie imeline kodutee

President Dieter F. Uchtdorf

Teine nõuandja Esimeses Presidentkonnas


Kui kasutate rõõmuga kaarti, mille teie armastav Isa teile teele kaasa andis, näitab see teile kätte pühapaigad ja te saavutate oma taevase potentsiaali.

Meil on au olla täna õhtul koos president Thomas S. Monsoniga, meie armsa prohvetiga. President, oled alati meie palvetes.

Mu kallid õed! Tänan teid muusika ja sõnade eest! Kõik see oli nii inspireeriv ja läks täpselt kokku ülestõusmispühadega, püha ajaga, mida sel nädalal pühitseme.

Mul on rõõm olla siin koos kõigi teiega, kallid noored õed, ja koos teie imetoredate juhtidega. Mind teeb õnnelikuks, kui saan olla Kiriku noortega. Te särate ja teie naeratus on nakkav. Issand paneb teid kindlasti tähele ja jälgib ülalt taevast armastusega.

Kasvasin üles endisel Ida-Saksamaal Zwickaus. Kui olin umbes 11-aastane, hakati mu isa poliitilise teisitimõtlejana üha enam jälgima ja vanemate arvates oli meie pere jaoks ainuke turvaline väljapääs Lääne-Saksamaale põgeneda. Otsustati, et kõige ohutum on lahkuda erinevatel aegadel ja minna mööda erinevaid teid läände ning kogu meie omand maha jätta.

Kuna isa oli kõige enam ohus, võttis ta ette kiireima tee Berliini kaudu. Mu vanemad vennad suundusid põhja ja igaüks leidis oma tee läände. Mu õde, kes võis olla paljudega teist täna siin sama vana, läks koos oma Noorte Naiste õpetaja Helga Fassmanni ja mõnede teistega rongi peale, mis korraks Lääne-Saksamaalt läbi põikas. Nad maksid uksehoidjale, et see ühe ukse nende jaoks lahti teeks, ja kui rong Lääne-Saksamaa piiri ületas, hüppasid nad liikuvalt rongilt vabadusse. Imetlesin õe vaprust.

Mina olin noorim laps ja ema otsustas, et me läheme jalgsi üle kahte riiki eraldava mäeaheliku. Mäletan, et ta pakkis meie jaoks lõunasöögi, nagu läheksime matkale või mägedesse piknikku pidama.

Sõitsime rongiga nii kaugele, kui saime, ja kõndisime siis pikki tunde, jõudes Lääne-Saksamaa piirile üha lähemale. Piiril oli tihe kontroll, aga meil oli kaart ning teadsime aega ja kohta, kus turvaliselt üle minna. Tunnetasin ema ärevust. Ta jälgis piirkonda pinevalt, et näha, ega meid ei jälitata. Ta jalad ja põlved näisid jäävat igal sammul üha nõrgemaks. Aitasin tal kanda rasket kotti toidu, oluliste dokumentide ja perefotodega, kui viimasest pikast mäest üles ronisime. Muidugi arvas ta, et olime selleks ajaks piiri juba ületanud. Kui ta end lõpuks turvaliselt tundis, võtsime istet ja hakkasime sööma oma piknikulõunat. Olen kindel, et see oli esimene kord, kui ta tol päeval vabamalt hingas.

Alles siis märkasime piirimärki. See oli ikka veel kaugel ees! Pidasime piknikku valel pool piiri. Olime ikka veel Ida-Saksamaal!

Piirivalve võis iga hetk välja ilmuda!

Ema pakkis pööraselt lõunasöögi kokku ja kiirustasime mäenõlvast üles nii ruttu, kui suutsime. Sedakorda ei peatunud me enne, kui teadsime kindlalt, et olime jõudnud teisele poole piiri.

Kuigi iga pereliige oli võtnud ette teistest erineva tee ja koges teel väga erinevaid raskusi, jõudsime kõik lõpuks sinna, kus oli turvaline. Saime lõpuks perega taas kokku. See päev oli suurepärane!

Rännulood

Rääkisin teile just ühest oma kogemusest, minu jaoks väga kallihinnalisest rännakust. Võin nüüd elule tagasi vaadata ja märgata mitut sellist rännakut, mida aja jooksul ette võtnud olen. Kõik neist polnud seotud mäeahelike või riigipiiride ületamisega. Mõne puhul oli tegemist rohkem katsumustest jagusaamise või vaimsuse kasvuga. Kuid need kõik olid rännakud. Usun, et iga elu on individuaalsete rännulugude kogumik.

Olen kindel, et teate, et igas kultuuripärandis jagub rikkalikult rännulugusid. Ehk tuleb teile tuttav ette Dorothy ja ta koera Toto rännak „Võlur Ozis”. Keeristorm haarab Dorothy ja Toto kaasa ja viib Ozi maale. Seal leiab Dorothy selle erilise kollase telliskivitee, mida mööda rännates ta lõpuks koju jõuab.

Siis on veel Charles Dickensi Ebenezer Scrooge, kelle rännak ei vii teda paigast paika, vaid ajast aega. See on rännak tema enda südames, mis aitas tal mõista, miks ta sai selliseks, nagu ta on, ja näha, mis temaga juhtuks, kui ta jätkaks oma isekuse ja tänamatuse rada.1

Üks Hiina kirjanduse suur klassikaline romaan on „Rännak läände”. Romaan kirjutati 16. sajandil ja jutustab kaunilt ühe munga seiklusloost ja palverännakust, kui ta on nelja sõbraliku tegelaskuju kaasabil teel vaimse valgustatuse poole.

Ja siis on loomulikult Bilbo Baggins, väike vähenõudlik kääbik, kes oleks tahtnud väga koju suppi sööma jääda. Kuid kui tema uksele koputatakse, järgneb ta suure tundmatuse kutsele ning astub maailma koos võluri ja rühma kääbustega, et viia täide ohtlik, kuid eluliselt oluline missioon.2

Kõikehõlmav lugu

Me ju armastame neid rännulugusid, kuna võime näha rändurites iseennast? Nende edusammud ja ebaõnnestumised aitavad meil leida elus oma tee. Ehk meenub meile nende lugudega seoses koguni rännulugu, mida me kõik teadma peaksime – rännulugu, kus igaüks meist tähtsat osa mängib.

See lugu sai alguse väga kaua aega tagasi, ammu enne seda, kui maa hakkas orbiidil tiirlema, ammu enne seda, kui päike hakkas oma tuliseid käsi külma maailmaruumi sirutama, ammu enne seda, kui suured ja väikesed elukad meie planeedi asustasid. Selle loo alguses elasite teie ühes kauges kaunis paigas.

Me ei tea paljusid surelikkusele eelnenud sfääri üksikasju, kuid teame mõnda. Meie Taevane Isa on ilmutanud meile, kes Ta on, kes oleme meie ja kelleks võime saada.

Tookord, selles esimeses seisundis, teadsite te täiesti kindlalt, et Jumal on olemas, kuna te nägite ja kuulsite Teda. Te tundsite Jeesust Kristust, kellest sai Jumala Tall. Teil oli Temasse usku. Ja te teadsite, et teie saatuseks pole jääda turvalisse surelikkusele eelnenud koju. Ükskõik kui väga te seda igavest sfääri ka armastasite, teadsite te, et peate minema rännakule. Pidite lahkuma oma Isa käte vahelt, minema läbi unustuseloori, saama sureliku keha ning õppima ja kogema asju, mis teil loodetavasti kasvada aitavad, et võiksite saada rohkem Taevaisa sarnaseks ja naasta Tema juurde.

Selles pühas paigas, nende keskel, keda te tundsite ja armastasite, oli teil huulil ja südames ilmselt suur küsimus „Kas jõuan turvaliselt taevasesse koju tagasi?”.

Nii paljud asjad poleks teie kontrolli all. Surelik elu oleks ajuti raske, täis ootamatuid teekäänakuid − haigust, südamevalu, õnnetusi, vastuolu.

Mäletamata varasemat elu – mäletamata, et elasite kord oma Taevaisa juures –, kas suudaksite sureliku elu kära ja segajate keskel Ta hääle ikka veel ära tunda?

Eesseisnud rännak tundus nii pikk ja kindlusetu – nii riskantne.

See ei oleks kerge, kuid teadsite, et see on väärt kõiki jõupingutusi.

Nõnda seisite igaviku serval, vaadates tulevikku sõnulseletamatu põnevuse ja lootusega – ja kujutan ette, et tundes samas ka veidi muret ja hirmu.

Teadsite siiski lõpuks, et Jumal on õiglane, et Tema headus jääb peale. Olite osalenud suurtel taevastel nõupidamistel ja teadsite, et teie Päästja ja Lunastaja Jeesus Kristus võimaldab teil saada patust puhtaks ja pääseda füüsilisest surmast. Teil oli usku, et lõpuks te veel rõõmustate ja laulate koos taevase kooriga kiitusi Ta pühale nimele.

Ja seega hingasite te sügavalt sisse …

ja astusite ühe pika sammu …

ja siin te olete!

Igaüks teist on alustanud imelist teekonda taevasesse kodusse.

Teie kaart

Nüüd, mil olete siin maa peal, oleks tark endalt küsida, kuidas tee kulgeb. Kas suund on õige? Kas teist on saamas see, kelleks peate saama ja tahtsite saada? Kas teie valikud aitavad teil naasta oma Taevaisa juurde?

Ta ei saatnud teid sellele rännakule sihitult omaette ringi ekslema. Ta tahab, et tuleksite koju Tema juurde. Ta on andnud teile armastavad vanemad ja ustavad Kiriku juhid, aga ka kaardi, mis kirjeldab maastikku ja märgib ära ohud. Kaart näitab, kust leida rahu ja õnne, ning aitab plaanida koduteed.

Kust seda kaarti leida?

 1. Pühakirjadest,
 2. prohvetite ja apostlite sõnadest
 3. ning Pühalt Vaimult saadud isikliku ilmutuse vahendusel.

Selleks kaardiks on Jeesuse Kristuse evangeelium, rõõmusõnumid ja Kristuse jüngrile omane rõõmus eluviis. Selleks on käsud ja eeskuju, mille on andnud meile meie Eestkostja ja Õpetaja, kes teab teed, kuna Ta ise ongi see tee.3

Kaardi olemasolust pole loomulikult mingit kasu, kui seda ei uurita, kui seda ei kasutata, et elus edasi jõuda. Kutsun teid seadma Jumala sõna uurimise ja rakendamise esikohale. Avage süda Pühale Vaimule, et Ta saaks teid teie eluteel juhatada.

Teie kaart on täis julgustavaid ja õpetlikke sõnumeid Taevaselt Isalt. Täna tahaksin jagada teiega kolme neist sõnumitest, mis aitavad teil edukalt taevasesse koju jõuda.

Esimene sõnum: „Ärge kartke, sest mina, Issand, olen teiega.”4

Te pole sel teel üksinda. Teie Taevane Isa tunneb teid. Ta kuuleb teid ka siis, kui keegi teine ei kuule. Kui tunnete rõõmu õigemeelsusest, rõõmustab Tema koos teiega. Kui teid piiravad katsumused, kurvastab Ta koos teiega.

Taevase Isa huvi teie vastu ei sõltu teie rikkusest, ilust, tervisest ega tarkusest. Ta ei näe teid nii, nagu näeb maailm. Ta näeb, kes te tegelikult olete. Ta vaatab teile südamesse.5 Ja Ta armastab teid,6 sest te olete Tema laps.

Kallid õed! Otsige teda tõsimeelselt ja te leiate Ta.7

Luban teile, te ei ole üksi.

Vaadake nüüd korraks inimesi, kes on teie ümber. Mõned võivad olla teie juhid, sõbrad või pereliikmed. Teisi ei pruugi te olla kunagi kohanud. Sellest hoolimata olid kõik, keda te enda ümber näete – siin koosolekul või ükskõik kus mujal, täna või ükskõik mis muul ajal –, surelikkusele eelnenud elus vaprad. See tagasihoidlik ja tavalise välimusega inimene, kes teie kõrval istub, võis olla üks neist suurkujudest, keda te vaimusfääris armastasite ja imetlesite. Ka teie ise võisite olla selline eeskuju!

Ühes võite olla kindel: igaüks, keda näete – vaatamata rassile, usule, poliitilistele tõekspidamistele, kehatüübile või välimusele –, on sugulane. Noorel naisel, keda silmitsete, on seesama Taevane Isa, kes teilgi, ja ta lahkus Tema armastuse rüpest just nagu teiegi, innukana tulema siia maa peale ja elama nii, et saaks ühel päeval Tema juurde naasta.

Sellegipoolest võib ta tunda end üksildasena, just nagu teie end vahel tunnete. Mõnikord võib tal koguni meelest minna tema rännaku eesmärk. Palun tuletage talle meelde oma sõnade ja tegudega, et ta pole üksi. Oleme siin, et üksteist aidata.

Elu võib olla raske ja võib südame nii kõvaks muuta, et tundub, et mõne inimeseni jõuda pole võimalik. Mõni võib olla viha täis. Teised võivad armastavasse Jumalasse uskujaid norida ja naeruvääristada. Kuid pidage meeles: isegi kui nad ei mäleta, igatsesid ka nemad kunagi naasta oma Taevaisa juurde.

Teie kohus pole kedagi usule pöörata. See töö kuulub Pühale Vaimule. Teie ülesanne on jagada oma tõekspidamisi ja mitte karta. Olge sõber kõigiga, kuid ärge seadke ohtu oma käitumisnorme. Jääge ustavaks oma veendumustele ja usule. Seiske püstipäi, kuna olete Jumala tütar ja Tema seisab teie kõrval!

Teine sõnum: „Et te armastaksite üksteist nõnda nagu mina teid olen armastanud!”8

Olete te kunagi mõelnud, mis keeles me kõik kõnelesime, kui elasime Jumala juures? Mul on tugevad kahtlused, et see oli saksa keel, kuigi arvan, et keegi päris täpselt ei tea. Ometi tean, et surelikkusele eelnenud elus õppisime otse oma vaimude Isalt ülemaailmset keelt, mis suudab saada jagu emotsionaalsetest, füüsilistest ja vaimsetest takistustest.

See keel on Jeesuse Kristuse puhas armastus.

See on vägevaim keel maailmas.

Kristuse armastus pole teeseldud. See pole õnnitluskaardi armastus. See pole armastus, mida kiidetakse popmuusikas ja filmides.

See armastus toob endaga tõelise iseloomumuutuse. See saab jagu vihast ja teeb lõpu kadedusele. See ravib pahameelt ja kustutab kibestumisleegid. See saadab korda imesid.

Saime vaimudena Jumala juures selles armastuse keeles oma „esimesed õppetunnid”9 ning siin maa peal on meil võimalik seda harjutada ja soravalt kõnelema hakata. Võite teada, et õpite seda armastuse keelt, kui hindate, millest on ajendatud teie mõtted ja teod.

Kui teie mõtted keskenduvad peamiselt sellele, kuidas mingi asi teile kasu toob, võivad teie motivatsioonid olla isekad ja pinnapealsed. See ei ole keel, mida tahate õppida.

Kuid kui keskendute oma mõtteis ja käitumises peamiselt Jumala ja teiste teenimisele – kui soovite enda ümber olijaid tõeliselt õnnistada ja nende meelt ülendada –, võib Kristuse puhta armastuse vägi teie südames ja elus toimima hakata. See on see keel, mida õppida tahate.

Kui hakkate seda keelt soravalt kõnelema ning kasutate seda teistega lävides, märkavad nad teis midagi sellist, mis võib äratada neis ammu varju jäänud soovi taevase kodu teel õiget teerada otsida. On ju armastuse keel ka nende tõeline emakeel.

See sügav ja kestev mõju on keel, mis läheb hinge. See on mõistmise keel, teenimise keel, meeleülenduse, rõõmu ja tröösti keel.

Õppige kõnelema ülemaailmset Kristuse armastuse keelt.

Ja kolmas sõnum: „Olge rõõmsad!”10

Mõnikord teeb meie asukoht rännakul meid kannatamatuks, onju nii? Kui olete 12-aastased, soovite ehk olla 14. 14-aastasena soovite olla 18. Ja 18-aastasena võite te vahel koguni soovida, et oleksite jälle 12 ja saaksite otsast alata.

Alati on midagi, mille üle nuriseda, midagi, mis ei näi minevat päris õigesti. Võite tunda kõik oma päevad kurbust, üksildust, et teid ei mõisteta või ei taheta. See pole aga rännak, mida lootsite, ja see pole rännak, millele teid saatis Taevane Isa. Jätke meelde, et te olete tõepoolest Jumala tütar!

Seda meeles pidades kutsun ma teid elama rõõmsalt ja kindlameelselt. Jah, teel tuleb ette konarusi, ringiminekuid ja koguni ohte. Kuid ärge keskenduge neile. Otsige õnne, mille teie Taevaisa on teie jaoks rännakul igal sammul valmis pannud. Õnn on nii sihtkoht kui ka rada. „Rahu selles maailmas ja igave[ne] elu tulevases” on Tema lubadus.11 Sellepärast käsibki Ta meil olla rõõmsad.

Kui kasutate rõõmuga kaarti, mille teie armastav Isa teile teele kaasa andis, näitab see teile kätte pühapaigad ja te saavutate oma taevase potentsiaali. Teist sirgub Jumala tütar, kelleks saada lootsite.

Kallid õed, kallid Kiriku noored naised, kallid noored sõbrad! Jätan teile Issanda apostlina õnnistuse, et leiate koduteel oma raja ning olete inspiratsiooniks rännukaaslastele. Ühtlasi luban ja palvetan, et kui austate Jeesuse Kristuse evangeeliumi lepinguid, põhimõtteid ja väärtusi ning elate neile ustavalt, ootab teid rännaku lõpus Taevane Isa. Ta võtab teid oma käte vahele ja te teate lõpuks, et olete turvaliselt koju jõudnud. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.

Näita viited

 1.  

  1. Vt Charles Dickens. Jõululaul.

 2.  

  2. Vt J. R. R. Tolkien. Kääbik.

 3.  

  3. Vt Jh 14:6.

 4.  

  4. ÕL 68:6; vt ka Js 41:10; Jh 14:18.

 5.  

  5. Vt 1Sm 16:7.

 6.  

  6. Vt 1Pt 5:6–7.

 7.  

  7. Vt Jr 29:13.

 8.  

  8. Jh 15:12; vt ka Jh 13:34; Mn 7:45–48.

 9.  

  9. ÕL 138:56.

 10.  

  10. ÕL 78:18; vt ka Jh 16:33; 3Ne 1:13.

 11.  

  11. ÕL 59:23.