Leka bonana ya yambo

Sánzá ya mínei 2013

Liyangani ya Bonganganzambe Kotandola
Kozwa Audio na Interneti
Kozwa Video na Interneti
Liyangani ya Eyenga na Ntongo Kotandola
Kozwa Audio na Interneti
Kozwa Video na Interneti
Liyangani ya Eyenga na Nsima ya Nzanga Kotandola
Kozwa Audio na Interneti
Kozwa Video na Interneti
Likita Linene ya Bilenge Basi Kotandola
Kozwa Audio na Interneti
Kozwa Video na Interneti