Fo kókó Atúkọ̀

April 2013

Abala Ọ̀sán Sátidé Mú gbòòrò
Gbé Ohùn Gbígbọ́ wole
Gbé fídíò wọlé
Abala Òwúrọ̀ Ọjọ́ Ìsimi Mú gbòòrò
Gbé Ohùn Gbígbọ́ wole
Gbé fídíò wọlé
General Young Women Meeting Mú gbòòrò
Gbé Ohùn Gbígbọ́ wole
Gbé fídíò wọlé