Ana navigasyonu atlayın
Ekim 2013 | O’nun Tarafından O’nun Sözünü Bildirmeye Çağrıldım

O’nun Tarafından O’nun Sözünü Bildirmeye Çağrıldım

Ekim 2013 Genel Konferans

Eğer alçakgönüllü ve itaatkar olursanız ve Ruh’un sesine kulak verirseniz, bir görevli olarak hizmetiniz sırasında büyük mutluluk bulacaksınız.

Geçen nisan ayında Genel Otorite olarak desteklendiğimde Hindistan’da görev başkanı olarak hizmet ediyordum. Daha önceki başka bir görev başkanının bana söylemiş olduğu bir şeyi kendim gözlemledim: “Bu Kilise’nin görevlileri tek kelimeyle harikadır.”1

Kızkardeş Funk ve benim beraber hizmet verdiğimiz pek çok seçkin görevlilerden biri Nepalli Yaşlı Pokhrel idi. Kilise’deki sadece iki yıllık üyeliğinin ardından, Hindistan Bangalore Görev Bölgesi’nde, İngilizce konuşulan bir görev bölgesinde, hizmete çağrılmıştı. Size tam hazır olmadığını söyleyebilirdi. Bu anlaşılabilir bir durumdu. Kendisi bir görevli olana kadar hiçbir görevli görmemişti, çünkü genç Nepal’de genç görevliler hizmet etmiyordu.  Çağrı mektubunda verilen talimatları anlayacak kadar İngilizce okumasını bilmiyordu. Görevli eğitim merkezine geldiğinde güzel kumaş pantolonlar, beyaz gömlekler ve kravatlar yerine bavuluna “beş tane kot pantolon, birkaç tane tişört ve çok saç jölesi” koyduğunu söyledi.”2

Uygun kıyafetler edindikten sonra bile ilk haftalarda kendini her gün yetersiz hissettiğini söyledi. Görevinin bu dönemini şöyle açıklamıştı: “Sadece İngilizceyi öğrenmek zor değildi, aynı zamanda iş de çok zorlayan bir işti... Bütün bunların ötesinde açtım, yorgundum ve sıla hasreti çekiyordum... Şartların zor olmasına rağmen kararlıydım. Kendimi zayıf ve yetersiz hissettim. Böyle zamanlarda Cennetteki Baba’ya bana yardım etmesi için dua ederdim. Şüphesiz, dua ettiğimde kendimi rahatlamış hissederdim.”3

Yaşlı Pokhrel için görevli işi değişik ve zor olmasına rağmen, kutsal yazılardan, Preach My Gospel kitabından ve görev liderlerinden öğrendiklerini anlamaya çalışmak ve bunlara uymak için büyük bir iman ve bağlılıkla hizmet verdi. Sevindirici haberi -İngilizce olarak- öğreten güçlü bir öğretmen ve mükemmel bir lider oldu. Görevinden ve Nepal’de bir müddet daha kaldıktan sonra eğitimine devam etmek için Hindistan’a geri döndü. Ocak ayından beri Yeni Delhi’de dal başkanı olarak hizmet etmektedir. Bir görevli olarak tecrübe ettiği gerçek gelişim sayesinde Hindistan’daki Kilise’nin gerçek gelişimine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Hayatı boyunca hiç görevli görmemiş olan genç bir adam nasıl olur da manevi olarak bu kadar güçlü hale gelebilir? Bir görevli olarak hizmet vereceğiniz görev bölgesindeki kişilerin evlerine, e-postalarına ve kalplerine kabul edilmek için manevi gücü nasıl kazanacaksınız? Her zaman olduğu gibi cevaplar kutsal yazılarda ve yaşayan peygamberlerin ve havarilerin sözlerinde bulunur.

Sevindirici haber İngiltere’de ilk defa Temmuz 1837’de vaaz edildiğinde Rab vahiyle şöyle bildirdi: Benim adımla, kardeşlerin Onikiler’in rızasıyla, sizin tavsiye ettiğiniz ve yetkilendirdiğiniz herkesin, onları hangi ulusa gönderirseniz gönderin, krallığımın kapısını açmaya gücü olacaktır.”4

Nereye gönderilirseniz gönderilin, hangi görev bölgesine atanırsanız atanın şunu bilin ki Onikiler’den bir üye uygun bir şekilde bu atamayı tavsiye etmiştir ve siz Rab’bin peygamberi tarafından çağrıldınız. Sizler, “peygamberlik sözü ve ellerin baş üzerine konulması suretiyle”5 çağrıldınız.

Ardından Rab şu sözün gerçekleşmesi için gerekli şartları verdi. Rab dedi ki mademki [eğer vaat gerçekleştirilecekse anlamında] onlar [gönderilen görevliler anlamında] [1] O’nun önünde kendilerini alçakgönüllü yapacaklar ve [2] O’nun sözüne sadık kalacaklar ve [3] O’nun Ruhu’nun sesine kulak verecekler.”6

Rab’bin vaatleri açıktır. Gönderildiğiniz ulusa Tanrı’nın krallığının kapılarını açabilmek için gerekli olan manevi güce sahip olmak istiyorsanız alçakgönüllü ve itaatkar olmalı ve Ruh’u duyma ve takip etme yetisine sahip olmalısınız.

Bu üç özellik birbiri ile yakından bağlantılıdır. Alçakgönüllü iseniz itaatkar olmayı isteyeceksiniz. Eğer itaatkarsanız Ruh’u hissedeceksiniz. Ruh gereklidir, çünkü Başkan Ezra Taft Benson’ın öğrettiği gibi: “Yetenekleriniz ve becerileriniz ne olursa olsun Ruh olmadan asla başaramazsınız.”7

Bir görev başkanı olarak henüz tam layık olmadıkları için zorluk çeken görevlilerle zaman zaman görüşmeler yaptım. Manevi potansiyellerinin altında yaşadılar. Ne kadar çok çalışırlarsa çalışsınlar ya da ne kadar iyi yaparlarsa yapsınlar, alçakgönüllü oluncaya, tam anlamıyla tövbe edinceye kadar ve Kurtarıcı’nın merhametine ve lütfuna sahip oluncaya kadar Kutsal Ruh’un yoldaşlığının huzurunu ve sevincini tam olarak hissedemediler.

Rab hizmetkarlarına alçakgönüllü olmalarını emreder çünkü iyileşme süreci manevi olarak kırık bir yürekle başlar. Kırılmış olan şeylerin faydalarını düşünün: Buğday ekmek için toprak sürülür. Ekmek yapmak için buğday ezilir. Rab’bin sofrasının bir sembolü olması için ekmek bölünür. Kırılmış ve pişman bir yürekle Rab’bin sofrasına katılmak isteyen tövbekar bir kişi sağlam olur.8 Tövbe ettiğimizde ve İsa Mesih’in Kefareti aracılığı ile sağlam duruma geldiğimizde Kurtarıcı’ya, O’na hizmet etmek için sunacağımız daha çok şeyimiz olur. “Evet, O’na gelin ve bütün canınızı bir adak gibi O’na sunun.”9

Eğer günahla yüklüyseniz ve tövbe etmeniz gerekiyorsa lütfen bunu hemen yapın. Kurtarıcı acı çekenleri iyileştirdiğinde, onlardan çoğu kez ayağa kalkmalarını istemiştir. Kutsal yazılar onların bunu derhal ya da hemen yaptıklarını yazmıştır.10 Manevi sıkıntılarınızın iyileşmesi için lütfen O’nun ayağa kalkma talebini kabul edin. Gecikmeden gözetmeniniz, dal başkanınız ya da görev başkanınızla konuşun ve tövbe sürecine şimdi başlayın.

Kefaretin iyileştirici gücü ruhunuzu huzura kavuşturacaktır ve Kutsal Ruh’u hissetmenizi sağlayacaktır. Kurtarıcı’nın fedakarlığı ölçülemeyecek kadar büyüktür ama günahlarımız çok sayıda ve ciddi olsa da onları dikkate alıp itiraf edebiliriz ve onlardan vazgeçip bağışlanabiliriz. “Ve tövbe eden can için O’nun sevinci ne kadar büyüktür!11

Öğreti ve Antlaşmalar kitabında verilen şu söz çok güçlüdür: “Erdemli düşünceler hiç durmadan zihinlerinizi süslesin; işte o zaman Tanrı’nın huzurunda kendinize olan güveniniz güçlü olacaktır.12 Erdemli bir hayat yaşadığınızda, Tanrı’nın önündeki değerinizde huzurlu bir güven hissedeceksiniz ve Ruh’un gücü sizinle beraber olacaktır.13

Kilise’nin bazı yeni üyeleri ya da tam aktif hale yeni dönmüş üyeler, “Ben şimdi layığım ve hizmet etmek için istekliyim fakat yeteri kadar bilgim var mı bilmiyorum” diyebilir. Nisan ayında Başkan Thomas S. Monson bize şöyle öğretti: “Gerçeğin bilgisi ve en önemli sorularımızın cevapları Tanrı’nın emirlerine itaat ettiğimizde gelir.”14 İtaatkarlığımız sayesinde bilgi edinebileceğimizi bilmek çok güven vericidir.

Başkaları yeteneklerinin, becerilerinin ya da sunacakları tecrübelerinin sınırlı olduğunu düşünebilirler. Eğer bu tür endişeleriniz varsa Yaşlı Pokhrel’in tecrübelerini hatırlayın. Olabildiğince iyi hazırlanın ve unutmayın ki Cennetteki Babamız sizin mütevazı ve itaatkar çabalarınızı yüceltecektir. Yaşlı Richard G. Scott şu cesaret verici öğüdü vermiştir: “Rab’bin emirlerine itaat edip O’nun çocuklarına özverili bir şekilde hizmet ettiğimizde, doğal sonuç Tanrı’dan gelen güçtür; kendi kendimize yapabileceğimizden daha fazlasını yapabilme gücüdür. Kavrama gücümüz, yeteneklerimiz, becerilerimiz gelişir çünkü biz Rab’den güç ve kuvvet alırız.”15

Rab’be ve O’nun iyiliğine güvendiğinizde Her Şeye Gücü Yeten Tanrı çocuklarını sizin aracılığınızla kutsayacaktır.16 Nevadalı Yaşlı Hollings bunu görevinin başlangıcında öğrendi. Hindistan’a varışının ertesi gününde Kızkardeş Funk ve benimle beraber ilk görev bölgesi olan Rajahmundy’e yolculuk etti. O gün öğleden sonra Yaşlı Hollings ve Yaşlı Ganaparam bir Kilise üyesini ve onun annesini ziyarete gittiler. Anne, Kilise hakkında bilgi edinmek istiyordu çünkü sevindirici haberin kızının hayatını nasıl kutsadığını görmüştü. Kızkardeş Funk arkadaşlık etmek için onlara katıldı. Çünkü ders İngilizce öğretileceğinden ve anne sadece Telugu dilini bildiğinden, daldaki bir erkek kardeş öğretilenleri tercüme etmek için oradaydı.

Yaşlı Hollings’in bu ilk ders randevusundaki görevi Peygamber Joseph’ın sözlerini kullanarak İlk Görüm’ü öğretmekti. Tam o anda Kızkardeş Funk’a döndü ve tercüme edileceğini bilerek, “Bunu kelimesi kelimesine mi söylemeliyim?” diye sordu.

Kızkardeş Funk, “Kelimesi kelimesine söyle ki Ruh söylediklerine tanıklık edebilsin” diye yanıt verdi.

Bu yeni görevli Peygamberin sözlerini kullanarak, samimiyetle İlk Görüm’ü öğrettiğinde bu sevgili kız kardeşin yüz ifadesi değişti. Ağlamaya başladı. Yaşlı Hollings bu görkemli mesajı verdiğinde ve söyledikleri daha tercüme edilmeden kız kardeş gözyaşları içinde kendi ana dilinde, “Vaftiz olabilir miyim? Bunu oğluma da öğretir misiniz?” diye sordu.

Genç hizmetkar kardeşlerim, kapılar ve yürekler sevindirici haber mesajına her gün açıktır; bu mesaj ki dünyanın her yerinde Tanrı’nın çocuklarına umut, huzur ve sevinç getirir. Eğer alçakgönüllü ve itaatkar olursanız ve Ruh’un sesine kulak verirseniz, bir görevli olarak hizmetiniz sırasında büyük mutluluk bulacaksınız.17 Bir görevli olmak için ne kadar muhteşem bir mevsim! Rab’bin işini hızlandırdığı bir zamandayız!

Kurtarıcımız İsa Mesih’e ve O’nun “gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin”18 diyen “ilahi emrine”19 tanıklık ederim. Bu Kilise, O’nun Kilisesi’dir. O, Kilise’yi yaşayan peygamberler ve havariler aracılığı ile yönetir. Önümüzdeki bir saat boyunca Birinci Başkanlık bize öğretecektir. Dilerim, Mormon’un olduğu gibi “çabuk kavrayan”20 insanlar oluruz. Böylece bize bir çağrı geldiğinde Ruh’un gücüyle bildirmek için layık ve güçlü olalım: “İşte ben, Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’in bir öğrencisiyim. Ben O’nun tarafından O’nun sözünü halkı arasında bildirmeye çağrıldım; öyle ki sonsuz yaşama kavuşabilsinler diye.”21 İsa Mesih’in adıyla, amin.

Kaynakları GösterKaynakları Sakla

  Notlar

  1. Kentucky Louisville Görev başkanı Dennis C. Brimhall ile kişisel konuşmalar, 2005–8.

  2. Ashish Pokhrel, “My Name Is Ashish Pokhrel and This Is My Story” (yayınlanmamış kişisel hikayesi, Eylül 2011).

  3. Pokhrel, “My Name Is Ashish Pokhrel.”

  4. Bkz. Öğreti ve Antlaşmalar 112:21.

  5. İman maddeleri 1:5.

  6. Bkz. Öğreti ve Antlaşmalar 112:22.

  7. Ezra Taft Benson, Preach My Gospel: A Guide to Missionary Service (2004), 176.

  8. Fikirler, Bountiful Utah Kuzey Çadır Kazığı konferansında Yaşlı Jeffrey R. Holland tarafından yapılan konuşmadan alınmıştır. 8–9 Haziran 2013

  9. Omni 1:26.

  10. Bkz. Markos 5:41–42;Yuhanna 5:8–9.

  11. Bkz. Öğreti ve Antlaşmalar 18:13.

  12. Bkz. Öğreti ve Antlaşmalar 121:45.

  13. Bkz. Öğreti ve Antlaşmalar 121.46.

  14. Thomas S. Monson, “Obedience Brings Blessings,” Ensign ya da Liahona, Mayıs 2013, 89.

  15. Richard G. Scott, “For Peace at Home,” Ensign ya da Liahona, Mayıs 2013, 30.

  16. Yaşlı Russell M. Nelson pek çok yeni görevlinin ne yaptığını açıklarken şöyle dedi: “Onlar görevlilerin her zaman yapmış olduğu şeyi yapacaklar. Onlar sevindirici haberi vaaz edecekler! Onlar Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın çocuklarını kutsayacaklar!” (“Catch the Wave,” Ensign ya da Liahona, Mayıs 2013, 45).

  17. Bkz. Preach My Gospel, v.

  18. Thomas S. Monson, “Come, All Ye Sons of God,” Ensign or Liyahona, Mayıs 2013, 66.

  19. Matthew 28:19.

  20. Mormon 1:2.

  21. 3. Nefi 5:13.