Izlaist galveno navigāciju
Oktobris 2013 | Nāciet, pievienojieties mums!

Nāciet, pievienojieties mums!

Oktobris 2013 Vispārējā konference

Neatkarīgi no tā, kādi ir jūsu dzīves apstākļi un jūsu pagātne vai cik stipra ir jūsu liecība, jūs iederaties šajā baznīcā.

Reiz kāds vīrs sapņoja, ka atrodas lielā zālē, kur pulcējušies dažādu pasaules reliģiju pārstāvji. Viņš atskārta, ka ikvienā reliģijā ir daudz šķietami pievilcīga un vērtīga.

Viņš satika kādu jauku pāri, kas pārstāvēja Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu un pajautāja viņiem: „Ko jūs prasāt no saviem baznīcas locekļiem?”

Mēs neko neprasām,” viņi atbildēja, „taču Tas Kungs pieprasa, lai mēs ziedotu visu.”

Tad šis pāris sāka stāstīt par baznīcas aicinājumiem, mājskološanu un apmeklējošo māsu programmu, pilnlaika misijām, iknedēļas ģimenes mājvakariem, tempļa darbu, labklājības programmu, humāno palīdzību un stundu pasniegšanu.

„Vai jūs maksājat saviem ļaudīm par visu viņu paveikto darbu?” vīrs pajautāja.

„Ak, nē,” pāris paskaidroja, „viņi velta tam laiku brīvprātīgi.”

„Turklāt,” pāris turpināja, „ik pēc sešiem mēnešiem baznīcas locekļi pavada visu nedēļas nogali, apmeklējot vispārējo konferenci vai skatoties tās tiešraidi, kas ilgst 10 stundas.”

„Cilvēki uzstājas ar runām desmit stundas?” vīrs brīnījās.

„Kā ir ar jūsu iknedēļas dievkalpojumiem? Kāds ir to ilgums?”

„Trīs stundas katru svētdienu!”

„Ak, vai!” vīrs teica. „Vai jūsu baznīcas locekļi patiešām dara visu to, ko jūs teicāt?”

„Jā, un vēl vairāk. Mēs vēl nepieminējām ģimenes vēstures izpēti, jauniešu nometnes, svētbrīžus, Svēto Rakstu studijas, vadītāju apmācības, iknedēļas jauniešu pasākumus, agrā rīta semināru, baznīcas ēku apkopi un vēl bez tā mums, protams, ir Tā Kunga veselības likums, ikmēneša gavēnis, lai palīdzētu nabagajiem, un desmitā tiesa.”

Vīrs teica: „Es jūtos apmulsis. Kādēļ lai kāds vēlētos pievienoties šādai baznīcai?”

Pāris pasmaidīja un sacīja: „Mēs jau domājām, ka jūs nemaz nepajautāsiet.”

Kādēļ lai kāds pievienotos šādai baznīcai?

Laikā, kad daudzas baznīcas visā pasaulē piedzīvo ievērojamu skaitlisku lejupslīdi, Jēzus Kristus Baznīca — kaut arī skaitliski neliela, salīdzinot ar daudzām citām — ir kļuvusi par vienu no visstraujāk augošajām baznīcām pasaulē. 2013. gada septembrī baznīcas locekļu skaits visā pasaulē sasniedza 15 miljonus.

Tam ir daudz iemeslu. Ļaujiet man minēt dažus no tiem.

Glābēja baznīca

Pirmkārt, šo mūsdienu baznīcu ir atjaunojis pats Jēzus Kristus. Šeit jūs atradīsiet pilnvaras rīkoties Viņa Vārdā — kristīt grēku atlaišanai, dāvāt Svētā Gara dāvanu un aizzīmogot uz Zemes un debesīs.1

Tie, kuri pievienojas šai baznīcai, mīl savu Glābēju, Jēzu Kristu, un vēlas Viņam sekot. Viņi priecājas par to, ka Dievs atkal uzrunā cilvēci. Saņemot priesterības priekšrakstus un slēdzot derības ar Dievu, viņi var sajust savā dzīvē Viņa spēku.2 Ienākot svētajā templī, viņi jūt, ka atrodas Dieva klātbūtnē. Lasot Svētos Rakstus3 un dzīvojot saskaņā ar Dieva praviešu mācībām, viņi tuvinās savam mīļotajam Glābējam.

Aktīva ticība

Minēšu vēl kādu iemeslu — baznīca dod mums iespēju darīt labu.

Ticība Dievam ir tik tiešām uzteicama, taču vairums cilvēku vēlas darīt ko vairāk par klausīšanos iedvesmojošos sprediķos vai sapņošanu par savu mājokli debesu augstumos4. Viņi vēlas pielietot savu ticību praksē. Viņi vēlas uzrotīt piedurknes un piedalīties šajos diženajos centienos.

Un tieši tas notiek, kad viņi mums pievienojas — viņiem ir daudz iespēju pārveidot savus talantus, līdzjūtību un laiku labos darbos. Tā kā mūsu draudzēs visā pasaulē nav apmaksātu vietējo garīdznieku, mūsu baznīcas locekļi paši veic kalpošanas darbu. Viņi tiek aicināti caur iedvesmu. Dažkārt mēs piesakāmies brīvprātīgi, dažkārt tiekam pieteikti brīvprātīgajos. Mēs uztveram šos uzdevumus nevis kā nastu, bet gan kā iespēju izpildīt derības, ko ar prieku esam slēguši, solot kalpot Dievam un Viņa bērniem.

Vērtīgas svētības

Treškārt, cilvēki pievienojas šai baznīcai, jo māceklības taka ļauj iegūt vērtīgas svētības.

Mēs uzskatām, ka kristības ir mūsu māceklības ceļa sākumpunkts. Katru dienu ejot kopā ar Jēzu Kristu, mēs rodam mieru, dzīves jēgu un neizmērojamu prieku šajā pasaulē, kā arī mūžīgu glābšanu pēc šīs dzīves.

Tie, kas uzticīgi virzās uz priekšu pa šo taku, izvairās no daudziem kritieniem, bēdām un nožēlas savā dzīvē.

Garā nabagie un sirdsskaidrie rod lielus zināšanu dārgumus.

Tie, kuri cieš vai sēro, tiek dziedināti.

Zem grēku nastas sagumušie rod piedošanu, atsvabināšanu un atelpu.

Vārds tiem, kuri mūs pamet

Patiesības meklējumi ir atveduši uz Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu miljoniem cilvēku. Tomēr starp mums ir daži, kas pamet baznīcu, ko reiz mīlējuši.

Kāds var jautāt: „Ja jau evaņģēlijs ir tik brīnišķīgs, kāpēc lai kāds aizietu?”

Dažkārt mums šķiet, ka tas notiek tikai aizvainojuma, slinkuma vai grēcīguma dēļ. Patiesībā tas nav tik vienkārši. Patiesībā nav tāda viena iemesla, ka varētu tikt attiecināts uz vairumu gadījumu.

Daži no mūsu mīļajiem baznīcas locekļiem gadiem ilgi mokās ar domām par aiziešanu no šīs baznīcas.

Šajā baznīcā, kur mēs ļoti augstu godājam personīgo rīcības brīvību, šajā baznīcā, kuru atjaunoja jauneklis, kas uzdeva jautājumus un meklēja atbildes, mēs cienām visus, kuri godīgi meklē patiesību. Kaut arī mūsu sirds lūzt, ja viņu ceļš aizved prom no mūsu mīļās baznīcas un patiesības, kuru mēs visi esam atraduši, mēs cienām viņu tiesības pielūgt visvareno Dievu saskaņā ar viņu sirdsapziņu, jo arī paši pieprasām šo privilēģiju.5

Neatbildēti jautājumi

Daži nomokās ar neatbildētiem jautājumiem par vēsturiskiem notikumiem vai izteikumiem. Mēs atklāti atzīstam, ka gandrīz 200 gadu ilgajā baznīcas pastāvēšanas vēsturē — līdztekus nepārtrauktai iedvesmojošu, cienījamu un dievišķu notikumu virknei — ir pateiktas un izdarītas dažas lietas, kas varētu likt cilvēkiem šaubīties.

Dažkārt šie jautājumi rodas tādēļ, ka mūsu rīcībā vienkārši vēl nav visas informācijas un vajag izrādīt nelielu pacietību. Kad visbeidzot uzzināsim visu patiesību, tad mums par patikšanu atklāsies viss, ko līdz šim nespējām saprast.

Dažkārt cilvēkiem ir dažādi viedokļi par to, kā skaidrot atsevišķus „faktus”. Jautājums, kas dažiem liek šaubīties, citiem — pēc rūpīgākas izpētes — palīdz iegūt stiprāku ticību.

Nepilnīgu cilvēku kļūdas

Un, pavisam atklāti sakot, ir bijuši gadījumi, kad baznīcas locekļi vai vadītāji vienkārši pieļāvuši kļūdas. Var gadīties, ka kāds no mums ir pateicis vai izdarījis ko tādu, kas nesaskan ar mūsu vērtībām, principiem un doktrīnu.

Man šķiet, ka baznīca būtu ideāla tikai tad, ja to vadītu ideāli cilvēki. Dievs ir nevainojams, un Viņa mācība ir skaidra. Taču Viņš strādā caur mums — Saviem nepilnīgajiem bērniem — un nepilnīgi cilvēki pieļauj kļūdas.

Mormona Grāmatās titullapā rakstīts: „Un tā, ja šeit ir kļūdas, tās ir cilvēku kļūdas, tādēļ nenosodiet Dieva lietas, lai jūs varētu tikt atrasti par neaptraipītiem Kristus soģa krēsla priekšā.”6

Tā tas vienmēr ir bijis un būs, līdz tai ideālajai dienai, kad Kristus pats personīgi valdīs uz šīs Zemes.

Žēl, ka daži no mums paklūp citu cilvēku kļūdu dēļ. Taču, pat par spīti tam, atjaunotā evaņģēlija mūžīgā patiesība, kas rodama Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā, neiet mazumā, tā nevar tikt aptraipīta vai izskausta.

Kā Tā Kunga Jēzus Kristus apustulis un cilvēks, kas pats personīgi redzējis, kā darbojas šīs baznīcas padomes un ko šī baznīca var paveikt, es svētsvinīgi liecinu, ka ikviens svarīgs lēmums, kas iespaido šo baznīcu un tās locekļus, allaž tiek pieņemts, dedzīgi tiecoties pēc iedvesmas, vadības un mūsu Mūžīgā Tēva apstiprinājuma. Šī ir Jēzus Kristus baznīca. Dievs nekad nepieļaus, ka Viņa baznīca novirzās no pareizā ceļa vai atkāpjas no tās dievišķās sūtības īstenošanas.

Jūs šeit iederaties

Tiem, kuri nošķīrušies no šīs baznīcas, es saku — mani dārgie draugi, jūs šeit joprojām iederaties.

Nāciet un pievienojieties mums, liekot lietā savus talantus, dāvanas un enerģiju! Tādējādi mēs visi kļūsim labāki.

Daži, iespējams, jautās: „Bet kā ar manām šaubām?”

Tas ir dabiski, ka mums ir jautājumi, — godīgas jautāšanas zīle bieži vien ir uzdīgusi un izaugusi par lielu sapratnes ozolu. Starp baznīcas locekļiem tikai pavisam nedaudzi nekad nav nomocījušies ar nopietniem vai jutīgiem jautājumiem. Viens no baznīcas mērķiem ir barot un kopt ticības sēklu — pat šaubu un neskaidrības dažkārt smilšainajā augsnē. Ticība ir cerība uz to, kas nav redzams, bet ir patiess.7

Tādēļ, mani dārgie brāļi un māsas, mani dārgie draugi, lūdzu, pirms apšaubīt savu ticību, apšaubiet savas šaubas.8 Mēs nedrīkstam nonākt šaubu gūstā, kas attur mūs no dievišķās mīlestības, miera un dāvanām, kuras tiek iegūtas caur ticību Tam Kungam Jēzum Kristum.

Var gadīties, ka daži teiks: „Es vienkārši neiederos starp jums — baznīcas ļaudīm.

Ja jūs spētu ielūkoties mūsu sirdīs, jūs droši vien atklātu, ka iederaties šeit labāk, nekā jums šķiet. Jūs būtu pārsteigti, atklājot, ka mūsu tieksmes, grūtības un cerības līdzinās jūsējām. Var gadīties, ka jūsu izcelsme vai audzināšana atšķiras no tās, ko guvuši daudzi pēdējo dienu svētie, taču tas var izvērsties par svētību. Brāļi un māsas, mani dārgie draugi, mums vajag jūsu unikālos talantus un skatījumu. Tieši cilvēku un ļaužu dažādība visā pasaulē ir šīs baznīcas spēks.

Var gadīties, ka daži teiks: „Es nedomāju, ka spētu dzīvot pēc jūsu standartiem.

Tas ir ļoti labs iemesls, lai pievienotos baznīcai! Baznīca ir izveidota tā, lai stiprinātu nepilnīgus, grūtībās nonākušus un pagurušus cilvēkus. Tā ir pilna cilvēku, kuri no visas sirds vēlas ievērot baušļus, pat ja vēl nespēj izpildīt tos pilnībā.

Var gadīties, ka daži teiks: „Es pazīstu kādu jūsu baznīcas locekli, kurš ir liekulis. Es negribu pievienoties baznīcai, kurā ir šādi cilvēki.

Ja jūs uzskatāt, ka liekulis ir cilvēks, kuram neizdodas pilnībā dzīvot pēc tā, kam viņš vai viņa tic, tad mēs visi esam liekuļi. Neviens no mums nelīdzinās Kristum tik lielā mērā, cik, kā mums zināms, vajadzētu. Taču mēs dedzīgi vēlamies pārvarēt savas vājības un tieksmi grēkot. Mēs no visas sirds un dvēseles ilgojamies kļūt labāki caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu.

Ja arī jums ir šādas vēlmes, tad neatkarīgi no tā, kādi ir jūsu dzīves apstākļi un jūsu pagātne vai cik stipra ir jūsu liecība, jums atradīsies vieta šajā baznīcā. nāciet, pievienojieties mums!

Nāciet, pievienojieties mums!

Es esmu pārliecināts, ka par spīti mūsu cilvēcīgajām nepilnībām, šīs baznīcas locekļu vidū atradīsies daudzas no šīspasaules lieliskākajām dvēselēm. Šķiet, ka Jēzus Kristus baznīca piesaista laipnus un gādīgus, godīgus un čaklus cilvēkus.

Ja jūs cerat, ka šeit būs ideāli cilvēki, jūs gaida vilšanās. Taču, ja jūs meklējat skaidro Kristus mācību, Dieva vārdu, „kas dziedē ievainotu dvēseli”9, un Svētā Gara svētījošo ietekmi, tad jūs to visu atradīsiet. Šajā iznīkstošās ticības laikmetā — laikmetā, kad tik daudzi jūtas attālinājušies no debesu apskāviena — šeit jūs atradīsiet cilvēkus, kuri ilgojas pazīt Glābēju un tuvināties Viņam, kalpojot Dievam un līdzcilvēkiem, tādiem kā jūs. nāciet, pievienojieties mums!

Vai arī jūs gribat aiziet?

Man nāk prātā, ka Glābēja dzīvē bija laiks, kad daudzi Viņu pameta.10 Jēzus vaicāja Saviem divpadsmit mācekļiem:

„Vai arī jūs gribat aiziet?”

Sīmanis Pēteris Viņam atbildēja: „Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi.”11

Laiku pa laikam arī mums nākas atbildēt uz šo jautājumu. Vai arī mēs gribam aiziet? Vai arī mēs, līdzīgi kā Pēteris, stingri turēsimies pie mūžīgās dzīvības vārdiem?

Ja jūs meklējat patiesību, dzīves jēgu un veidu, kā pārvērst ticību darbībā, ja jūs meklējat piederību, nāciet, pievienojieties mums!

Ja jūs esat pametuši reiz pieņemto ticību, nāciet atpakaļ un pievienojieties mums!

Ja izjūtat kārdinājumu padoties, palieciet vēl nedaudz ilgāk, jo jūs šeit iederaties.

Es lūdzu visus, kas dzird vai lasa šos vārdus, nāciet, pievienojieties mums! Nāciet, uzklausiet mīlošā Kristus aicinājumu! Ņemiet savu krustu un sekojiet Viņam!12

Nāciet, pievienojieties mums! Jo šeit jūs atradīsiet neizmērojamas vērtības.

Es liecinu, ka šeit jūs atradīsiet mūžīgās dzīves vārdus, svētītās pestīšanas apsolījumu un ceļu uz mieru un laimi.

Es dedzīgi lūdzu, kaut jūsu patiesības meklējumi iedvestu jūsu sirdī vēlmi nākt un pievienoties mums! Jēzus Kristus svētajā Vārdā, āmen.

Rādīt atsaucesApslēpt atsauces