Praleisti pagrindinę navigaciją
spalis 2013 | Visuotinė konferencija. Tikėjimo ir liudijimo stiprinimas

Visuotinė konferencija. Tikėjimo ir liudijimo stiprinimas

spalis 2013 Visuotinė konferencija

Mums labai reikia visuotinės konferencijos! Per konferencijas stiprinamas mūsų tikėjimas ir gilinami mūsų liudijimai.

Ačiū, Prezidente Monsonai, už jūsų mokymą, krisčionišką tarnystę ir įpareigojimą visiems mums būti misionieriais. Meldžiamės dėl jūsų.

Mūsų Evangelijos laikotarpyje Gelbėtojas Jėzus Kristus šventųjų susirinkimą pavadino savo visuotine konferencija.1

Kad ir kur būtume šiame pasaulyje, kad ir kokiu būdu stebėtume šią konferenciją, liudiju, kad susirinkome į Jo konferenciją. Taip pat liudiju, kad girdėsime Jo žodį, nes Jis yra pasakęs: „Ar mano paties balsu, ar mano tarnų balsu – tai tas pat.“2

Konferencijos visada buvo tikrosios Jėzaus Kristaus Bažnyčios dalis. Adomas surinko savo palikuonis ir pranašavo ateitį. Mozė surinko Izraelio vaikus ir mokė juos gautų įsakymų. Gelbėtojas mokė žmones, susirinkusius Šventojoje žemėje ir Amerikos žemyne. Petras surinko tikinčiuosius Jeruzalėje. Pirmoji visuotinė konferencija pastarosiomis dienomis buvo surengta praėjus vos dviem mėnesiams po Bažnyčios įkūrimo ir konferencijos rengiamos iki šiol.

Šioms konferencijoms visada vadovauja Viešpats per Šventąją Dvasią.3 Mums, kalbėtojams, nėra paskiriamos konkrečios temos. Savaites ir mėnesius, dažnai bemieges naktis laukiame Viešpaties. Pasninkaudami, melsdamiesi, studijuodami ir apmąstydami sužinome, kokią žinią Jis norėtų per mus perduoti.

Kai kam gali kilti klausimas: „Kodėl įkvėpimas neateina lengviau ir greičiau?“ Viešpats mokė Oliverį Kauderį: „Tu turi ištirti tai savo protu; tada turi manęs paklausti, ar tai teisinga.“4 Konferencijos žinia ateina mums po pamaldaus pasiruošimo per Šventąją Dvasią.

Šis principas galioja visiems Bažnyčios nariams, besiruošiantiems dalyvauti apylinkės, kuolo ar visuotinėje konferencijoje. Mes ištiriame savo protu tai, ko norime ir trokštame iš Dangiškojo Tėvo, ir meldžiamės, kad suprastume ir įgyvendintume tai, ką išmokstame. Atėjus konferencijai mes atsisakome kitų veiklų, „[atidedame] į šalį šio pasaulio dalykus ir [siekiame] geresniojo pasaulio dalykų“.5 Po to susirenkame su šeima išgirsti Viešpaties žodį taip, kaip tai darė karaliaus Benjamino liaudis.6

Vaikai ir jaunimas taip pat turėtų dalyvauti. Jei manome, kad jie dar dvasiškai ar protiškai nepasirengę suprasti konferencijos, stipriai klystame. Jauniems Bažnyčios nariams pažadu, kad klausydamiesi pajusite savyje Dvasią. Viešpats pasakys, ką Jis norėtų, kad darytumėte su savo gyvenimu.

Konferencijose galime išgirsti tik mums skirtą Viešpaties žodį. Vienas narys liudijo: „Klausydamasis jūsų pasisakymo nustebau. <…> Jūsų kalba buvo tiesioginis Viešpaties apreiškimas mano šeimai. Niekada gyvenime nebuvau patyręs tokio stipraus Dvasios pasireiškimo kaip per tas kelias minutes, kai Šventoji Dvasia tiesiogiai kalbėjo man.“

Kitas žmogus sakė: „Niekados dar nesu taip jautęs, kad kalbama man.“

Tai įmanoma, nes Šventoji Dvasia neša Viešpaties žodį į mūsų širdį mums suprantamomis sąvokomis.7 Kai per konferenciją užsirašinėju, ne visada rašau tai, ką sako kalbantysis. Aš pasižymiu Dvasios nurodymus, skirtus man.

Tai, kas pasakoma, nėra taip svarbu kaip tai, ką išgirstameir pajuntame.8 Štai kodėl stengiamės stebėti konferenciją tokioje aplinkoje, kurioje tylų ramų Dvasios balsą galime aiškiai išgirsti, pajusti ir suprasti.

Mums labai reikia visuotinės konferencijos! Per konferencijas stiprinamas mūsų tikėjimas ir gilinami mūsų liudijimai. Kai atsiverčiame, mes stipriname vienas kitą, kad šiomis pastarosiomis dienomis atsilaikytume nuo priešininko ugninių strėlių.9

Pastaraisiais dešimtmečiais Bažnyčiai neteko patirti siaubingų nesusipratimų ir persekiojimų, kuriuos patyrė pirmieji šventieji. Taip bus ne visada. Pasaulis traukiasi nuo Viešpaties greičiau ir toliau nei iki šiol. Priešininkas naudoja savo galią ir įtaką žemėje. Mes stebime, skaitome ir dalinamės pranašų žodžiais, kad būtume įspėti ir apsaugoti. Pavyzdžiui, „Šeima. Pareiškimas pasauliui“ buvo duotas kur kas anksčiau, nei susidūrėme su sunkumais, kurie ištinka šeimas mūsų dienomis. „The Living Christ: The Testimony of the Apostles“ (Gyvasis Kristus. Apaštalų liudijimas) buvo iš anksto paruoštas, kad turėtume, kai mums to reikės labiausiai.

Galbūt nežinome visų priežasčių, kodėl pranašai ir pasisakantieji per konferencijas kalba mums tam tikromis temomis, tačiau Viešpats žino. Prezidentas Haroldas B. Ly mokė: „Būdami šios bažnyčios nariai, galime būti saugūs tik paisydami žodžių ir įsakymų, Viešpaties duotų per Savo pranašus. <…> Bus dalykų, kurie pareikalaus kantrybės ir tikėjimo. Jums gali nepatikti tai, ką sako Bažnyčios įgaliotiniai. Tai gali prieštarauti jūsų [asmeninėms] pažiūroms. Tai gali prieštarauti jūsų socialinėms pažiūroms. Tai gali trukdyti jūsų socialiniam gyvenimui. Bet jei klausysitės šių dalykų taip, lyg juos kalbėtų pats Viešpats, su kantrumu ir tikėjimu, jums pažadėta, kad „pragaro vartai jūsų nenugalės; <…> ir Viešpats Dievas išsklaidys tamsos galias prieš jus ir supurtys dangus jūsų labui ir savo vardo šlovei“ (DS 21:6).10

Kaip Prezidentas Ly galėjo žinoti, su kuo susidursime šiomis dienomis? Jis žinojo, nes buvo pranašas, regėtojas ir apreiškėjas. Tad, jei dabar klausome ir paklūstame pranašams, įskaitant ir tuos, kurie kalba šioje konferencijoje, būsime sustiprinti ir apsaugoti.

Didžiausi šios konferencijos palaiminimai ateis konferencijai pasibaigus. Prisiminkite principą, kuris dažnai kartojasi Raštuose: mes susirenkame pasiklausyti Viešpaties žodžių, po to grįžtame namo, kad juos įgyvendintume.

Baigęs mokyti savo liaudį, karalius Benjaminas „paleido minią, ir jie sugrįžo, kiekvienas pagal savo šeimas į savo namus“.11 Jo dienomis karalius Limhis pasielgė taip pat.12 Baigęs mokyti ir tarnauti žmonėms Dosniojo miesto šventykloje, Gelbėtojas jų maldavo: „Eikite į savo namus ir apmąstykite tai, ką aš kalbėjau, ir prašykite Tėvą mano vardu, kad galėtumėte suprasti, ir paruoškite savo protus rytojui, ir aš vėl ateisiu pas jus.“13

Gelbėtojo kvietimą priimame, kai apmąstome ir meldžiamės, kad suprastume, ko buvome mokomi, ir po to einame vykdyti Jo valios. Prisiminkite Prezidento Spenserio V. Kimbolo žodžius: „Aš nusprendžiau, kad grįžęs iš šios [visuotinės] konferencijos <…> turėsiu tobulėti daugelyje gyvenimo sričių. Galvoje sukūriau tų sričių sąrašą ir pasibaigus šiai konferencijai iš karto ėmiausi darbo.“14 Neseniai Prezidentas Monsonas sakė: „Skatinu jus dar kartą perskaityti <…> kalbas ir apmąstyti jose glūdinčias žinias. Pats patyriau, kad žymiai daugiau gaunu iš šių įkvėptų pamokslų, kai juos giliau studijuoju.“15

Kviesdamas mus asmeniškai ir su šeima studijuoti Raštus, Dangiškasis Tėvas dar nori, kad reguliariai studijuotume ir taikytume tai, ko išmokstame per konferencijas. Liudiju, kad pasikliaunantys Viešpačiu ir su tikėjimu įsiklausantys į šį mokymą įgaus galios palaiminti save, savo šeimas ir ateities kartas.

Dangiškasis Tėvas suteikė būdą. Šios konferencijos metu 97 procentai Bažnyčios narių gali klausytis konferencijos gimtąja kalba. Milijonai narių 197 šalyse stebės šią konferenciją 95 kalbomis. Vos po trijų dienų konferencijos medžiaga anglų kalba bus patalpinta į LDS.org, o po dviejų savaičių ją išvysime 52 kalbomis. Bažnyčios žurnalus gauname praėjus trims savaitėms po visuotinės konferencijos. Nebereikia laukti ištisus mėnesius, kol pasisakymai atvyks paštu. Naudodamiesi kompiuteriais, telefonais ar kitais elektroniniais prietaisais galime skaityti, klausyti, stebėti ir dalintis pranašų mokymais. Visada ir visur galime plėsti savo žinias, stiprinti savo tikėjimą ir liudijimą, apsaugoti savo šeimas ir saugiai jas vesti namo.

Šios konferencijos žinios taip pat papildys jaunimo programą internete. Tėvai, jūs patys galite pamatyti pamokas jaunimui LDS.org svetainėje. Sužinokite, ko mokosi jūsų vaikai, ir pritaikykite tai savo studijose, šeimyniniuose pokalbiuose, namų šeimos vakaruose, šeimos tarybose ir asmeniniuose pokalbiuose su kiekvienu savo vaiku, kad žinotumėte, ko mokyti kiekvieną atskirai.

Raginu visus narius pasinaudoti medžiaga, paskelbta Bažnyčios svetainėse ir mobiliosiose programėlėse. Ši medžiaga nuolatos tobulinama, kad ja būtų galima lengviau naudotis ir susieti su mūsų gyvenimu. LDS.org svetainėje rasite medžiagos, kuri jums padės studijuoti Evangeliją, sustiprins jūsų namus ir šeimą bei padės jūsų pašaukime. Taip pat galite rasti protėvius, kuriems reikia šventyklos apeigų, ir išteklius, padėsiančius jums vykdyti gelbėjimo darbą ir dalintis Evangelija. Tėvai gali imtis iniciatyvos ruošdami savo vaikus krikštui, kunigystei, nuolatinei misijai ir šventyklai. Tai gali padėti mums eiti ankštu ir siauru keliu link šventyklos apeigų bei sandorų ir įgyti teisę į amžinojo gyvenimo palaiminimą.

Šių metų balandžio mėnesio konferencijoje, visuotiniame kunigijos susirinkime, pasakojau, kaip mano tėvas nupiešė šarvuotą riterį, kad pamokytų mane apie visą Dievo ginkluotę ir kokią dvasinę apsaugą ji suteikia.

Pasibaigus tai sesijai vienas tėvas savo šeimai papasakojo, ko išmoko. Jo įkvėptas jaunėlis sūnus Džeisonas naršė LDS.org svetainėje, kad pats išgirstų žinią. Po kelių dienų jis pasirodė namų šeimos vakare, kad pasidalintų ta pamoka su savo broliais ir seserimis, štai taip.

Paprasta konferencijos žinia, įkvėpta Viešpaties, išgirsta vaiko ir perteikta šeimai asmeniniu ir galingu būdu. Man labai patinka jo teisumo antkrūtinis. Man labai patinka jo tikėjimo skydas, skirtas apsisaugoti nuo ugninių priešininko strėlių. Tai yra konferencijos palaiminimai.

Mano broliai ir seserys, palieku jums ypatingą liudijimą, kad Viešpats Jėzus Kristus gyvena ir yra Bažnyčios galva. Tai yra Jo visuotinė konferencija. Jo vardu pažadu jums, kad jei melsitės nuoširdžiai trokšdami išgirsti Dangiškojo Tėvo balsą, klausydamiesi konferencijos žinių, jūs įsitikinsite, jog jis kalba jums, kad padėtų, sustiprintų ir parvestų jus namo savo akivaizdon. Jėzaus Kristaus vardu, amen.

Rodyti nuorodasPaslėpti nuorodas