Ana navigasyonu atlayın
Ekim 2013 | İsa Mesih’in Kefareti Sayesinde Gelen Kişisel Güç

İsa Mesih’in Kefareti Sayesinde Gelen Kişisel Güç

Ekim 2013 Genel Konferans

İsa Mesih’in Kefareti sayesinde her birimiz temiz olabiliriz ve isyankarlığımızın yükü üzerimizden kaldırılacaktır.

Geçenlerde Idaho eyaletinden gelen çok etkileyici bir grup gençle tanışmaktan mutluluk duydum. Erdemli bir genç bayan bana şu anda yaşamlarında yapmaları gereken en önemli şeyin ne olduğunu düşündüğümü sordu. Yaşamlarında İsa Mesih’in Kefaretinin gücünü tanımayı öğrenmelerini tavsiye ettim. Bugün bu gücün bir yönünü açıklayacağım ki bu İsa Mesih’in Kefareti sayesinde alabileceğimiz kişisel güçtür.

Mormon Kitabı’nda Ammon’un ve kardeşlerinin İsa Mesih’in sevindirici haberini “vahşi, katı ve zalim bir halka”1 öğrettiğini okuruz. Halkın çoğu doğru inancı bulmuş ve günahkar davranışlarını geride bırakmayı seçmişlerdi. Rab’be dönmeleri o kadar eksiksizdi ki silahlarını gömdüler ve bunları asla tekrar kullanmayacaklarına dair Rab ile bir antlaşma yaptılar.2

Sonra, doğru inanca dönmeyen kardeşlerinden çoğu onlara saldırdı ve onları öldürmeye başladılar. Şimdi imana gelmiş insanlar, ruhsal hayatlarını silahlarla kuşanarak riske atmak yerine kılıçtan geçirilerek ölüme boyun eğmeyi tercih ettiler. Onların doğru örnek davranışı daha da çok insanın doğru inancı bulmasına ve isyan silahlarını bırakmasına yardımcı oldu.3

Ammon aracılığıyla Rab onlara Nefililer’in arasına sığınmaları için yol gösterdi ve Ammon halkı olarak bilindiler.4 Nefililer yıllarca onları korudular fakat Nefili ordusu en sonunda zayıflamaya başladı ve takviye kuvvetlerine ciddi şekilde ihtiyaç vardı.5

Ammon halkı ruhsal hayatlarının kritik bir anındalardı. Bir daha ellerine silah almamak için yaptıkları antlaşmalarına sadık kalmışlardı. Ancak onlar ailelerini koruma sorumluluğunun babaya ait olduğunu biliyorlardı.6 Bu ihtiyaç onlara antlaşmalarını bozma fikrini düşündürecek kadar büyüktü.7

Onların bilge rahiplik lideri Helaman, Rab ile yapılan bir antlaşmayı bozmanın asla haklı çıkarılamayacağını biliyordu. Esinlenmiş bir alternatif sundu. Helaman onlara oğullarının asla aynı günahlardan dolayı suçlu olmadığını ve bu yüzden onların aynı antlaşmayı yapmalarının gerekli olmadığını hatırlattı.8 Oğulları çok genç olmalarına rağmen fiziksel olarak güçlü idiler ve daha önemlisi erdemli ve temizlerdi. Oğullar annelerinin imanı sayesinde güçlendirilmişlerdi.9 Peygamber olan liderlerinin talimatıyla bu genç adamlar ailelerini ve evlerini savunmak için babalarının yerini aldılar.10

Bu kritik kararla ilgili olaylar, İsa Mesih’in Kefaretinin Tanrı’nın çocuklarının yaşamlarına nasıl kişisel güç getirdiğini gösterir. Bu babaların şefkatli hislerini göz önüne alın. Geçmişlerindeki isyankar hareketlerinin hanımlarını ve çocuklarını bu ihtiyaç anında korumaktan alıkoyduğunu bilmekten dolayı kendilerini ne kadar da kötü hissetmişlerdir. Oğullarının yakında yüz yüze gelecekleri vahşeti şahsen bildiklerinden dolayı gizlice ağlamış olmalılar. Çocuklar değil babalar ailelerini korumakla yükümlüdür!11 Çektikleri üzüntüler çok büyük olmalı.

Onların ilham alan rahiplik liderleri neden silahlarını geri alma düşüncelerinden ve böylece “ruhlarını kaybetmelerinden”12 korkmuştur? Rab, günahlarından tövbe edenleri affedeceğini ve günahlarını artık hatırlamayacağını bildirdi.13 Bu imanlı babalar çoktan günahlarından tövbe etmişlerdi ve İsa Mesih’in Kefareti sayesinde temizlenmişlerdi, o halde neden ailelerini savunmamaları için onlara öğüt verildi?

Esas hakikat şudur ki İsa Mesih’in Kefareti sayesinde temizlenebiliriz. Erdemli ve temiz olabiliriz. Ancak kötü tercihlerimiz bazen bizi uzun süreli sonuçlarla baş başa bırakır. Tövbeyi tamamlamanın önemli adımlarından biri geçmiş günahlarımızın kısa ve uzun süreli sonuçlarına katlanmaktır. Onların geçmişteki tercihleri, bu Ammonlu babaları tekrar Şeytan’ın kullanmaya çalışabileceği hassas bir nokta olabilecek dünyevi bir arzuya maruz bırakmıştır.

Şeytan bizi tekrar kendi tesiri altına almak için herhangi bir suçumuzun hatırasını kullanmaya çalışacaktır. Ayartmalarından sakınmak için her zaman tetikte olmalıyız. Ammonlu babalar için de durum aynıydı. İnançlı oldukları onca yıldan sonra bile, geçmiş günahların hatırasını çağrıştıracak herhangi bir şeye karşı ruhsal olarak kendilerini korumaları kesinlikle gerekliydi.

Pek çok savaşın arasında Komutan Moroni en zayıf şehirlerin güçlendirilmesini emretti. “Ve onlara hendeğin iç tarafında ağaçtan bir siper yaptırdı; ve hendekten çıkarılan toprağı ise ağaç siperlerinin önüne yığdılar… şehrin etrafını çok yüksek ağaç kütükler ve toprakla çevreleyen sağlam bir hisar inşa [edinceye] dek…”14 Komutan Moroni güç kazanmak için zayıf alanların güçlendirilmesinin önemini anlamıştı.15

Bu Ammonlu babalar için de bu geçerliydi. İmanlı hayatlarıyla geçmişlerindeki yanlış davranışları arasında daha yüksek ve daha geniş istihkamlara ihtiyaçları vardı. Erdemli geleneklerle nimetlendirilmiş oğulları aynı ayartmalara karşı onlar kadar savunmasız değillerdi. Ruhsal saadetlerini riske atmadan ailelerini bağlılıkla savunabildiler.

Geçmişteki yanlış tercihlerin sonuçlarından kurtulmayı isteyen herhangi biri için sevindirici bir haber şudur ki Rab insanların zayıflıklarını isyan etmekten daha farklı bir şekilde görür. Rab tövbe edilmemiş isyankarlığın cezayla sonuçlanacağına dair uyarıda bulunurken,16 zayıflıklar hakkında konuştuğunda her zaman merhametle konuşur.17

Şüphesiz Ammonlu babalara ebeveynlerinin yanlış geleneklerinin öğretildiğini hesaba katmalıyız, ama Cennetteki Baba’nın tüm çocukları bu ölümlü dünyaya Mesih’in Işığıyla gelir. Günahkar davranışlarının sebebi ne olursa olsun bu etki Şeytan’ın kullanmaya çalışabileceği bir ruhsal hassasiyetin gelişmesiydi.

Merhametle onlara sevindirici haber öğretildi, tövbe ettiler ve İsa Mesih’in Kefareti sayesinde ruhsal olarak Şeytan’ın ayartmalarından daha güçlü oldular. Büyük bir ihtimalle acımasız geçmişlerine dönme ayartmasını hissetmediler, aksine peygamber olan liderlerine uyarak Şeytan’ın “onların ruhlarını… [yanıltmasına ve] onları dikkatli bir şekilde cehenneme [sürüklemesine]”18 şans vermediler. Kurtarıcı’nın Kefareti sadece onları günahtan temizlemekle kalmadı, rahiplik liderlerinin öğüdüne itaatkarlıklarından dolayı Kurtarıcı onları zayıflıklarından da koruyabildi ve onları güçlendirebildi. Günahlarından vazgeçmek için alçakgönüllü ve ömür boyu olan bağlılıkları ailelerini korumak için savaş alanında yapabilecekleri herhangi bir şeyden çok daha iyiydi. Alçak gönüllülükleri onları nimetlerden mahrum etmedi. Onları güçlendirdi, onları kutsadı ve gelecek kuşakları kutsadı.

Hikayenin sonu Rab’bin merhametinin nasıl “zayıf olan şeyleri… güçlü [kıldığını]”19 gösterir. Bu imanlı babalar oğullarını Helaman’ın yönetiminde savaşa gönderdiler. Oğulları şiddetli savaşlarda savaştı, hepsi bir şekilde yaralandı ama hiçbiri ölmedi.20 Genç adamlar bitkin Nefili ordusuna önemli bir destek kaynağı oldular. Evlerine döndüklerinde imanlıydılar ve ruhsal olarak daha güçlüydüler. Aileleri kutsanmış, korunmuş ve güçlenmişti.21 Günümüzde Mormon Kitabı’nın pek çok öğrencisi bu temiz ve doğru oğulların örneğinden dolayı aydınlatılmışlardır.

Her birimizin hayatında kötü tercihler yaptığı zamanlar olmuştur. Hepimizin İsa Mesih’in Kefaretinin kurtarıcı gücüne son derece ihtiyacı vardır. Her birimiz herhangi bir isyankarlıktan dolayı tövbe etmeliyiz. Rab günaha hiçbir şekilde müsaade gözüyle bakamayacağını söylemiştir.22 Bakamaz çünkü O’nun gibi olmamız için gereken şeyleri bilir.

Çoğumuz karakterimizde zayıflığın gelişmesine müsaade etmişizdir. İsa Mesih’in Kefareti sayesinde Ammonlular gibi bizler de kendimizin ve Şeytan’ın faydalanmaya çalışacağı geçmişteki herhangi bir hatamızın arasına ruhsal kaleler inşa edebiliriz. Ammonlu babaların çevresinde kurulan ruhsal korumalar onları, ailelerini, ülkelerini ve gelecek nesilleri kutsadı ve güçlendirdi. Bu aynı şekilde bizim için de geçerli olabilir.

Peki, bu ebedi kaleleri nasıl inşa ederiz? İlk adım içten, eksiksiz ve tam tövbe olmalıdır. İsa Mesih’in Kefareti sayesinde her birimiz temiz olabiliriz ve isyankarlığımızın yükü üzerimizden kaldırılacaktır. Hatırlayın, tövbe ceza değildir. Daha görkemli bir geleceğe giden umut dolu bir yoldur.

Cennetteki Baba bizlere hassas noktalarımız ve sadakatimiz arasında kaleler inşa etmeye yardımcı olacak araçlar sağlamıştır. Şu tavsiyeleri göz önünde bulundurun:

  • Antlaşmalar yapın ve kendiniz için gerekli olan kutsal törenleri alın. Sonra kendi atalarınız için tapınaktaki kutsal törenleri yapmak üzere durmadan ve sürekli çalışın.

  • Sevindirici haberi üye olmayan ya da az aktif aile üyeleriyle ve arkadaşlarla paylaşın. Bu hakikatleri paylaşmak yaşamınıza yenilenmiş bir coşkuyu getirebilir.

  • Tüm Kilise hizmet çağrılarınızda, özellikle ev öğretmenliği ve ziyaretçi öğretmenlik görevlerinde sadakatle hizmet edin. Ayda sadece 15 dakikalığına ev öğretmeni ya da ziyaretçi öğretmen olmayın. Aksine, ailenin her bir üyesine elinizi uzatın. Onları şahsen tanıyın. Gerçek bir arkadaş olun. Nazik davranışlarınızla her biriyle ne kadar çok ilgilendiğinizi onlara gösterin.

  • En önemlisi kendi ailenizdeki fertlere hizmet edin. Eşinizin ve çocuklarınızın ruhsal gelişimine çok yüksek bir öncelik gösterin. Her birine yardım etmek için yapabileceğiniz şeylere özen gösterin. Zamanınızı ve dikkatinizi özgürce verin.

Bu tavsiyelerin her birinde, ortak bir tema vardır: hayatınızı başkalarına hizmet etmekle doldurun. Hayatınızı Cennetteki Baba’nın çocuklarına23 hizmet etmek için verdiğinizde, Şeytan’ın ayartmalarının hayatınızdaki gücü kaybolur.

Cennetteki Baba sizi son derece sevdiğinden dolayı İsa Mesih’in Kefareti bu gücü mümkün kılar. Bu harika değil mi? Çoğunuz kötü tercihlerin yükünü hissetmişsinizdir ve her biriniz Rab’bin affının, merhametinin ve kuvvetinin yücelten gücünü hissedebilirsiniz. Ben bunu hissettim ve tanıklık ederim ki bu güç her birimiz için mevcuttur, İsa Mesih’in adıyla, amin.

Kaynakları GösterKaynakları Sakla