Ana navigasyonu atlayın
Ekim 2013 | İman Maddeleri’ndeki Öğretiler ve İlkeler

İman Maddeleri’ndeki Öğretiler ve İlkeler

Ekim 2013 Genel Konferans

Her iman maddesi İsa Mesih’in sevindirici haberini anlayışımıza eşsiz bir değer ekler.

Genel konferansın rahiplik oturumunda konuşmak için görevlendirildiğimde aklıma ilk gelen şey harika bir İlköğretim öğretmeni oldu. Onun en büyük isteği bizleri rahipliği almaya layık olmamız için hazırlamaktı. O bizi o zamanlar yürürlükte olan İlköğretim’den mezun olmanın şartları konusunda sıkıştırıyordu: Oniki Havariler Kurulu üyelerinin isimlerini ve İman Maddeleri’ni ezberlememiz gerekiyordu. O aynı zamanda bize eğer hepimiz on üç İman Maddesi’ni ezberden okuyabilirsek son dersimizde bizi istediğimiz bir yere geziye götüreceğine dair söz verdi.

Kuzey Utah’ta Logan Kanyonu’nun girişinde bulunan ilk barajın hemen üstündeki kayalık yamaçlarda beğendiğimiz özel bir yerde yürüyüş yapmayı kararlaştırdık. Bu kayalıklarda, sosis pişirebileceğimiz ve marshmallow kızartabileceğimiz doğal ocaklar bulunan küçük bir düz yer vardı. Ancak biz bu yeri seçtiğimizde yaşlı ve kesinlikle atletik bir vücudu olmayan öğretmenimizi düşünememiştik. Eğer bu gezinin üzerinde daha dikkatli düşünmüş olsaydık, onun bu uzun yürüyüşü yaparken çok zorlanacağı aklımıza gelirdi. Ancak o sözünü tutmaya kararlıydı ve bizi yine de cesurca takip etti.

İlk olarak küçük bir tepeyi tırmandık. O günlerde oradan geçişi engelleyen yüksek gerilim hatları yoktu. Biraz yardımla öğretmenimiz tepeye çıktı. Zirveye vardıktan sonra “Kaplumbağa Sırtı” diye adlandırdığımız kayalık alana doğru inmeye başladık.

Oraya vardıktan sonra öğretmenimiz nefes alabilmek için bir süre durdu. Biz oturup yemeklerimizi yemeye hazırlandığımız zamana kadar öğretmenimiz bize son dersimizi vermek için yeterince toparlanmıştı. O son iki yılda İlköğretim programında bizim öğretmenimiz olmaktan ne kadar zevk aldığını anlattı. İman Maddeleri’ni başarıyla ezberlediğimiz için bize iltifat etti. Öğretmenimiz İman Maddeleri’nin herhangi birinin numarasını söylediğinde biz ona o iman maddesini ezberden okuyabiliyorduk. O daha sonra bize İman Maddeleri’nin içerdiği öğretileri ve ilkeleri anlamadan bunları ezberlemenin birçok sözcük bilmekten başka bir anlamı olmayacağını söyledi. İman Maddeleri’nin her birinde öğretilen sevindirici habere ilişkin öğretileri çalışmamız için bizi teşvik etti. Öğretmenimiz İman Maddeleri’nde bulunan öğretinin bölümlere ayrıldığını açıkladı.

I. Tanrı Birliği ve Mesih Hakkında Temel Öğreti

İlk iman maddesindenTanrılığın üç yüce şahsiyetten oluştuğunu öğreniyoruz: Tanrı Baba, İsa Mesih ve Kutsal Ruh.

İkinci iman maddesi bize dünyadaki davranışlarımızdan sorumlu olduğumuzu öğretmektedir.

Üçüncü madde, Cennetteki Babamız’ın çocuklarının kurtuluşu için olan Kurtarıcımız’ın görevini açıklar.

Dördüncü madde temel ilkelerin ve kutsal törenlerin önemini öğretir.

Öğretmenimizin sözlerindeki güç, onun sevindirici haberi çalışmanın önemi üzerinde durması yüzünden benim için bir ilham kaynağı olmuştu. Kutsal yazılar bizi eriştiğimiz bilgilerin doğru mu yanlış mı olduğunu yargılayabileceğimiz bir hakikat düzeyine yönlendirir. Gerçek öğreti bütün hakikatin kaynağı ve temeli olan Tanrı’dan gelir. Gerçek öğretinin ilkeleri ve kavramları Rabbimiz ve Kurtarıcımız’ın sevindirici haberinde bulunur. Sahte öğretilerse tüm yalanların babası olan Şeytan’dan gelir. Onun arzusu vahiy edilmiş hakikatleri saptırmak, değiştirmek ve başkalaştırmaktır. O bizi aldatmak ister böylelikle bazılarımız cennetteki evimize giden yolculuklarımızda yolumuzu kaybederiz.

Kutsal yazılar bize sahte öğretilerden nasıl sakınabileceğimizi öğretir. Örneğin, Pavlus’un Timoteos’a mektubunda şunu okuruz:

“Kutsal Yazılar'ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.

“Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur” (2.  Timoteos 3: 16–17).

Bu öğreti kilise için cep telefonunun bataryası gibidir. Cep telefonunuzdan bataryayı çıkardığınızda o işe yaramaz bir hale gelir. Gerçek öğretinin artık öğretilmediği kilise de benzer şekilde yararsızdır. Bu tür kiliseler bize Cennetteki Babamız’a ve ebedi evimize gitmemizde rehberlik edemez.

II. Rahiplik Organizasyonu ve Düzeni

Mesih’in temel öğretilerini anlamaya başladıktan sonra, beşinci ve altıncı iman maddeleri bize rahiplik organizasyonu ve düzenini hakkında öğretir. Rab’bin yönetimi altında Joseph Smith Kurtarıcı’nın Kilisesi’ni, rahiplik yetkisini yani Tanrı’nın gücünü kullanarak organize etti. İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi ile Mesih’in yeryüzünde yaşarken kurduğu ve yönettiği Kilise aynı organizasyondur.

Joseph Smith ve Oliver Cowdery’nin Mayıs 1829’da Mormon Kitabı’nın tercümesi sırasında okudukları günahların bağışlanması için olan vaftizin öğretisi hakkında dua etmek için ormana gittikleri gün ne kadar muhteşemdi. 1800’lerin başında değişik kiliselerde vaftiz hakkında birçok öğreti bulunmaktaydı ve Joseph ile Oliver bunların tümünün doğru olamayacağını biliyorlardı. Onlar vaftizin doğru usulünü ve ayrıca vaftiz etme yetkisine kimin sahip olduğunu bilmek istediler.

Rab’be olan bu taleplerine cevap olarak, cennetten bir haberci, Vaftizci Yahya, onlara göründü. Hizmetkar arkadaşlarıma, Mesih'in adıyla, Harun Rahipliği'ni bahşediyorum diyerek ellerini onların başının üzerine koyup onlara vaftiz etme yetkisini bahşetti (bkz. Ö&A 13:1).

Dünya tarihinde ne harika bir gün! Rahiplik dünyaya iade edildi.

Rahipliği aldığımızda Tanrı’nın adıyla hareket etme ve doğruluk ve dürüstlük yollarına yönlendirme yetkisini alırız. Bu yetki, doğru gücün ve yeryüzündeki Tanrı’nın çocuklarının yararına olan etkinin esas kaynağıdır ve biz öldükten sonrada bizimle kalacaktır. İsa Mesih’in gerçek Kilisesi’nin organize edilebilmesinden önce rahipliğin iade edilmesi gerekliydi. Bu beşinci ve altıncı iman maddelerinden öğrendiğimiz temel derstir.

III. Ölümlü Bir Yolculukta Sonsuz Kaynaklar

Sonraki üç iman maddesi -yedi, sekiz ve dokuz- ölümlü yolculuğumuzda bize yol göstermek için geçerli kaynakları açıklar. Bize Rab’bin öğretilerini takip ederken rehberlik etmesi ve kötülükten koruması için ruhsal armağanlar verildi. Kutsal yazılar bir diğer rehberdir; eğer Tanrı’nın sözünü dikkatle okursak, Tanrı sonsuz hayata götüren yolu bize gösterecektir.

Dokuzuncu iman maddesi Tanrı’nın pek çok yüce ve önemli gerçekleri peygamberlerine, görenlerine ve vahiy bildirenlerine geçmişte vahyettiğini, şimdi vahyediyor olduğunu ve gelecekte vahyedeceğini öğretir. Ruh’un sakin yumuşak sesini dinlemeye ve kutsal yazıları okumaya ek olarak bir başka rehberlik kaynağının seçilmiş olan, çağrılmış olan ve öğrettikleri derslerle hayatlarımızı bereketlemek için tayin edilen Kilise liderlerimiz olduğunu öğreniriz.

IV. Üye Görevliler

Onuncu, on birinci ve on ikinci iman maddeleri bize, pek çok ulus ve çeşitli kanunların olduğu bir dünyada görevli işini ve sevindirici haberi paylaşmayı nasıl gerçekleştireceğimiz hakkında bilgi verir. Kurtarıcı’nın İkinci Gelişi’nin hazırlığında İsrail’in toplanışı hakkında öğreniriz. Erkeklerin ve kadınların kendi kendilerinin temsilcileri olduklarını ve kendi vicdanlarına göre Tanrı’nın sözünü kabul edebileceklerini ya da reddedebileceklerini öğreniriz. Son olarak, İsa Mesih’in sevindirici haberini dünyanın dört bir köşesine duyururken girdiğimiz her ulusun hükümetine saygı duymamız gerektiğini öğreniriz. Gerçekten, biz her ülkenin yasalarına itaat etmeye, yasaları onurlandırmaya ve desteklemeye inanırız.

V. İstek Uyandıran Nitelikler

On üçüncü iman maddesi hayatımızı nasıl yürütmemiz ve başkalarıyla nasıl etkinleşmemiz gerektiği konusunda özel bir bilgilendirme sağlar. Şöyle okuruz; “Biz dürüst olmaya, doğru olmaya, iffetli olmaya, hayırsever olmaya, erdemli olmaya ve herkese iyilik yapmaya inanıyoruz; gerçekten Pavlus'un öğütlerine uyduğumuzu söyleyebiliriz. Biz her şeye inanır, her şeyi umut ederiz; birçok şeye dayandık ve her şeye dayanabilmeyi umut ediyoruz. Eğer erdemli ve güzel olan veya hayranlık uyandıran ya da övgüye değer bir şey varsa, biz bu şeylerin peşinden koşarız.”

Hepimiz bu nitelikleri hayata geçirmek ve hayatlarımızla bu niteliklerin yaşayan örnekleri olmak için çaba göstermeliyiz. İman maddelerinde öğretilen gerçekler cep telefonundaki parçaların birbirlerini karşılıklı olarak destekledikleri gibi birbirleri üzerine inşa edilmişlerdir. Cep telefonuna gerekli parçaları ekleyen üretim sürecinde olduğu gibi İman Maddeleri de bize İade Edilişin önemli öğretilerini sağlar. Her iman maddesi İsa Mesih’in sevindirici haberini anlayışımıza eşsiz bir değer ekler.

İlköğretim öğretmenim Krallığın öğretilerini çalışmak için bir karar alma fikrini bana aşıladı. O bana bu basit İman Maddeleri içinde bulunan daha derin manaları araştırmam gerektiğini öğretti. O bana bu kutsal gerçekleri öğrenmek için zaman ayırırsam, elde edeceğim bilgilerin hayatımı çok daha iyiye doğru değiştireceğine dair bir söz verdi. Ve ben bunun hayatımı değiştirdiğine tanıklık ediyorum.

Öğretmenimin Logan Kanyonu’ndaki dağda verdiği muhteşem dersinden sonra orada planladığımızdan biraz daha fazla kaldığımızın farkına vardık. Gün sona ermek üzereydi ve bir problemimiz olduğunu fark ettik.

Öğretmenim bizim özel yerimize ulaşmak için çok uğraşmıştı ama eve dönüş bizim için büyük bir sorunu ortaya çıkardı. Bu durum bizim aktivite için seçtiğimiz yerin kötü bir tercih olduğunu gösterdi. Tepeye geri tırmanmak bizim içinde zor olsa da onun yaşındaki bir kadın için çok daha zordu.

Onun tepeden aşağıya inmesine yardım etmekle uğraşırken iki polis geldi. İlköğretim başkanı bizim kaybolduğumuzdan korkarak polisleri bizi bulmaları için göndermişti. Bu olayın dramatik oluşu ve öğretilen dersler sayesinde bu olay hayatımdaki unutulmaz deneyimlerden biri oldu.

Siz genç adamlar, sizleri parlak zihinlerinizi kullanıp İman Maddeleri’ni ve onların öğrettiği öğretileri çalışmanız ve öğrenmeniz için teşvik ediyorum. Onlar Kilise’nin öğretisinin en önemli ve kesinlikle en özlü açıklamaları arasındadır. Eğer onları İsa Mesih’in sevindirici haberine dair çalışmalarınızı yönlendirmek için bir rehber olarak kullanırsanız, kendinizi iade edilmiş hakikati dünyadaki insanlara tanıklık etmeye hazırlanmış olarak bulacaksınız. İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin bir üyesi olarak değer verdiğiniz bu temel inançları basit, doğrudan ve derin bir yoldan beyan etmeniz mümkün olacaktır.

Rabbimiz ve Kurtarıcımız olan İsa Mesih’in adıyla bu on üç İman Maddesinin doğruluğuna tanıklık ediyorum. Amin.