Praleisti pagrindinę navigaciją
spalis 2013 | Bažnyčios pareigūnų palaikymas

Bažnyčios pareigūnų palaikymas

spalis 2013 Visuotinė konferencija

Siūloma palaikyti Tomą Spenserį Monsoną kaip pranašą, regėtoją ir apreiškėją bei Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Prezidentą; Henrį Benioną Airingą – kaip pirmąjį patarėją Pirmojoje Prezidentūroje ir Dyterį Frydrichą Uchtdorfą – kaip antrąjį patarėją Pirmojoje Prezidentūroje.

Kas pritariate, galite tai parodyti.

Kas nepritariate, jeigu tokių yra, galite tai parodyti.

Siūloma palaikyti Boidą Kenetą Pakerį kaip Dvylikos Apaštalų Kvorumo prezidentą ir šiuos brolius kaip to Kvorumo narius: Boidą K. Pakerį, L. Tomą Perį, Raselą M. Nelsoną, Daliną H. Ouksą, M. Raselą Balardą, Ričardą G. Skotą, Robertą D. Heilsą, Džefrį R. Holandą, Deividą A. Bednarį, Kventiną L. Kuką, D. Todą Kristofersoną ir Nylą L. Anderseną.

Kas pritariate, prašome tai parodyti.

Kas nepritariate, galite parodyti taip pat.

Siūloma palaikyti patarėjus Pirmojoje Prezidentūroje ir Dvylika Apaštalų kaip pranašus, regėtojus ir apreiškėjus.

Visus, kas pritariate, prašome tai parodyti.

Kas prieš, jei tokių yra, tuo pačiu ženklu.

Siūloma atleisti vyresniuosius Džoną B. Diksoną, Polą E. Kiolikerį ir F. Maiklą Vatsoną kaip Pirmojo Septyniasdešimties Kvorumo narius ir paskirti juos garbės visuotiniais įgaliotiniais.

Taip pat siūloma atleisti vyresnįjį Kentą D. Vatsoną kaip Antrojo Septyniasdešimties Kvorumo narį.

Dėkojame vyresniesiems Cezariui H. Hukeriui ir Kreigui T. Raitui, kurie atleisti kaip Septyniasdešimties nariai krašte.

Tuos, kurie norite kartu su mumis išreikšti dėkingumą šiems broliams už jų puikią tarnystę, prašome tai parodyti.

Siūloma palaikyti šiuos brolius kaip naujus Septyniasdešimčių narius kraštuose: Chulio A. Angulo, Piterį F. Evansą ir Genadijų N. Podvodovą.

Visus, kas pritariate, prašome tai parodyti.

Kas prieš, jei tokių yra.

Siūloma palaikyti Rendalą L. Ridą kaip antrąjį patarėją visuotinėje Vaikinų prezidentūroje.

Kas pritariate, prašome tai parodyti.

Kas nepritariate, galite parodyti taip pat.

Kitus visuotinius įgaliotinius, Septyniasdešimčių narius kraštuose ir visuotines pagalbinių organizacijų prezidentūras siūloma palaikyti, kaip jie yra dabar.

Kas pritariate, prašome tai parodyti.

Kas nepritariate, galite parodyti taip pat.

Ačiū jums, broliai ir seserys, už palaikomąjį balsavimą, ištikimą tikėjimą bei maldas už mus.