Praleisti pagrindinę navigaciją
spalis 2013 | Iki kito susitikimo

Iki kito susitikimo

spalis 2013 Visuotinė konferencija

Būkime maloningesni vienas kitam ir visada dirbkime Viešpaties darbą.

Mano broliai ir seserys, šiai nuostabiai Visuotinei konferencijai artėjant į pabaigą, esu perpildytas jausmų. Klausydami kiekvienos sesijos kalbėtojų pamokymų ir liudijimų, dalyvavome tikroje dvasinėje puotoje.

Buvome palaiminti, galėdami ramiai ir saugiai susirinkti šiame nuostabiame Konferencijų centre. Ši konferencija buvo transliuojama kaip niekada plačiai – pasiekė visuose žemynuose gyvenančius žmones. Nors nuo daugelio iš jūsų esame toli, jaučiame jūsų dvasią.

Visos Bažnyčios vardu noriu nuoširdžiai padėkoti šios konferencijos metu atleistiems broliams už ilgametę pasišventusią tarnystę. Dėl jūsų įnašo į Viešpaties darbą buvo palaiminta daugybė žmonių.

Reiškiu dėkingumą Tabernakulio chorui ir kitiems šioje konferencijoje dalyvavusiems chorams. Muzika buvo nuostabi ir didžiai sustiprino kiekvienoje sesijoje jaučiamą dvasią.

Dėkoju jums už maldas dėl manęs ir dėl visų Bažnyčios visuotinių įgaliotinių ir pareigūnų. Jos mus stiprina.

Telydi jus dangaus palaiminimai. Teprisipildo mūsų namai meilės, pagarbumo ir Viešpaties Dvasios. Nuolat stiprinkite savo Evangelijos liudijimus, kad jie apsaugotų jus nuo priešininko smūgių.

Konferencija baigėsi. Linkiu visiems saugiai grįžti namo. Dvasia, kurią čia jautėme, tepasilieka su mumis, kai grįšime prie savo kasdienių reikalų. Būkime maloningesni vienas kitam ir visada dirbkime Viešpaties darbą.

Mano broliai ir seserys, telaimina jus Dievas. Jo žadėta ramybė tebūnie su jumis dabar ir visada. Atsisveikinu su jumis, kol vėl susitiksime po šešių mėnesių. Mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu, amen.