Praleisti pagrindinę navigaciją
spalis 2013 | Sveiki susirinkę į konferenciją

Sveiki susirinkę į konferenciją

spalis 2013 Visuotinė konferencija

Meldžiu, kad klausydamiesi ir mokydamiesi prisipildytume Viešpaties Dvasios.

Kaip gera, mano mylimi broliai ir seserys, vėl kartu susitikti. Praėjo šiek tiek daugiau nei 183 metai nuo to laiko, kai, vadovaujamas Viešpaties, Džozefas Smitas įkūrė Bažnyčią. Tame 1830 metų balandžio 6 dienos susirinkime dalyvavo šeši Bažnyčios nariai.

Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad prieš dvi savaites Bažnyčios narių skaičius pasiekė 15 milijonų. Bažnyčia ir toliau kasmet stabiliai auga ir keičia vis daugiau ir daugiau žmonių gyvenimų. Misionieriškoms pajėgoms stengiantis surasti tuos, kurie ieško tiesos, ji plečiasi visame pasaulyje.

Praėjo tik metai, kai paskelbiau misionieriškos tarnystės amžiaus sumažinimą. Nuo to laiko tarnaujančių nuolatiniais misionieriais skaičius išaugo nuo penkiasdešimt aštuonių tūkstančių penkių šimtų 2012 metų spalį iki aštuoniasdešimties tūkstančių trijų šimtų trisdešimt trijų šiandien. Esame didžiulio ir įkvepiančio atsako liudininkai!

Šventuosiuose Raštuose nėra svarbesnės žinios, didesnės atsakomybės, aiškesnio nurodymo nei prisikėlusio ir vienuolikai mokinių Galilėjoje pasirodžiusio Viešpaties duotas įsakymas. Jis sakė: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.“1 Pranašas Džozefas Smitas pareiškė: „Po visko, kas pasakyta, didžiausia ir svarbiausia pareiga yra skelbti Evangeliją.“2 Kai kurie iš jūsų, šiandien esančių čia, dar prisimenate gerai žinomus prezidento Deivido O. Makėjaus žodžius: „Kiekvienas narys yra misionierius!“3

Papildysiu juos savo mintimis. Laikas nariams ir misionieriams susitelkti, bendradarbiauti, sunkiai dirbti Viešpaties vynuogyne siekiant atvesti sielas pas Jį. Jis paruošė mums galimybes daugybe būdų dalintis Evangelija ir Jis padės mūsų darbuose, jei Jo darbą vykdysime su tikėjimu.

Anksčiau esu prašęs narių pagal galimybes aukoti savo Apylinkės misionierių fondui arba Bendrajam Bažnyčios misionierių fondui, kad padėtume išlaikyti vis didėjančias misionierių pajėgas. Atsakas į šį prašymą buvo džiuginantis, padėjęs paremti tūkstančius misionierių, kurių padėtis neleidžia jiems patiems išlaikyti savęs. Dėkoju jums už jūsų dosnias aukas. Ir toliau reikia pagalbos, kad galėtume paremti tuos, kurie turi didžiulį norą tarnauti, bet neturi tam galimybių.

Broliai ir seserys, susirinkome čia, kad būtume mokomi ir įkvėpti. Per ateinančias dvi dienas gausime daug žinių, apimančių įvairiausias Evangelijos temas. Jums kalbėsiantys vyrai ir moterys siekė dangaus įkvėpimo, ką jums sakyti.

Meldžiu, kad klausydamiesi ir mokydamiesi prisipildytume Viešpaties Dvasios. Mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu, amen.

Rodyti nuorodasPaslėpti nuorodas

    Išnašos

    1. Mato 28:19.

    2. Bažnyčios prezidentų mokymai. Džozefas Smitas (2007), p. 330.

    3. David O. McKay, in Conference Report, Apr. 1959, 122.