Kpong ata usung ndisanga

ofiong duop 2013

Ikpehe Uwemeyo Saturday Tara okpon
Tara Uyo
Tara Ndise Video
Ikpehe Usenubok Sunday Tara okpon
Tara Uyo
Tara Ndise Video
Akwa Esop Nka Iban Tara okpon
Tara Uyo
Tara Ndise Video