LUE  KatseleKuunteleLataa

Koko konferenssi

watch
Download
close

Lataa

 

Teksti

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sun kättesi työt niin ihmeiset on Mormonien tabernaakkelikuoro   
Me riemuiten ootamme Mormonien tabernaakkelikuoro   
Tervetuloa konferenssiin Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Israel, Israel, Luoja kutsuu Mormonien tabernaakkelikuoro   
Yleiskonferenssi – uskon ja todistuksen vahvistamista Vanhin Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Ole sydämeltäsi sävyisä ja nöyrä Vanhin Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tiedämmekö, mitä meillä on? Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On päivänpaiste sielussain Yleisö   
Katsokaa eteenpäin uskoen Vanhin Edward Dube watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Taivaan ikkunat Vanhin David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Käskyjä seuraa Mormonien tabernaakkelikuoro   
Tulkaa, liittykää joukkoomme Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Käykää Herran etehen Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On This Day of Joy and Gladness Royn, Kanesvillen, Hooperin ja West Havenin vaarnojen perheistä koottu kuoro   
Kirkon virkailijoiden hyväksyminen Esittäjänä presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tiedän, että Vapahtajani rakastaa minua Royn, Kanesvillen, Hooperin ja West Havenin vaarnojen perheistä koottu kuoro   
Avain hengelliseen suojelukseen Presidentti Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Naisten moraalinen voima Vanhin D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jouduttakaa Herran pelikuviota! Vanhin S. Gifford Nielsen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Press Forward, Saints Yleisö   
Pieniä ja yksinkertaisia asioita Vanhin Arnulfo Valenzuela watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tahdotko tulla terveeksi? Vanhin Timothy J. Dyches watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kuin särkynyt ruukku Vanhin Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Luottakaa Herraan Vanhin M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kotiin juhlan tuntu saa Royn, Kanesvillen, Hooperin ja West Havenin vaarnojen perheistä koottu kuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Pappeuskokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sing Praise to Him Murrayn vaarojen Aaronin pappeuden haltijoista koottu kuoro   
Like Ten Thousand Legions Marching Murrayn vaarojen Aaronin pappeuden haltijoista koottu kuoro   
Uskonkappaleiden sisältämät opit ja periaatteet Vanhin L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Te ette siis enää ole vieraita Piispa Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kutsuttu julistamaan Hänen sanaansa Vanhin Randy D. Funk watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Oikein sä tee Yleisö   
Nyt sinä pystyt siihen! Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Hoitakaa heidän haavansa Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Todellisia paimenia Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Isäimme Herra käsin voimakkain Murrayn vaarojen Aaronin pappeuden haltijoista koottu kuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sua kiitän, Herra korkehin Mormonien tabernaakkelikuoro   
On Herra Kuningas! Mormonien tabernaakkelikuoro   
Mestari, myrsky on suuri Mormonien tabernaakkelikuoro   
Lastenlapsilleni Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Ei muita jumalia Vanhin Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kokekaa kääntymys Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On maailmassa tarpeen hän Yleisö   
Voima kestää Vanhin Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Henkilökohtaista vahvuutta Jeesuksen Kristuksen sovituksesta Vanhin Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

O Divine Redeemer Mormonien tabernaakkelikuoro   
”Minä en jätä enkä hylkää sinua” Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kiitos, Luojamme, profeetasta Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

They, the Builders of the Nation Mormonien tabernaakkelikuoro   
Kun jälleen saapuu Hän Mormonien tabernaakkelikuoro   
Jeremian valitusvirret: varokaa orjuutta Vanhin Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Voimaa pappeudessa Vanhin Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Opettakaa Jumalan voimalla ja valtuudella David M. McConkie watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herrasta ja Kuninkaasta Yleisö   
Pitäkää jatkuvasti kiinni Vanhin Kevin S. Hamilton watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Katso ylöspäin Vanhin Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Lähemmäksi Jumalaa Vanhin Terence M. Vinson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Iankaikkisia päätöksiä Vanhin Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kunnes taasen kohtaamme Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Mun luoksein jää, jo ilta on Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Yleinen Apuyhdistyksen kokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On Vapahtaja Israelin Yleisö   
Liittojen pitämisen voima, ilo ja rakkaus Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sikermä kirkon lauluja Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center   
Meillä on suuri syy riemuita Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Vaatikaa itsellenne liittojenne siunauksia Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

I'll Go Where You Want Me to Go Yleisö   
Emme koskaan kulje yksin Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Suo enemmän mulle Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center