Etal wōt jen main navigation eo

Oktoba 2013

Mwen̄an eo an Jibbon̄ in Jādede Kōļapļo̧k
Kanne jān Intōrnōt Al ko
Kanne jān Intōrnōt Pija ko
Mwen̄an eo an Ālkin Rālep in Jādede Kōļapļo̧k
Kanne jān Intōrnōt Al ko
Kanne jān Intōrnōt Pija ko
Mwen̄an eo an Priesthood Kōļapļo̧k
Kanne jān Intōrnōt Al ko
Kanne jān Intōrnōt Pija ko
Mwen̄an eo an Jibbon̄ in Jabōt Kōļapļo̧k
Kanne jān Intōrnōt Al ko
Kanne jān Intōrnōt Pija ko
Mwen̄an eo an Ālkin Rālep in Jabōt Kōļapļo̧k
Kanne jān Intōrnōt Al ko
Kanne jān Intōrnōt Pija ko
Kweilo̧k eo Eļap an Doulul eo an Kōrā Kōļapļo̧k
Kanne jān Intōrnōt Al ko
Kanne jān Intōrnōt Pija ko