Oktoba 2013

  Mwen̄an eo an Jibbon̄ in Jādede Kōļapļo̧k
  Kanne jān Intōrnōt Al ko
  Kanne jān Intōrnōt Pija ko
  Mwen̄an eo an Ālkin Rālep in Jādede Kōļapļo̧k
  Kanne jān Intōrnōt Al ko
  Kanne jān Intōrnōt Pija ko
  Mwen̄an eo an Priesthood Kōļapļo̧k
  Kanne jān Intōrnōt Al ko
  Kanne jān Intōrnōt Pija ko
  Mwen̄an eo an Jibbon̄ in Jabōt Kōļapļo̧k
  Kanne jān Intōrnōt Al ko
  Kanne jān Intōrnōt Pija ko
  Mwen̄an eo an Ālkin Rālep in Jabōt Kōļapļo̧k
  Kanne jān Intōrnōt Al ko
  Kanne jān Intōrnōt Pija ko
  Kweilo̧k eo Eļap an Doulul eo an Kōrā Kōļapļo̧k
  Kanne jān Intōrnōt Al ko
  Kanne jān Intōrnōt Pija ko