New Experience

  Аравдугаар сар 2013

  Бямба гаргийн өглөөний хуралдаан Өргөсгөх
  Аудио бичлэгийг татаж авах
  Видео бичлэгийг татаж авах
  Санваарын хуралдаан Өргөсгөх
  Аудио бичлэгийг татаж авах
  Видео бичлэгийг татаж авах
  Ням гарагийн өглөөний хуралдаан Өргөсгөх
  Аудио бичлэгийг татаж авах
  Видео бичлэгийг татаж авах
  Ням гарагийн үдээс хойших хуралдаан Өргөсгөх
  Аудио бичлэгийг татаж авах
  Видео бичлэгийг татаж авах
  Нийгмийн Халамжийн бүлгийн ерөнхий чуулган Өргөсгөх
  Аудио бичлэгийг татаж авах
  Видео бичлэгийг татаж авах