Haapae i te ratereraa rahi
’Ēperēra 2014 | Parau faaite a te tuhaa faatere hi‘opo‘a faufaa a te ekalesia, matahiti 2013

Parau faaite a te tuhaa faatere hi‘opo‘a faufaa a te ekalesia, matahiti 2013

’Ēperēra 2014 ’Āmuira’a rahi

I te Peresideniraa Matamua o te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea nei

E te mau taea‘e here : Ia au i te heheuraa i roto i te tuhaa 120 o te Parau Haapiiraa e te Mau Parau Fafau, na te Apooraa haapa‘o i te mau tuhaa ahuru—oia ho‘i te Peresideniraa Matamua, te Pŭpŭ no te Tino Ahuru Ma Piti Aposetolo e te Episekoporaa Faatere Rahi—e haamana i te mau haamau‘araa a te Ekalesia. E faaohipa te mau faanahoraa a te Ekalesia i te moni ia au i te moni afata tei faataahia e te mau ture arata‘i a te Ekalesia.

E hopoi‘a na te Tuhaa faatere hi‘opo‘a faufaa a te Ekalesia, oia ho’i te mau taata aravihi no te mau ohipa moni e e mea taa ê i te tahi atu mau tuhaa faatere a te Ekalesia, ia rave i te mau hi‘opo‘araa, ei fâ, te horo‘araa i te hoê haapapûraa tano na roto i te fariiraa i te mau ô, te mau haamau‘araa i ravehia, e te parururaa i te mau faufaa a te Ekalesia.

Ia au i te mau hi‘opo‘araa i ravehia, ua ite te Tuhaa faatere hi‘opo‘a faufaa a te Ekalesia e, i roto i te mau ohipa materia atoa, te fariiraa i te mau ô, te mau haamau‘araa e te mau faufaa a te Ekalesia i roto i te matahiti 2013, ua tapa‘opa‘ohia te reira e ua faaohipahia ia au i te mau arata‘iraa no te pae moni, te mau afata moni i haamanahia, e te mau ture arata‘i a te Ekalesia. Te pee nei te Ekalesia i te mau arata‘iraa i haapiihia i ta’na mau melo, ia ora ia au i te hoê tapura faufaa, te aperaa i te mau tarahu e te faaherehereraa ia tae i te hoê taime fifi.

Ma te faatura,

Te tuhaa faatere hi‘opo‘a faufaa a te Ekalesia

Kevin R. Jergensen

Upoo faatere