Jäta peamenüü vahele
Aprill 2014 | „Ma olen teile andnud eeskuju”

„Ma olen teile andnud eeskuju”

Aprill 2014 Üldkonverents

Parim eeskuju, kes kunagi maa peal on elanud, on meie Päästja Jeesus Kristus. .. Ta kutsub meid järgima oma täiuslikku eeskuju.

Mõtiskledes oma kohuse üle evangeeliumi jagada, tulevad mulle meelde armastatud, kelle õrn mõju aitas mul leida jumalikult määratud teeraja, mis aitas kaasa minu vaimsele arengule. Olulistel hetkedel minu elus õnnistas Taevane Isa mind inimesega, kes hoolis minust sedavõrd, et juhatas minu valikuid hea suunas. Nad järgisid neid Päästja sõnu: „Sest ma olen teile andnud eeskuju, et ka teie nõnda teeksite, nagu mina teile olen teinud.”1

Kui ma olin väike laps, ei olnud minu isa Kiriku liige ja minu ema oli jäänud ebaaktiivseks. Me elasime Washingtoni linnas ja minu ema vanemad elasid 4000 kilomeetri kaugusel Washingtoni osariigis. Mõned kuud pärast minu kaheksandat sünnipäeva tuli vanaema Whittle teiselt poolt Ühendriike meile külla. Vanaema oli mures, et mina ja mu vanem vend polnud ristitud. Ma ei tea, mida ta selle mure kohta mu vanematele rääkis, aga ühel hommikul viis ta mind koos vennaga parki ja jagas meiega oma tundeid ristimise ja regulaarselt kirikus käimise tähtsusest. Ma ei mäleta öeldu üksikasju, kuid tema sõnad äratasid midagi minu südames ja peagi saime koos vennaga ristitud.

Vanaema jätkas meie toetamist. Mul on meeles, kuidas iga kord, kui mu vennal või minul paluti kirikus kõnet pidada, helistasime me vanaemale, et temalt nõu küsida. Mõne päeva pärast saabus postiga käsitsi kirjutatud kõne. Mõne aja pärast muutusid tema soovitused pigem kõne kontuuriks, mis nõudis ka meie enda panust.

Vanaema kasutas just õigel määral julgust ja austust, et aidata meie isal mõista, kui tähtis on, et ta meid kirikusse koosolekutele sõidutab. Ta aitas igal sobival viisil tunda vajadust evangeeliumi järele meie elus.

Kõige tähtsam aga oli teadmine, et vanaema meid armastas ja et ta armastas evangeeliumi. Ta oli imeline eeskuju. Kui tänulik ma olen selle tunnistuse eest, mida ta minuga jagas, kui ma olin väikene. Tema mõju muutis minu elu kurssi igaveseks heaoluks.

Hiljem, kui ma ülikooli lõpetasin, armusin ilusasse neidu nimega Jeanene Watkins. Ma arvasin, et ka temal on minu vastu sügavad tunded. Ühel õhtul, kui rääkisime tulevikust, põimis ta ettevaatlikult meie vestlusesse lause, mis muutis mu elu igaveseks. Ta ütles: „Kui ma kord abiellun, siis ainult templis ja mehega, kes on teeninud põhimisjonil.”

Ma polnud enne seda misjonile minekule palju mõelnud. Sel õhtul tekkis mul suur soov misjonile minna. Ma läksin koju ega suutnud mõelda millestki muust. Ma olin kogu öö ärkvel. Terve järgmise päeva ei suutnud ma õpingutele keskenduda. Pärast paljusid palveid tegin ma otsuse kohtuda oma piiskopiga ja avaldada soovi misjonil teenida.

Jeanene ei palunud mul tema pärast misjonile minna. Ta armastas mind küllaldaselt, et jagas minuga oma veendumusi ja seejärel andis mulle võimaluse ise oma elule suund valida. Me mõlemad teenisime misjonil ja hiljem saime templis pitseeritud. Jeanene’i julgus ja pühendumus usule on meie elu paremaks muutnud. Ma olen kindel, et me poleks leidnud õnne, mis meil on, ilma tema tugeva usuta sellesse, et Issanda teenimine tuleb esikohale seada. Ta on imeline eeskuju, õiglane eeskuju!

Mõlemad, nii vanaema Whittle kui ka Jeanene, armastasid mind küllalt, et jagada minuga oma veendumust, et evangeeliumi talitused ja Taevase Isa teenimine õnnistavad minu elu. Kumbki neist ei sundinud mind ega pannud mind ennast halvasti tundma. Nad lihtsalt armastasid mind ja Taevast Isa. Mõlemad teadsid, et Tema suudab teha minu eluga rohkem kui mina ise. Kumbki aitas mind vapralt armastaval viisil, et leida rada suurima õnneni.

Kuidas võime me saada selliseks oluliseks mõjutajaks? Me peame siiralt armastama neid, keda me soovime õigemeelselt aidata, nii et nad võiksid tunda kindlust Jumala armastuse suhtes. Paljude jaoks maailmas on esimeseks väljakutseks evangeeliumi vastuvõtmisel arendada usku Taevasesse Isasse, kes neid täiuslikult armastab. Seda usku on kergem arendada, kui inimesel on sõpru või pereliikmeid, kes armastavad neid samamoodi.

Leides kindlust teie armastuses, võib see aidata neil arendada usku Jumala armastusse. Seejärel õnnistatakse nende elu teie armastava, hooliva suhtlemise kaudu, kui jagate õpetusi, mida olete õppinud, oma kogemusi ja põhimõtteid, mida olete järginud, et oma probleemidele lahendusi leida. Näita siirast huvi nende heaolu vastu; seejärel jaga oma tunnistust Jeesuse Kristuse evangeeliumist.

Sa võid aidata viisidel, mis põhinevad põhimõtetel ja õpetustel. Julgusta oma armsamaid, et nad otsiksid Jumala tahet enda suhtes. Üks moodus seda teha on küsida neilt küsimusi, mis neid mõtlema panevad, ja anda neile küllalt aega – kas tunde, päevi, kuid või enam –, et selle üle mõtiskleda ja enda jaoks vastus leida. Võib-olla peate neile õpetama, kuidas palvetada ja tunda ära vastuseid nende palvetele. Aidake neil teada, et pühakirjad on oluline allikas vastuste saamisel ja äratundmisel. Sel viisil aitate neil valmistuda tulevasteks võimalusteks ja katsumusteks.

Jumala eesmärgiks on „tuua inimesele surematus ja igavene elu”.2 See on peamine kõiges, mida me teeme. Mõnikord oleme nii hõivatud asjadega, mis meid köidavad, või oma igapäevaste kohustustega, et me kaotame silmist Jumala eesmärgi. Kui te keskendute oma elus pidevalt peamistele põhimõtetele, siis mõistate, mida peate tegema, ja te kannate Issandale rohkem vilja ja olete õnnelikum.

Kui te keskendute oma elus päästmisplaani peamistele põhimõtetele, on teil kergem keskenduda oma teadmiste jagamisele, sest mõistate evangeeliumi talituste igavest tähtsust. Te jagate oma teadmisi viisil, mis tekitab teie sõprades soovi saada vaimselt tugevamaks. Te aitate oma armastatutel võtta endale kohustus pidada kinni kõigist Jumala käskudest ja võtta enda peale Jeesuse Kristuse nimi.

Pidage meeles, et inimeste usku pöördumine on vaid osa sellest tööst. Püüdke alati perekondi tugevdada. Pöörake õpetades tähelepanu perekondade templis pitseerimisele. Mõne perekonnaga võib see aastaid aega võtta nagu näiteks minu vanematega. Mitu aastat pärast minu ristimist sai minu isa ristitud ja hiljem pitseeriti minu pere templis. Minu isa teenis templis pitseerijana ja minu ema teenis koos temaga. Kui teil on visioon templi pitseerimistalitusest, siis te aitate ehitada Jumala kuningriiki maa peal.

Pidage meeles, nende armastamine on vägev alus mõjutamaks neid, keda soovite aidata. Minu vanaema Whittle’i ja mu naise Jeanene’i mõju oleks jäänud märkamata, kui ma ei oleks esmalt teadnud, et nad mind armastavad ja soovivad mulle elus parimat.

Ja selle armastuse kaaslaseks on usaldus. Mõnel juhul võib olla raske kedagi usaldada, kuid leidke võimalus seda siiski teha. Taevase Isa lapsed võivad teha imeväärseid asju, kui tunnevad, et neid usaldatakse. Iga Jumala laps surelikkuses valis Päästja plaani. Usaldage, et kui neile võimalus anda, siis teevad nad seda taas.

Jagage põhimõtteid, mis aitavad neil, keda te armastate, igavese elu teel edasi liikuda. Pidage meeles, et me kõik kasvame rida rea peale. Teie õppisite evangeeliumi mõistma samamoodi. Jagage evangeeliumi lihtsalt.

Teie isiklik tunnistus Jeesuse Kristuse lepitusest on vägev tööriist. Sellega kaasas käivad vahendid on palve, Mormoni Raamat ja teised pühakirjad ning teie pühendumine preesterluse talitustele. Kõik need toovad Vaimu juhatust, millele toetumine on teie jaoks nii oluline.

Et olla tõhus ja teha nõnda, nagu Kristus on teinud,3 keskenduge sellele evangeeliumi põhimõttele: Jeesuse Kristuse evangeelium võimaldab meil saada rohkem oma Taevase Isa sarnaseks, et me võiksime elada igavesti koos oma perega.

Jeesuse Kristuse lepitus on meie töö kõige tähtsam õpetus. Tunnistage igal sobival võimalusel Päästjast ja Tema lepitava ohvri väest. Kasutage pühakirju, et õpetada Jeesusest ja tema täiuslikust eeskujust meie kõigi elus.4 Te peate selleks ise usinalt pühakirju õppima. Ärge laske end tühistest asjadest nii kaasa kiskuda, et jätate Issanda õpetuste õppimise unarusse. Kui teil on kindel isiklik arusaamine õpetusest, olete vägevaks allikaks oluliste tõdede levitamisel neile, kes neid hädasti vajavad.

Me teenime oma Taevast Isa kõige paremini, avaldades teistele head mõju ja teenides neid.5 Parim eeskuju, kes kunagi maa peal on elanud, on meie Päästja Jeesus Kristus. Kristuse surelik teenimine hõlmas rohkelt teiste õpetamist, teenimist ja armastamist. Ta istus koos inimestega, keda ei peetud Tema kaasluse vääriliseks. Ta armastas neid kõiki. Ta tajus nende vajadusi ja õpetas neile oma evangeeliumi. Ta kutsub meid järgima oma täislikku eeskuju.

Ma tean, et Tema evangeelium toob selles elus rahu ja õnne. Püüdkem teha nõnda, nagu Tema on teinud, jagades oma armastust, usaldust ja teadmisi tõest teistega, kes pole veel osa saanud evangeeliumi eredast valgusest. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.

Näita viiteidPeida viited