Hoofdnavigatie overslaan
April 2014 | ‘Ik heb u een voorbeeld gegeven’

‘Ik heb u een voorbeeld gegeven’

April 2014 Algemene conferentie

Ons grootste voorbeeld ooit op aarde is onze Heiland, Jezus Christus. Hij nodigt ons uit om zijn volmaakte voorbeeld te volgen.

Als ik mijn plicht om het evangelie te verkondigen overpeins, denk ik soms aan de liefdevolle invloed van dierbaren die richting aan mijn geestelijke vooruitgang gegeven heeft. Mijn hemelse Vader heeft me op cruciale momenten met personen gezegend die met hun liefde mijn keuzes ten goede beïnvloed hebben. Zij gaven gehoor aan de oproep van de Heiland: ‘Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb.’1

In mijn kinderjaren was mijn vader geen lid van de kerk en mijn moeder was minderactief. We woonden in Washington D.C. en mijn grootouders langs moeders kant woonden ruim vierduizend kilometer bij ons vandaan, in de staat Washington. Oma Whittle reisde een paar maanden na mijn achtste verjaardag naar de andere kant van het land om ons te bezoeken. Ze was bezorgd omdat mijn oudere broer en ik ons nog niet hadden laten dopen. Ik weet niet in hoeverre ze dit met mijn ouders had besproken, maar op zekere ochtend nam ze mijn broer en mij mee naar het park en vertelde ze ons hoe belangrijk ze de doop en regelmatig naar de kerk gaan vond. Ik kan me niet meer herinneren wat ze precies zei, maar haar woorden wekten iets op in mijn hart en kort daarop lieten mijn broer en ik ons dopen.

Oma bleef ons steunen. Ik herinner me nog dat we haar altijd opbelden en om hulp vroegen als mijn broer of ik een toespraak in de kerk moesten houden. Een paar dagen later zat er dan een uitgeschreven toespraak in de brievenbus. Na een tijdje stapte ze over naar een samenvatting, waardoor we zelf meer moeite moesten doen.

Oma gebruikte net genoeg moed en respect om mijn vader te laten inzien hoe belangrijk het was dat hij ons op zondag naar de kerk bracht. Ze deed haar best om ons te laten inzien dat we het evangelie nodig hadden.

Maar bovenal wisten we dat oma van ons en van het evangelie hield. Ze was een fantastisch voorbeeld! Ik ben zo dankbaar dat ze in mijn kinderjaren tot me heeft getuigd. Zij heeft mijn koers voor eeuwig ten goede beïnvloed.

Toen ik jaren later aan de universiteit afstudeerde, werd ik verliefd op een prachtige jonge vrouw, Jeanene Watkins. Ik had het gevoel dat zij ook van mij begon te houden. Toen we het op een avond over onze toekomst hadden, bracht ze heel voorzichtig een onderwerp ter sprake dat mijn leven voorgoed zou veranderen. Ze zei: ‘Ik wil in de tempel trouwen met een getrouwe teruggekeerde zendeling.’

Ik had nog nooit echt overwogen om op zending te gaan. Die avond kreeg ik plots de motivatie om een zending te overwegen. Ik ging naar huis en kon aan niets anders meer denken. Ik lag de hele nacht wakker. Ik kon me de dag erna niet op mijn studie concentreren. Na veel gebed besliste ik om met mijn bisschop te spreken en met mijn zendingsvoorbereiding te beginnen.

Jeanene had me niet gevraagd om voor haar op zending te gaan. Maar ze hield genoeg van me om me haar overtuiging toe te vertrouwen en gaf me vervolgens de gelegenheid om de koers van mijn eigen leven te bepalen. We gingen allebei op zending en huwden daarna in de tempel. Jeanenes moed en toewijding aan haar geloof hebben ons verdere leven sterk beïnvloed. Ik ben er zeker van dat we ons huidige geluk niet hadden gevonden zonder haar sterke geloof in het beginsel om de Heer op de eerste plaats te zetten. Ze is een prachtig, rechtschapen voorbeeld!

Oma Whittle en Jeanene hielden genoeg van me om me te vertellen dat de evangelieverordeningen ontvangen en mijn hemelse Vader dienen mij tot zegen zouden zijn. Geen van beiden dwong me of gaf me een schuldgevoel over mezelf. Ze hielden gewoon van mij en van hun hemelse Vader. Ze wisten allebei dat Hij meer van mijn leven kon maken dan ik zelf kon. Ze hielpen me met moed en liefde op weg naar het grootste geluk.

Hoe kan ieder van ons zo’n grote invloed uitoefenen? We moeten oprecht houden van wie we ten goede willen beïnvloeden. Daardoor krijgen zij vertrouwen in Gods liefde. Voor velen is geloof ontwikkelen in een hemelse Vader die hen volmaakt liefheeft, de eerste stap die ze moeten zetten om het evangelie te aanvaarden. Het is makkelijker om dat geloof te ontwikkelen als ze vrienden of familieleden hebben die op vergelijkbare wijze van hen houden.

Als ze vertrouwen op uw liefde, kunnen ze geloof in Gods liefde ontwikkelen. Vervolgens kunt u hen tot zegen zijn door hun met liefde en zorg te vertellen over levenslessen die u geleerd hebt, ervaringen die u gehad hebt en beginselen die u gevolgd hebt om uw eigen problemen op te lossen. Toon uw oprechte interesse in hun welzijn en getuig vervolgens van het evangelie van Jezus Christus.

U kunt hen helpen op manieren die gebaseerd zijn op evangeliebeginselen en -leerstellingen. Spoor uw dierbaren aan om uit te zoeken wat de Heer wil dat ze doen. U kunt dit bijvoorbeeld doen door hun vragen te stellen om hen te laten nadenken en hun dan voldoende tijd te geven — uren, dagen, maanden, of langer — om zelf antwoorden te bedenken. U moet hen misschien leren hoe ze kunnen bidden en de antwoorden op hun gebeden kunnen herkennen. Vertel ze dat de Schriften cruciale hulpmiddelen bij het ontvangen en herkennen van antwoorden zijn. Zo bereidt u hen voor op toekomstige gelegenheden en beproevingen.

Gods doel is ‘de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen.’2 Dat is de basis van alles wat we doen. Soms zijn we zo druk in de weer met onze interesses of verliezen we onszelf in het alledaagse leven dat we Gods doeleinden uit het oog verliezen. Als u zich voortdurend op de grondbeginselen concentreert, begrijpt u wat u moet doen, brengt u meer vruchten voort voor de Heer, en bent u zelf gelukkiger.

Als u zich op de grondbeginselen van het heilsplan concentreert, doet u meer moeite om anderen over het evangelie te vertellen, omdat u het eeuwige belang van de evangelieverordeningen inziet. U verkondigt uw overtuiging dan op zo’n manier dat uw vrienden geestelijk opgebouwd willen worden. U geeft uw vrienden het verlangen om de naam van Christus op zich te nemen en al zijn geboden te onderhouden.

Onthoud dat de bekering van personen maar een deel van het werk is. Probeer steeds gezinnen te sterken. Houd bij uw onderricht het belang voor ogen van gezinnen die in de tempel verzegeld worden. Bij sommige gezinnen kan dat jaren duren. Dat was het geval bij mijn ouders. Vele jaren na mijn doop liet mijn vader zich dopen, en later werd ons gezin in de tempel verzegeld. Mijn vader is in de tempel verzegelaar geweest en mijn moeder diende er samen met hem. Als u de verzegelverordeningen voor ogen houdt, helpt u met de opbouw van Gods koninkrijk op aarde.

Denk eraan dat u eerst van hen moet houden om ze met uw invloed te kunnen helpen. De invloed van oma Whittle en mijn vrouw, Jeanene, zou verwaarloosbaar geweest zijn, als ik niet eerst geweten had dat ze van me hielden en het beste met me voor hadden.

Het is ook belangrijk dat u hun vertrouwen geeft. Sommige mensen lijken misschien moeilijk te vertrouwen, maar probeer het toch. De kinderen van onze hemelse Vader zijn tot wonderbaarlijke dingen in staat als ze vertrouwen krijgen. Ieder van Gods kinderen op aarde heeft voor het plan van de Heiland gekozen. Vertrouw erop dat ze dat weer doen als ze daartoe de gelegenheid krijgen.

Vertel hun over beginselen die ze kunnen gebruiken om op de weg naar het eeuwige leven voorwaarts te streven. Onthoud dat ieder van ons regel op regel vooruitgang maakt. Toen u het evangelie leerde begrijpen, hebt u datzelfde patroon gevolgd. Verkondig het evangelie in eenvoud.

Uw persoonlijke getuigenis van de verzoening van Jezus Christus is een krachtig hulpmiddel. Gebed, het Boek van Mormon en de andere Schriften, en uw eigen toewijding aan de priesterschapsverordeningen zijn uw aanvullende hulpbronnen. Ze bevorderen stuk voor stuk de leiding van de Geest, die voor u zo cruciaal is om op te vertrouwen.

Om doeltreffend te zijn en te doen wat Christus heeft gedaan3, concentreert u zich op dit basisbeginsel van het evangelie: de verzoening van Jezus Christus maakt het ons mogelijk om meer op onze hemelse Vader te lijken, zodat we als gezin voor eeuwig samen kunnen zijn.

De verzoening van Jezus Christus is de allerbelangrijkste leerstelling van onze godsdienst. Getuig bij elke gelegenheid van de Heiland en de kracht van zijn zoenoffer. Gebruik Schriftteksten over Hem die aantonen waarom Hij voor iedereen het volmaakte voorbeeld is.4 U zult ijverig moeten studeren. Wees niet zo druk in de weer met onbelangrijke zaken dat u de leer en leerstellingen van de Heer links laat liggen. Als u de leer goed begrijpt, kunt u de waarheid krachtig verkondigen aan anderen die er behoefte aan hebben.

We dienen onze hemelse Vader het beste als we anderen op rechtschapen wijze beïnvloeden en dienen.5 Ons grootste voorbeeld ooit op aarde is onze Heiland, Jezus Christus. Zijn aardse bediening bestond uit anderen onderwijzen, dienen en liefhebben. Hij ging om met mensen die zijn gezelschap onwaardig geacht werden. Hij had ieder van hen lief. Hij zag hun noden en leerde hun zijn evangelie. Hij nodigt ons uit om zijn volmaakte voorbeeld te volgen.

Ik weet dat zijn evangelie in dit leven tot gemoedsrust en geluk leidt. Laten we doen wat Hij deed door anderen die het schitterende licht van het evangelie nog niet omarmd hebben onze liefde en ons vertrouwen te schenken en hun de waarheid te verkondigen. In de naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen