Haapae i te ratereraa rahi
’Ēperēra 2014 | Parau faataaraa, matahiti 2013

Parau faataaraa, matahiti 2013

’Ēperēra 2014 ’Āmuira’a rahi

Ei haamaramaramaraa i te mau melo o te Ekalesia, ua horo‘a te Peresideniraa Matamua i te parau faataaraa i muri nei, mai te au i te tupuraa e te huru o te Ekalesia i te 31 no titema 2013.

Te mau amuiraa a te Ekalesia

Tĭtĭ

3 050

Misioni

405

Mataeinaa

571

Paroita e Amaa

29 253

Melo o te Ekalesia

Rahiraa melo

15 082 028

Tamarii apî tei tapa‘ohia

115 486

Feia faafariu tei bapetizohia

282 945

Misionare

Misionare rave tamau

83 035

Misionare totauturu a te Ekalesia

24 032

Hiero

Hiero tei haamo‘ahia i te matahiti 2013 (Hiero no Tegucigalpa Honduras)

1

Hiero e ohipa nei i te hopea matahiti

141