Jäta peamenüü vahele
Aprill 2014 | Valikute põlvkond

Valikute põlvkond

Aprill 2014 Üldkonverents

Teid valiti osalema Tema töös praegu, kuna Ta usaldab teid, et teete õigeid valikuid.

Noored mehed! Te olete arvatavasti kuulnud, et olete valitud põlvkond ehk Jumal valis ja valmistas teid ette tulema praegusel ajal maa peale, et täita suurt eesmärki. Ma tean, et see on tõsi. Kuid täna õhtul sooviksin ma kutsuda teid valikute põlvkonnaks, kuna kunagi varem terve ajaloo jooksul pole inimesi õnnistatud nii paljude valikutega. Rohkem valikuid tähendab rohkem võimalusi ja rohkem võimalusi tähendab suuremat potentsiaali teha head ja kahjuks ka halba. Ma usun, et Jumal saatis teid siia praegusel ajal, kuna Ta usaldab teid, et suudate edukalt vahet teha suure hulga võimalike valikute vahel.

1974. aastal ütles president Spencer W. Kimball: „Ma usun, et Issand on innukas andma meile leiutisi, mida meiesugused tavakodanikud pole uneski näinud” (When the World Will Be Converted. – Ensign, okt 1974, lk 10).

Ja Jumal tegi seda! Te kasvate koos ühe inimkonna ajaloo suurima tööriistaga hea tegemiseks − internetiga. Sellega käib kaasas arvukalt valikuid. Kuid valikute rohkus kannab endaga kaasas samavõrd suurt vastutuskoormat. Te pääsete interneti kaudu ligi nii kõige paremale kui ka kõige halvemale, mis maailmal pakkuda on. Interneti abiga võib lühikese ajaga palju korda saata või sattuda lõputute tühiste asjade lõksu, mis raiskavad teie aega ja potentsiaali. Ühe nupulevajutusega võite pääseda ligi kõigele, mida süda soovib. See ongi võti – mis on teie südame soov? Mis teid ligi tõmbab? Kuhu teie soovid teid viivad?

Pidage meeles, et Jumal „annab inimestele vastavalt nende soovidele” (Al 29:4) ja Ta „[mõistab] kõikide inimeste üle kohut vastavalt nende tegudele, vastavalt nende südame soovidele” (ÕL 137:9; vt ka Al 41:3).

Vanem Bruce R. McConkie ütles: „Eluraamat on tegelikult justkui ülestähendus inimeste tegudest, mis on kirjutatud nende endi kehadele. ‥ Iga mõte, sõna ja tegu mõjutab inimkeha; nad kõik jätavad oma märgid, märgid, mida Tema, kes on igavene, suudab lugeda sama kergusega, kui loetakse raamatut” (Mormon Doctrine, 2. kd 1966, lk 97).

Ka internet tähendab üles teie soovid – selle, mida olete otsinud ja millele klõpsanud. Tohutu paljud on valmis teie soove täitma. Internetis liikudes jätate te maha jälje – mida te kirjutate, milliseid veebilehti külastate, kui kaua te seal olite ja mis teile huvi pakub. Sel viisil loob internet teist küberprofiili ehk teisisõnu teie elu küberraamatu. Nii nagu elus, annab ka internet teile üha enam seda, mida te otsite. Kui teie soovid on puhtad, siis võib internet neid võimendada, tehes heade asjade leidmise veelgi kergemaks. Kuid ka vastupidine on tõsi.

Vanem Neal A. Maxwell ütles selle kohta järgmist:

„See, mida me aja jooksul järjepidevalt soovime, selliseks me lõpuks ka saame ja see on meie tasu igavikus. ‥

‥ Ainult oma soove ohjeldades ja kujundades võivad neist saada meie liitlased, mitte vaenlased!” (According to the Desire of [Our] Hearts. Ensign, nov 1996, lk 21–22)

Minu noored vennad, kui te ei kujunda aktiivselt oma soove, siis teeb seda maailm. Iga päev püüab maailm teie soove mõjutada, ahvatledes teid midagi ostma, millelegi klõpsama, midagi mängima, lugema või vaatama. Lõppkokkuvõttes on valik teie. Teil on valikuvabadus. See ei ole mitte ainult vägi käituda vastavalt oma soovidele, vaid ka oma soove täiustada, puhastada ja tõsta. Valikuvabadus on teie vägi kellekski saada. Iga valik viib teid lähemale või kaugemale sellest, kelleks te võite saada; iga klõps loeb. Alati küsige endalt: „Kuhu see valik mind välja viib?” Arendage võimet näha hetkeolukorrast kaugemale.

Saatan tahab saada kontrolli teie valikuvabaduse üle, et ta võiks määrata, milliseks te saate. Ta teab, et parim viis seda teha on püüda teid sõltuvusttekitava käitumise lõksu. Teie valikud määravad, kas tehnoloogia suurendab teie potentsiaali või orjastab teid.

Toon välja neli põhimõtet, et aidata teil, valikute põlvkonnal, kujundada oma soove ja suunata tehnoloogia kasutamist.

Esiteks, kui te teate, kes te tõeliselt olete, on teil kergem valikuid teha.

Mul on sõber, kes õppis selle tõe väga isiklikul viisil. Tema poeg kasvas küll evangeeliumis, kuid polnud eriti vaimne. Ta ütles tihti ära võimalustele kasutada preesterlust. Kui poiss teatas, et oli otsustanud mitte misjonil teenida, olid tema vanemad pettunud. Minu sõbrad palvetasid siiralt oma poja eest, lootes, et ta muudab oma meelt. Need lootused luhtusid, kui poeg teatas, et on kihlatud ja kavatseb abielluda. Isa anus oma poega, et ta enne seda patriarhaalse õnnistuse saaks. Poeg oli lõpuks nõus, kuid seda tingimusel, et külastab patriarhi üksinda.

Kui ta pärast õnnistuse saamist koju jõudis, oli ta väga härdameelne. Ta viis oma tüdruksõbra õue, et temaga nelja silma all rääkida. Isa piilus aknast välja ja nägi noorpaari teineteise pisaraid pühkimas.

Hiljem jutustas poeg juhtunust isale. Tundeküllaselt selgitas ta, et õnnistuse ajal oli ta saanud aimu sellest, kes ta oli olnud surelikkusele eelnevas elus. Ta nägi, kui vapper ja mõjuvõimas ta oli, veendes teisi Kristust järgima. Kuidas võis ta mitte misjonil teenida, teades, kes ta tõeliselt on.

Noored mehed, pidage meeles, kes te tõeliselt olete. Pidage meeles, et hoiate püha preesterlust. See innustab teid tegema õigeid valikuid nii internetti kasutades kui kogu elu jooksul.

Teiseks, ühendage ennast väe allikaga.

Oma peopesas hoiate kõigi aegade tarkust ja − mis veelgi tähtsam − te võite hoida oma käes prohvetite sõnu Vana Testamendi ajast kuni president Thomas S. Monsonini. Kuid kui te oma telefoni regulaarselt ei lae, muutub see kasutuskõlbmatuks ja te kaotate ühenduse sõpradega ega tea, mis on parasjagu teoksil. Te ei jätaks ühtegi päeva aku laadimist vahele.

Aku laadimisest tähtsam on iga päev ennast vaimselt laadida. Iga kord, kui te oma telefoni vooluvõrku ühendate, võtke seda kui meeldetuletust endalt küsida, kas olete ennast ühendanud kõige tähtsama vaimse väe allikaga - palvetamise ja pühakirjade uurimisega, mis laeb teid Püha Vaimu inspiratsiooniga (vt ÕL 11:12–14). See aitab teil teada Issanda meelt ja tahet, et teha igapäevaseid väikseid, kuid tähtsaid otsuseid, mis seavad teie kursi. Paljud meist on valmis oma tegevuse kohe katkestama, et lugeda sõnumit või sotsiaalmeedia teadet – kas me ei peaks pühakirjades leiduvaid Issanda sõnu tähtsamaks pidama? Meile peaks näima mõeldamatu mitte selle väega ühendusse astuda (vt 2Ne 32:3).

Kolmandaks, mitte nutitelefoni omamine ei tee teid nutikaks, vaid see, kuidas te seda kasutate.

Noored mehed, ärge tehke oma nutitelefoniga rumalusi. Te kõik teate, mida ma silmas pean (vt Mo 4:29). On lõputuid viise, kuidas tehnoloogia võib tõmmata teie tähelepanu kõrvale sellelt, mis on kõige tähtsam. Järgige kõnekäändu: „Olge seal, kus te olete, siis kui te seal olete.” Kui te olete roolis, siis juhtige autot. Kui olete tunnis, siis keskenduge õpetusele. Kui olete koos oma sõpradega, siis kinkige neile oma kogu tähelepanu. Teie aju ei suuda kahele asjale korraga keskenduda. Mitut asja korraga tehes liigub meie tähelepanu kiirelt ühelt asjalt teisele. Vanasõna ütleb: „Kui sa korraga kahte jänest taga ajad, ei saa sa kumbagi kätte.”

Neljandaks, Issand annab meile tehnoloogia, et täide saata oma eesmärke.

Tehnoloogia jumalik eesmärk on kiirendada päästmistööd. Valikute põlvkonnana mõistate te tehnoloogiat. Kasutage seda, et kiirendada oma teekonda täiuslikkuseni. Kuna teile on palju antud, peate ka teie andma (vt Because I Have Been Given Much, Hymns, nr 219). Issand ootab, et te kasutaksite neid suuri tööriistu ja viiksite Tema töö järgmisele tasandile, jagaksite evangeeliumi viisil, mida minu põlvkond ei suuda endale ettegi kujutada. Kui vanemad põlvkonnad mõjutasid oma naabreid ja oma linna, siis läbi interneti ja sotsiaalmeedia on teil vägi mõjutada kogu maailma.

Ma tunnistan, et see on Issanda Kirik. Teid valiti osalema Tema töös praegu, kuna Ta usaldab teid, et teete õigeid valikuid. Te olete valikute põlvkond. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.