Jäta peamenüü vahele
Aprill 2014 | Peatse kohtumiseni

Peatse kohtumiseni

Aprill 2014 Üldkonverents

Jäägu Vaim, mida oleme nende kahe päeva jooksul tundnud, alati meiega, kui asume taas igapäevatoimetuste juurde, et meid leitaks alati Issanda tööd tegemas.

Mu vennad ja õed! Konverents on olnud võrratu. Inspireeritud meeste ja naiste kõnede kuulamine on meid vaimselt toitnud. Muusika on olnud imepärane, kõnesid on valmistatud ette ja esitatud Püha Vaimu abil ja palved on meid taevale lähemale aidanud. Koos osaledes on meid igal moel ülendatud.

Loodan, et võtame aega ja loeme konverentsikõnesid, kui need lähipäevil Kiriku kodulehele LDS.org üles pannakse, või trükitud kujul ajakirjades Ensign ja Liahona ilmuvad, kuna need on seda väärt, et neid hoolikalt üle lugeda ja uurida.

Olen kindel, et võin meie kõigi nimel siiralt tänada vendi ja õdesid, kes selle konverentsi ajal vabastati. Nad on head tööd teinud. Nende panus Issanda töösse on olnud suur ja nende pühendumus täielik.

Oleme tõstetud kätega toetanud vendi, kellele on antud uus kutse ja vastutusala. Me tervitame neid ja tahame, et nad teaksid, kui väga ootame võimalust nendega koos Õpetaja eesmärgi nimel teenida.

Kuuldud sõnumite üle mõtiskledes püüdkem olla paremad, kui oleme olnud varem. Olgem heatahtlikud ja armastavad nende vastu, kelle uskumused ja käitumisnormid meie omadest erinevad. Päästja õpetas maa peal, et meil tuleb kõigi meeste ja naiste suhtes armastav ja heasoovlik olla. Püüdkem Tema eeskuju alati järgida.

Me seisame tänapäeva maailmas vastakuti tõsiste väljakutsetega, kuid ma kinnitan teile, et Taevane Isa teab meie olukorda. Ta juhib ja õnnistab meid, kui Temasse usume ja Teda usaldame, ning aitab meil ükskõik milliste raskusetega toime tulla.

Olgu taeva õnnistused meist igaühega. Täitugu meie kodu armastuse ja viisakusega ning Issanda Vaimuga. Toitkem alati oma tunnistust evangeeliumist, et see võiks meid vastase kiusamise vastu kaitsta. Jäägu Vaim, mida oleme nende kahe päeva jooksul tundnud, alati meiega, kui asume taas igapäevatoimetuste juurde, et meid leitaks alati Issanda tööd tegemas.

Ma tunnistan, et see töö on õige, et meie Päästja elab ja juhib oma Kirikut siin maa peal. Ma jätan teile oma tunnistuse, et Jumal, Igavene Isa, elab ja armastab meid. Ta on tõepoolest meie Isa ja reaalne isik. Loodan, et mõistame, kui lähedale Ta meile tulla võib, kui palju Ta on nõus meid aitama ja kui väga Ta meid armastab.

Jumal õnnistagu teid, mu vennad ja õed. Olgu Tema lubatud rahu nüüd ja igavesti teiega.

Jätan teiega hüvasti. Kohtume taas kuue kuu pärast. Seda ma teen Jeesuse Kristuse, meie Issanda ja Päästja nimel, aamen.