Hoofdnavigatie overslaan
April 2014 | Tot we elkaar weerzien

Tot we elkaar weerzien

April 2014 Algemene conferentie

Moge de Geest die wij de afgelopen twee dagen hebben gevoeld bij ons blijven in ons dagelijks leven.

Broeders en zusters, wat hebben we een fijne conferentie gehad. We zijn geestelijk gevoed met de geïnspireerde woorden van de mannen en vrouwen die ons hebben toegesproken. De muziek was subliem, de boodschappen zijn voorbereid en gebracht met de Heilige Geest, en de gebeden hebben ons dichter bij de hemel gebracht. We zijn in alle opzichten opgebouwd door onze deelname.

Ik hoop dat we de tijd zullen nemen om de conferentieboodschappen te lezen als die de komende dagen op LDS.org worden gezet, en als ze verschijnen in de komende edities van de Ensign en de Liahona, want ze verdienen het om zorgvuldig doorgenomen en bestudeerd te worden.

Ik weet dat u met mij uw oprechte dank wilt uitspreken aan de broeders en zusters die tijdens deze conferentie zijn ontheven. Zij hebben goed werk verricht en aanzienlijke bijdragen aan het werk van de Heer geleverd. Hun toewijding was volledig.

We hebben ook met opgestoken hand broeders steun verleend die deze conferentie tot een nieuwe verantwoordelijke functie zijn geroepen. We heten hen welkom en willen hun zeggen dat we ernaar uitzien om met hen voor de zaak van de Meester samen te werken.

Mogen wij bij het overdenken van de boodschappen die we hebben gehoord, besluiten om het een beetje beter te doen dan voorheen. Mogen wij anderen die onze geloofsovertuiging en onze normen niet delen vriendelijk en liefdevol behandelen. De Heiland bracht alle mensen op aarde een boodschap van liefde en welwillendheid. Mogen wij altijd zijn voorbeeld volgen.

We staan in de huidige wereld voor veel ernstige problemen, maar ik verzeker u dat onze hemelse Vader aan ons denkt. Hij zal ons leiden en zegenen als we ons geloof en vertrouwen in Hem stellen, en Hij zal ons door alle moeilijkheden heen loodsen die op ons pad komen.

Mogen de zegeningen des hemels op ieder van ons rusten. Moge er bij ons thuis een sfeer van liefde en hoffelijkheid heersen, en moge de Geest van de Heer daar zijn. Mogen wij ons getuigenis van het evangelie voortdurend voeden, opdat het ons zal beschermen tegen de slagen van de tegenstander. Moge de Geest die wij de afgelopen twee dagen hebben gevoeld bij ons blijven in onze dagelijkse bezigheden, en mogen wij altijd bezig zijn met het werk van de Heer.

Ik geef u mijn getuigenis dat dit werk waar is, dat onze Heiland leeft, en dat Hij deze kerk hier op aarde leidt. Ik geef u mijn getuigenis dat God onze eeuwige Vader leeft en dat Hij ons liefheeft. Hij is werkelijk onze Vader. Hij is een persoon die echt bestaat. Mogen wij beseffen hoe dicht Hij tot ons wil komen, hoe ver Hij bereid is te gaan om ons te helpen, en hoezeer Hij ons liefheeft.

Mijn broeders en zusters, God zegene u. Moge de vrede die Hij heeft beloofd de uwe zijn, voor nu en voor altijd.

Ik neem afscheid van u en hoop u over zes maanden weer te kunnen begroeten. En dat doe ik in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen.