Hoofdnavigatie overslaan
April 2014 | Welkom op de conferentie

Welkom op de conferentie

April 2014 Algemene conferentie

We zijn […] één in geloof en verenigd in ons verlangen om naar de toespraken te luisteren en ervan te leren.

Geliefde broeders en zusters, het doet me genoegen u welkom te heten op deze wereldwijde conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. We zijn bijeengekomen als een grote familie met meer dan vijftien miljoen leden, één in geloof en verenigd in ons verlangen om naar de toespraken te luisteren en ervan te leren.

Het afgelopen halfjaar is voorbijgevlogen en het werk van de kerk is ongehinderd voortgegaan. Ik had een maand geleden het voorrecht om de prachtige Gilberttempel (Arizona) in te wijden. De avond vóór de inwijding werd er een cultureel evenement gehouden in het nabijgelegen Discovery Park. Twaalfduizend jongeren voerden er een anderhalf uur durend spektakel op. Het dansen, zingen en de muziek waren prachtig.

Het was in dat gebied erg droog geweest en ik denk dat er de voorafgaande weken veel om de nodige regen gebeden was. Helaas begon het net voor het optreden te regenen en het hield niet meer op. Hoewel de jongeren doorweekt waren en het koud hadden, konden alle aanwezigen de Geest van de Heer voelen. Het thema van het programma, ‘Wees trouw aan het geloof’, — een goede gedachte: trouw aan het geloof zijn — werd door de lachende en enthousiaste jongemannen en jongevrouwen prachtig uitgebeeld. Ondanks de kou en de regen was het een geloofsversterkende en inspirerende ervaring die deze jongeren zullen blijven koesteren en later aan hun kinderen en kleinkinderen zullen doorvertellen.

De daaropvolgende dag vond de inwijding van de Gilberttempel plaats. Het is de 142e tempel van de kerk die nu in bedrijf is. In tegenstelling tot de avond ervoor was het weer erg mooi en zonnig. De diensten waren echt opbouwend. President Henry B. Eyring, ouderling Tad R. Callister en zijn echtgenote, ouderling William R. Walker en zijn echtgenote, en ouderling Kent F. Richards en zijn echtgenote vergezelden me.

In mei zal de Fort Lauderdaletempel (Florida) ingewijd worden. Er zullen dit jaar nog andere tempels voltooid en ingewijd worden. We plannen om ook in 2015 op vele plaatsen nieuwe tempels te voltooien en in te wijden. En dat zullen we blijven doen. Als alle aangekondigde tempels voltooid zijn, hebben we wereldwijd 170 tempels in gebruik.

Hoewel we ons momenteel concentreren op het voltooien van de aangekondigde tempels en we in de nabije toekomst geen nieuwe zullen aankondigen, blijven we bekijken waar er nieuwe tempels nodig zijn en overeenkomstige locaties zoeken. We zullen die vervolgens in toekomstige algemene conferenties aankondigen. We zijn een tempelbouwend en tempelbezoekend volk.

En nu, broeders en zusters, kijken we uit naar de toespraken die vandaag en morgen worden gehouden. De sprekers hebben bij het voorbereiden van hun boodschap om hemelse hulp en leiding gevraagd.

Mogen we — ieder van ons, hier en elders — opgebouwd, geïnspireerd en vervuld worden met de Geest van de Heer, terwijl we luisteren en leren. In de naam van Jezus Christus, onze Heiland. Amen.