ข้ามการนำทางหลัก
เมษายน 2014 | สี่นาทีของท่าน

สี่นาทีของท่าน

เมษายน 2014 การประชุมใหญ่สามัญ

เสียง ดาวน์โหลด Print Share close

ปาฏิหาริย์แห่งการชดใช้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องในการแสดงสมรรถภาพของเรา

กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อไม่นานมานี้ทำให้โลกติดตาตรึงใจเมื่อนักกีฬาตัวแทน 89 ประเทศเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 98 รายการ ที่พิเศษคือนักกีฬา 10 คนในนี้เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย มี 3 คนได้รับเหรียญรางวัล ซึ่งไม่นานมานี้ได้ลงอยู่ใน Church News ได้แก่ คริสโตเฟอร์ ฟอกต์, โนเอล พีกัสเพซ, และโทราห์ ไบรท์1 เราขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่ลงแข่งขัน ยอดเยี่ยมมากครับ!

ข้าพเจ้าพูดถึงกีฬาดังกล่าวเช้าวันนี้ด้วยความคิดมุ่งไปที่เยาวชนชาย เยาวชนหญิง และหนุ่มสาวโสด—ท่านที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งกำหนดวิถีชีวิตของท่าน ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องพูดกับท่าน

เพื่อให้ท่านรู้สึกถึงความเร่งด่วนนี้ ข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องราวของโนเอลล์ พิกัสเพซ หนึ่งในนักกีฬาวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเหล่านั้น ในกีฬาสเกเลตันที่โนเอลลงแข่ง นักกีฬาสร้างแรงผลักขณะพุ่งศีรษะลงไปข้างหน้าด้วยความเร็วบนเลื่อนขนาดเล็ก ด้วยใบหน้าเหนือพื้นไม่กี่นิ้ว พวกเขาแข่งขันบนทางน้ำแข็งคดเคี้ยวที่ความเร็วสูงสุด 90 ไมล์ (145 กม.) ต่อชั่วโมง

น่าทึ่งมากที่การเตรียมตัวหลายปีจะถือเป็นความสำเร็จหรือความผิดหวังนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงการแข่งขัน 60 วินาทีอันเข้มข้นสี่ครั้ง

ความฝันของโนเอลล์ที่ได้แข่งโอลิมปิกปี 2006 แตกสลายเมื่ออุบัติเหตุร้ายแรงทำให้เธอขาหัก ในโอลิมปิกปี 2010 ความฝันของเธอไม่เป็นไปตามคาดอีกครั้งเมื่อเวลาเพียงหนึ่งส่วนสิบวินาทีทำให้เธอพลาดจากการยืนบนแท่นรับรางวัล2

ลองคิดดูว่าเธอจะรู้สึกกังวลเพียงใดขณะรอแข่งขันรอบแรกในโอลิมปิกปี 2014 หลายปีแห่งการเตรียมจะเกิดผลภายในเศษเสี้ยวเวลา รวมทั้งสิ้นสี่นาที เธอใช้เวลาหลายปีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสี่นาที่นั้นและจะใช้เวลาตลอดชีวิตหลังจากนั้นใคร่ครวญช่วงเวลาดังกล่าว

การแข่งรอบสุดท้ายของโนเอลล์แทบไม่มีที่ติ เราจะไม่มีวันลืมภาพเธอกระโดดขึ้นบนอัฒจันทร์เพื่อกอดกับครอบครัวหลังจากข้ามเส้นชัยมาได้พร้อมกับร้องตะโกนว่า “เราทำได้แล้ว!” การเตรียมตัวหลายปีให้ผลคุ้มค่า เราเห็นเหรียญเยาวชนหญิงบนรอบคอเธอขณะเหรียญเงินสวมไว้ข้างๆ3

อาจดูไม่ยุติธรรมที่ความฝันเกี่ยวกับโอลิมปิกทั้งหมดของโนเอลล์ต้องมาขึ้นอยู่กับสิ่งที่เธอทำในช่วงสั้นๆ เพียงสี่นาที แต่เธอรู้อยู่แล้ว และนั่นเป็นเหตุที่เธอเตรียมตัวอย่างพากเพียร เธอตระหนักถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของสี่นาทีนั้น และรู้ว่าสิ่งนี้จะมีความหมายต่อเธออย่างไรตลอดชีวิตที่เหลือ

เราจดจำคริสโตเฟอร์ ฟอกต์ได้เช่นกัน สมาชิกในทีมที่ชนะเหรียญทองแดงในการแข่งขันบอบสเลดประเภทชายสี่ แม้เขาอาจจะล้มเลิกไปแล้วก็ได้หลังการชนกระแทกอย่างแรงในโอลิมปิกปี 2010 แต่เขาเลือกที่จะสู้ต่อไป หลังจากการแข่งขันกู้ชื่ออันยอดเยี่ยม เขาได้รับรางวัลที่เขาเพียรแสวงหา4

บัดนี้ลองพิจารณาว่าเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์ของท่านคล้ายกับ “การแข่งขันสี่นาที” ของนักกีฬาเหล่านี้อย่างไร ท่านเป็นสัตภาวะนิรันดร์ ก่อนเกิดท่านเคยดำรงอยู่เป็นวิญญาณ ในที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ผู้เปี่ยมด้วยความรัก ท่านฝึกและเตรียมตัวเพื่อมาแผ่นดินโลกเพียงช่วงเวลาสั้นๆ และแสดงสมรรถภาพ ชีวิตนี้คือสี่นาทีของท่าน ขณะอยู่ที่นี่ การกระทำของท่านจะเป็นตัวกำหนดว่าท่านจะได้รับรางวัลแห่งชีวิตนิรันดร์หรือไม่ ศาสดาพยากรณ์อมิวเล็คอธิบายว่า “ชีวิตนี้เป็นเวลา …ที่จะเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า; แท้จริงแล้ว, ดูเถิดวันแห่งชีวิตนี้เป็นวัน …ที่จะทำงานของ [พวกท่าน].”5

ในแง่หนึ่ง สี่นาทีของท่านได้เริ่มขึ้นแล้ว นาฬิกากำลังเดิน ถ้อยคำของอัครสาวกเปาโลดูเหมาะสมอย่างยิ่งกับสถานการณ์นี้: จงวิ่งแข่ง เพื่อท่านจะได้รับรางวัล6

ในทำนองเดียวกัน ก้าวบางก้าวคือหัวใจสำคัญของการแสดงสมรรถภาพช่วงสั้นๆ เหล่านั้นของนักกีฬาโอลิมปิก—ไม่ว่าจะเป็นการกระโดดหรือหลบหลีกสำหรับนักสเก็ตน้ำแข็งและนักสโนว์บอร์ด การตีวงเลี้ยวในการแข่งบอบสเลด หรือการลอดเสาประตูในการแข่งสกีภูเขาแบบสลาลม— เช่นเดียวกับชีวิตเราที่มีบางสิ่งสำคัญจนขาดไม่ได้—นั่นคือ ด่านต่างๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนเราในการแสดงสมรรถภาพทางจิตวิญญาณบนแผ่นดินโลก เครื่องหมายทางวิญญาณเหล่านี้คือศาสนพิธีของพระกิตติคุณที่จำเป็นซึ่งพระผู้เป็นเจ้าประทานให้เรา ได้แก่ บัพติศมา การรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ การแต่งตั้งฐานะปุโรหิต และการรับส่วนศีลระลึกในแต่ละสัปดาห์

“ในศาสนพิธี [เหล่า] นี้… , พลังอำนาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าจึงแสดงให้ประจักษ์.”7

เฉกเช่นที่วินัยของการฝึกฝนเตรียมนักกีฬาให้พร้อมจะแสดงสมรรถภาพส่วนต่างๆ ในกีฬาของพวกเขาที่ระดับสูงสุด การรักษาพระบัญญัติจะทำให้ท่านมีคุณสมบัติในการรับศาสนพิธีแห่งความรอดเหล่านี้ในทำนองเดียวกัน

ท่านรู้สึกถึงความเร่งด่วนหรือไม่

เพื่อนเยาว์วัยของข้าพเจ้า ไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงจุดใดใน “การแสดงสมรรถภาพสี่นาที” ของท่าน ข้าพเจ้าขอให้ท่านไตร่ตรองว่า “ฉันต้องทำอะไรต่อไปเพื่อให้ได้เหรียญรางวัล” บางทีระหว่างการประชุมใหญ่นี้ พระวิญญาณอาจทรงกระซิบบอกท่านแล้วว่าต้องทำอะไร นั่นคือท่านต้องเตรียมอย่างไตร่ตรองมากขึ้นสำหรับศาสนพิธีในอนาคตของท่านหรือศาสนพิธีที่ท่านควรได้รับนานแล้ว ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไร จงลงมือทำเดี๋ยวนี้ สี่นาทีของท่านจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว และท่านจะมีเวลาชั่วนิรันดร์คิดถึงสิ่งที่ท่านได้ทำลงไปในชีวิตนี้8

วินัยในตนเองเป็นสิ่งจำเป็น การสวดอ้อนวอนทุกวัน การศึกษาพระคัมภีร์ และการไปโบสถ์ต้องเป็นพื้นฐานการฝึกของท่าน แบบแผนที่เสมอต้นเสมอปลายของการเชื่อฟังพระบัญญัติ การรักษาพันธสัญญาที่ท่านทำ และการทำตามมาตรฐานของพระเจ้าใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน คือสิ่งที่ต้องมี

บางทีท่านอาจรู้ตัวว่ามีหลายสิ่งในชีวิตที่กำลังคุกคามเพื่อถ่วงหรือหยุดความก้าวหน้าทางวิญญาณของท่าน หากเป็นเช่นนั้น จงทำตามคำแนะนำจากพระคัมภีร์ที่ว่า “ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา”9

ยังไม่สายเกินไปที่จะกลับใจ แต่ไม่นานมันอาจจะสายเกินไป เพราะไม่มีใครรู้จริงๆ ว่าเมื่อใดที่สี่นาทีของเราจะสิ้นสุดลง

ตอนนี้ท่านอาจกำลังคิดในใจว่า “ฉันทำพังหมดแล้ว สี่นาทีของฉันพินาศไปเสียแล้ว ฉันคงต้องยอมแพ้ด้วยเหมือนกัน” หากเป็นเช่นนั้น จงหยุดคิด และอย่าคิดแบบนั้นอีก ปาฏิหาริย์แห่งการชดใช้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องในการแสดงสมรรถภาพของเรา ดังที่เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์สอนไว้ว่า

“สำหรับท่าน …ที่อาจจะยังลังเลอยู่ ข้าพเจ้าเป็นพยาน…ถึงอำนาจการเริ่มต้นใหม่อันเกิดจากความรักของพระผู้เป็นเจ้าและความอัศจรรย์แห่งพระคุณของพระองค์ …

“…ไม่มีวัน สายเกินไปตราบเท่าที่พระองค์ผู้เป็นเจ้าของสวน …ตรัสว่ายังมีเวลาอยู่ … อย่าประวิงเวลา”10

จำไว้ว่าท่านไม่ได้อยู่คนเดียว พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาว่าพระองค์จะไม่ทรงทิ้งท่านให้ไร้คนดูแล11 ท่านยังมีครอบครัว มีเพื่อน และผู้นำคอยให้กำลังใจ

แม้ว่าคำพูดข้าพเจ้าจะสื่อสารโดยตรงถึงเยาวชนคนหนุ่มสาวของศาสนจักร แต่สำหรับบิดามารดาและปู่ย่าตายาย ข้าพเจ้าขอเสนอเรื่องต่อไปนี้

เมื่อไม่นานมานี้ เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์อธิบายวิธีง่ายๆ ในการประเมินครอบครัวเพื่อดูความก้าวหน้าบนเส้นทางพันธสัญญาจากศาสนพิธีที่จำเป็นต่างๆ สิ่งที่ต้องใช้มีเพียงกระดาษหนึ่งแผ่นแบ่งออกเป็นสองช่องคือ “ชื่อ” และ “แผนสำหรับศาสนพิธีต่อไปหรือศาสนพิธีที่ต้องทำ” ข้าพเจ้าเพิ่งทำเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเขียนรายชื่อสมาชิกครอบครัวแต่ละคน ในชื่อเหล่านี้ ข้าพเจ้าเขียนชื่อหลานชายที่ยังเป็นทารกและต้องได้รับพรในไม่ช้า หลานชายวัยหกขวบที่การเตรียมรับบัพติศมาเป็นเรื่องสำคัญ ลูกชายที่กำลังจะอายุครบ 18 ปี ซึ่งการเตรียมรับฐานะปุโรหิตและเอ็นดาวเม้นท์พระวิหารใกล้เข้ามาแล้ว ทุกคนในรายชื่อนั้นต้องการศาสนพิธีศีลระลึก กิจกรรมง่ายๆ นี้ช่วยเลซากับข้าพเจ้าบรรลุบทบาทของเราในการช่วยสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวบนเส้นทางพันธสัญญา พร้อมด้วยแผนการปฏิบัติสำหรับแต่ละคน นี่อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งให้ท่านนำไปสู่การสนทนาในครอบครัว บทเรียนการสังสรรค์ในครอบครัว การเตรียมพร้อม และแม้แต่การเชื้อเชิญให้รับศาสนพิธีที่จำเป็นในครอบครัวของท่าน12

ในฐานะที่เป็นนักสกีและนักสโนว์บอร์ด ข้าพเจ้าประทับใจอย่างยิ่งกับการแข่งขัน “สี่นาที” ของนักกีฬาแอลดีเอสชาวออสเตรเลียผู้ชนะเหรียญเงิน นักสโนว์บอร์ดนามโทราห์ ไบรท์ในการแข่งขันกีฬาประเภทกระดาน เธอทำให้โลกอัศจรรย์ใจขณะจบการแข่งขันแทบไร้ที่ติด้วยท่าตีลังกาถอยหลัง 720 องศา แต่ที่น่าประทับใจและน่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือวิธีที่เธอแสดงน้ำใจและความรักเหมือนพระคริสต์ต่อคู่แข่ง เธอสังเกตเห็นนักสโนว์บอร์ดชาวอเมริกันเคลลีย์ คลาร์กทำได้ไม่ค่อยดีครั้งแรกในรอบสุดท้าย และประหม่าในการแข่งครั้งที่สอง “เธอเข้ามากอดดิฉัน” คลาร์กเล่า “เธอกอดดิฉันไว้จนดิฉันรู้สึกสงบมากพอและหายใจช้าลง ดิฉันรู้สึกดีเมื่อมีเพื่อนมากอด” ต่อมาเคลลีย์ คลาร์กได้ไปยืนบนแท่นผู้ชนะเคียงข้างโทราห์ ไบรท์ในฐานะเจ้าของเหรียญทองแดง

เมื่อมีคนถามเกี่ยวกับการกระทำผิดปกติที่แสดงออกถึงความเมตตาต่อคู่ต่อสู้ ซึ่งอาจทำให้ตำแหน่งเหรียญเงินของเธออยู่ในความเสี่ยงเช่นนี้ โทราห์บอกง่ายๆ ว่า “ดิฉันเป็นผู้แข่งขัน—ดิฉันอยากทำให้ดีที่สุด—แต่ดิฉันก็อยากให้คู่แข่งทำให้ดีที่สุดเช่นกัน”13

เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ มีใครไหมที่ต้องการกำลังใจจากท่าน สมาชิกครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือเพื่อนสมาชิกโควรัม ท่านจะช่วยพวกเขาอย่างไรกับสี่นาทีของพวกเขา

เพื่อนที่รัก ท่านอยู่ตรงกลางเส้นทางแห่งความเบิกบาน ในบางด้าน ท่านกำลังแข่งในฮาล์ฟไพพ์หรือทางเลื่อน และอาจเป็นเรื่องท้าทายที่จะแสดงแต่ละท่าหรือเลี้ยวไปในแต่ละเส้นทางของการแข่งขัน แต่จงจำไว้ว่า ท่านเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้มานับพันปีแล้ว นี่คือช่วงเวลาที่ท่านต้องแสดงสมรรถภาพ นี่คือสี่นาทีของท่าน! ถึงเวลาแล้ว!

ข้าพเจ้าแสดงความมั่นใจสูงสุดในความสามารถของท่าน ท่านมีพระผู้ช่วยให้รอดของโลกอยู่ข้างท่าน หากท่านขอความช่วยเหลือจากพระองค์และทำตามคำแนะนำของพระองค์ ท่านจะล้มเหลวได้อย่างไร

ข้าพเจ้าขอจบด้วยประจักษ์พยานถึงพรที่เรามีศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์และบทบาทของพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระเยซูคริสต์ เอเมน

แสดงข้ออ้างอิงซ่อนข้ออ้างอิง

  อ้างอิง

  1. ดู คริสติน แรพพลี, “Mormons in the Olympics: 3 Medals for LDS Athletes at the Winter Games,” deseretnews.com/article/865597546/Mormons-in-the-Olympics-3-medals-for-LDS-athletes-at-the-Winter-Games.html.

  2. ดู คริสติน แรพพลี, “Mormons in the Olympics.”

  3. ดู ซาราห์ พีเตอร์สัน, “Noelle Pikus-Pace Wears LDS Young Women Necklace throughout Olympics,” deseretnews.com/article/865596771/Noelle-Pikus-Pace-wears-LDS-Young-Women-necklace-throughout-Olympics.html.

  4. ดู เอมี่ โดนัลด์สัน, “Army, Faith Helped Push Mormon Bobsledder Chris Fogt to Olympic Success,” deseretnews.com/article/865597390/Army-faith-helped-push-Mormon-bobsledder-Chris-Fogt-to-Olympic-success.html.

  5. แอลมา 34:32.

  6. ดู 1 โครินธ์ 9:24.

  7. หลักคำสอนและพันธสัญญา 84:20.

  8. ดู แอลมา 34:31–33.

  9. ฮีบรู 12:1.

  10. เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, “คนงานในสวนองุ่น,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 33.

  11. ดู ยอห์น 14:18.

  12. เดวิด เอ. เบดนาร์, ในการสนทนากับผู้เขียน

  13. วิดยา เรา, “Snowboarder Kelly Clark: Hug from Competitor Helped Me Win Bronze,” today.com/sochi/snowboarder-kelly-clark-hug-competitor-helped-me-win-bronze-2D12108132.