The LDS.org menus have changed. Learn more.
Skip main navigation

Prill 2014

Sesioni i Paradites të së Shtunës Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Pasdites të së Shtunës Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Priftërisë Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Paradites të së Dielës Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
Sesioni i Pasdites të së Dielës Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik
General Women's Meeting Zgjero
Shkarko Materialin Zanor
Shkarko Materialin Filmik