Leka bonana ya yambo

Sánzá ya mínei 2014

Liyangani ya Bonganganzambe Kotandola
Kozwa Audio na Interneti
Kozwa Video na Interneti
Liyangani ya Eyenga na Ntongo Kotandola
Kozwa Audio na Interneti
Kozwa Video na Interneti
Liyangani ya Eyenga na Nsima ya Nzanga Kotandola
Kozwa Audio na Interneti
Kozwa Video na Interneti
Liyangani Linene ya Basi Kotandola
Kozwa Audio na Interneti
Kozwa Video na Interneti