Etal wōt jen main navigation eo

Eprōļ 2014

Mwen̄an eo an Jibbon̄ in Jādede Kōļapļo̧k
Kanne jān Intōrnōt Al ko
Kanne jān Intōrnōt Pija ko
2014 Kweilo̧k eo Eļap an Kōrā ro Kōļapļo̧k
Kanne jān Intōrnōt Al ko
Kanne jān Intōrnōt Pija ko