Praleisti pagrindinę navigaciją
balandis 2016 | Šeimos tarybos

Šeimos tarybos

balandis 2016 Visuotinė konferencija

Kai tėveliai pasiruošę, o vaikai klauso ir dalyvauja diskusijoje, šeimos taryba tikrai veikia!

Mano broliai ir seserys, ironiška, bet, regis, gerais tėvais tampame tik po to, kai mūsų vaikai išauga. Šiandien pasidalinsiu su jumis tuo, ką norėčiau būti supratęs, kai mudu su Barbara pradėjome auginti savo brangius vaikus.

Per savo apaštališkąją tarnystę dažnai pabrėždavau Bažnyčios tarybų, įskaitant misijos, kuolo, apylinkės ir pagalbinių organizacijų tarybas, svarbą.

Tikiu, kad tarybos yra veiksmingiausias būdas realiems rezultatams pasiekti. Be to žinau, jog tarybos yra Viešpaties būdas ir kad, pasak Raštų, visatoje Jis viską sukūrė per dangiškąją tarybą.1

Tačiau iki šiol visuotinėje konferencijoje nesu kalbėjęs apie pagrindinę ir turbūt svarbiausią iš visų tarybų – šeimos tarybą.

Šeimos tarybų reikėjo visada. Iš tikrųjų, jos yra amžinos. Ikižemiškoje būtyje, gyvendami su savo dangiškaisiais tėvais kaip jų dvasiniai vaikai, mes priklausėme šeimos tarybai.

Šeimos taryba, vedama su meile ir kitomis Kristaus savybėmis, sumažins šiuolaikinių technologijų, dažnai trukdančių mums prasmingai praleisti laiką drauge ir įnešančių blogį tiesiai į šeimą, įtaką.

Prašome atminti, kad šeimos taryba skiriasi nuo pirmadieniais rengiamo šeimos namų vakaro. Per šeimos vakarą pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas Evangelijos mokymui ir šeimos veikloms. Kita vertus, šeimos tarybą galima pravesti bet kurią savaitės dieną, ir tai pirmiausiai yra susirinkimas, kuriame tėvai klauso vienas kito ir savo vaikų.

Manau, kad yra mažiausiai keturi šeimos tarybos tipai:

Pirma, bendra šeimos taryba, susidedanti iš visos šeimos.

Antra, vykdomoji šeimos taryba, susidedanti iš mamos ir tėvo.

Trečia, riboto dalyvių skaičiaus šeimos taryba, susidedanti iš tėvų ir vieno vaiko.

Ketvirta, vienas su vienu šeimos taryba, susidedanti iš vieno gimdytojo ir vieno vaiko.

Visose šiose šeimos tarybose elektroniniai prietaisai turi būti išjungti, kad dalyviai galėtų žiūrėti ir klausyti vienas kito. Šeimos tarybos metu ir kitais panašiais atvejais galite pastatyti krepšį elektroniniams prietaisams, kad susirinkę šeimos nariai, įskaitant mamą ir tėtį, galėtų į tą krepšį sudėti savo telefonus, planšetes ir MP3 grotuvus. Tada jie gali tartis negundomi atsakyti į atėjusią „facebook’o“, SMS, „instagram’o“, „snapchat’o“ ar el. pašto žinutę.

Leiskite man trumpai papasakoti, kaip galėtų veikti kiekvieno šių tipų taryba.

Pirmo tipo šeimos taryba – tai visos šeimos taryba. Joje dalyvauja visi šeimos nariai.

Bažnyčios išleistoje knygelėje Our Family (liet. Mūsų šeima) rašoma: „ši taryba gali susirinkti, kad aptartų šeimos problemas ir finansinius klausimus, remtų ir stiprintų vienas kitą, melstųsi vienas už kitą ir visą šeimą“.2

Ši taryba turėtų rinktis iš anksto nutartu laiku. Tai oficialiausia iš visų tipų šeimos tarybų.

Ji turėtų prasidėti malda arba galėtų būti natūralus kito pokalbio tęsinys. Prašau atkreipti dėmesį, kad šeimos taryba ne visada prasideda ar baigiasi oficialiai.

Kai tėveliai pasiruošę, o vaikai klauso ir dalyvauja diskusijoje, šeimos taryba tikrai veikia!

Kad ir kokia būtų mūsų šeimos situacija, labai svarbu, kad suprastume unikalias kiekvieno šeimos nario aplinkybes. Nepaisant DNR panašumų, gali būti aplinkybių, kuriose elgsimės labai skirtingai ir kurios reikalaus atjaučiančio bendradarbiavimo šeimos taryboje.

Pavyzdžiui, jokios kalbos ir rodoma meilė gali neišspręsti sveikatos ar emocinio sutrikimo, kurį galbūt išgyvena vienas ar daugiau šeimos narių. Tokiais atvejais šeimos taryba tampa vienybės, ištikimybės ir meilingos paramos vieta ieškant išorinės pagalbos problemai išspręsti.

Broliai ir seserys, ypač vyresni, gali veiksmingai padėti jaunesniems vaikams, jei tėvai sunkiais laikotarpiais pasitelkia šeimos tarybą, kad pritrauktų jų pagalbą.

Taigi šeima yra labai panaši į apylinkę. Kai vyskupas įtraukia apylinkės tarybos narius, jis gali išspręsti problemas ir nuveikti daug gerų dalykų, kurių niekada nepadarytų be jų pagalbos. Panašiai gimdytojai turi įtraukti visus šeimos narius sunkumams ir iššūkiams įveikti. Taip panaudojama šeimos tarybos galia. Kai šeimos nariai jaučia, kad dalyvauja priimant sprendimus, jie tampa bendradarbiais, ir taip gali būti pasiekta konkrečių gerų rezultatų.

Ne visos šeimos tarybos susideda iš dviejų tėvų ir vaikų. Jūsų šeimos taryba gali labai skirtis nuo mūsų šeimos tarybos, kai auginome septynis savo vaikus. Šiandien mūsų šeimos taryba susideda tik iš Barbaros ir manęs, išskyrus atvejus, kai surengiame išplėstinę šeimos tarybą, kurioje dalyvauja mūsų suaugę vaikai, jų sutuoktiniai, o kartais ir mūsų anūkai bei proanūkiai.

Vieniši žmonės ar studentai, gyvenantys toli nuo namų, gali vadovautis dievišku tarybos modeliu – susirinkti su šiaip draugais bei kambario draugais ir tartis kartu.

Atkreipkite dėmesį, kaip pasikeis kambario atmosfera, jei kambario draugai reguliariai rinksis kartu melstis, klausyti, tartis ir planuoti.

Šeimos tarybą kiekvienas galime pritaikyti taip, kad geriausiai išnaudotume šį dievišką mūsų Dangiškojo Tėvo įsteigtą modelį.

Kaip jau minėjau, retkarčiais gali būti naudinga surengti išplėstinę šeimos tarybą. Išplėstinė šeimos taryba gali susidėti iš senelių ir suaugusių vaikų, gyvenančių kitur. Net jei seneliai ar suaugę vaikai gyvena kitur, jie gali dalyvauti šeimos taryboje per telefoną, „skaipą“ ar kitas ryšio priemones.

Pagalvokite apie galimybę rengti visuotinę šeimos tarybą sekmadienį – pirmą savaitės dieną; šeima galėtų apžvelgti praėjusią savaitę ir planuoti ateinančią savaitę. Tai gali būti kaip tik tai, ko jūsų šeimai reikia, kad šabą padarytų žavesio diena.

Antro tipo šeimos taryba – tai vykdomoji šeimos taryba, kurioje dalyvauja tik tėvai. Per šį drauge praleistą laiką tėvai gali peržiūrėti kiekvieno vaiko fizinius, emocinius ir dvasinius poreikius bei pažangą.

Vykdomoji šeimos taryba taip pat yra gera proga žmonoms ir vyrams kalbėti apie jų asmeninius tarpusavio santykius. Kai vyresnysis Haroldas B. Ly atliko mūsų užantspaudavimą, jis pamokė mus principo, kuris, mano manymu, gali būti naudingas visoms poroms. Jis sakė: „Niekada neikite gulti drauge neatsiklaupę, nesusikibę rankomis ir nepasimeldę. Tokios maldos įkvepia Dangiškąjį Tėvą patarti mums Dvasios galia“.

Trečio tipo šeimos taryba – tai riboto dalyvių skaičiaus šeimos taryba. Šiuo atveju abu gimdytojai praleidžia laiką su vienu vaiku oficialioje ar neoficialioje aplinkoje. Tai yra galimybė iš anksto aptarti galimus sprendimus – ką jis ar ji darys ar nedarys ateityje. Priėmę tokius sprendimus jie gali juos užrašyti, kad vėliau būtų galima prie jų sugrįžti. Jei jūsų sūnus ar dukra laiko jus ištikimu padėjėju, per tokį tarybos susirinkimą galite nustatyti tikslus ir siekius ateičiai. Taip pat tai yra laikas atidžiai išklausyti, kokie rimti rūpesčiai ar sunkumai galimai kamuoja vaiką, susidūrusį su pasitikėjimo stoka, užgauliojimais, chuliganišku elgesiu ar baime.

Ketvirto tipo šeimos taryba – tai vienas su vienu šeimos taryba, kurioje dalyvauja vienas gimdytojas ir vienas vaikas. Tokio tipo šeimos tarybos paprastai įvyksta neplanuotai. Pavyzdžiui, gimdytojas ir vaikas gali pasinaudoti neplanuota galimybe pasitarti važiuodami automobiliu ar dirbdami prie namo. Tėvo ar mamos išvyka su vienu vaiku gali suteikti puikią progą sustiprinti dvasinius ir emocinius ryšius. Iš anksto pažymėkite tokias datas kalendoriuje, kad vaikai galėtų laukti ypatingos progos pabūti vien su tėčiu ar mama.

Broliai ir seserys, buvo laikai, kai mūsų namų sienos užtikrindavo reikalingą apsaugą nuo išorinių įsibrovėlių ir įtakų. Uždarydavome vartus, užrakindavome duris, užverdavome langus ir jausdavomės ramūs bei saugūs savo mažame prieglobstyje nuo išorinio pasaulio.

Tie laikai praėjo. Fizinės mūsų namų sienos, durys, tvoros ir vartai negali apsaugoti nuo įsibrovėlių iš interneto, bevielio ryšio ir mobiliojo telefono tinklų. Jie gali patekti į mūsų namus spustelėjus vos kelis klavišus.

Laimei, Viešpats parūpino būdą atremti neigiamą įtaką, kuri galėtų trukdyti mums prasmingai praleisti laiką vienas su kitu. Jis tai padarė parūpindamas tarybų sistemą, stiprinančią, saugančią ir ginančią brangiausius mūsų santykius.

Vaikams gyvybiškai reikia tėvų, norinčių juos išklausyti, o šeimos taryba gali būti tas laikas, per kurį šeimos nariai gali mokytis suprasti ir mylėti vienas kitą.

Alma mokė: „Tarkis su Viešpačiu visuose savo darbuose, ir jis nukreips tave į gera“3. Maldoje pakviesdami Viešpatį dalyvauti mūsų šeimos taryboje pagerinsime mūsų tarpusavio santykius. Melsdami mūsų Dangiškojo Tėvo ir Gelbėtojo pagalbos galime tapti kantresni, atidesni, paslaugesni, atlaidesni ir supratingesni. Jų padedami savo namus galime padaryti trupučiu dangaus čia žemėje.

Dangaus tarybos modeliu pagrįsta šeimos taryba, pripildyta Kristaus meilės ir vadovaujama Viešpaties dvasios, padės apsaugoti mūsų šeimas nuo pašalinių veiksnių, galinčių pavogti mūsų tarpusavio bendravimo laiką, ir nuo pasaulio blogybių.

Šeimos taryba su malda pakvies dalyvauti Gelbėtoją, kuris pažadėjo: „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“.4 Viešpaties Dvasios kvietimas dalyvauti mūsų šeimos tarybose atneša neapsakomus palaiminimus.

Galiausiai, prašau atminti, kad reguliariai rengiama šeimos taryba padės anksti pastebėti šeimos problemas ir jas panaikinti vos joms užsimezgus; kiekvienam šeimos nariui taryba padės jaustis vertingam ir svarbiam; o, svarbiausia, ji padės mums sukurti geresnius ir laimingesnius mūsų brangius šeimos santykius. Te mūsų Dangiškasis Tėvas laimina visas mūsų šeimas per mūsų tarybas – to nuolankiai meldžiu Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, amen.

Right
Rodyti nuorodasPaslėpti nuorodas