Բաց թողնել հիմնական նավիգացիան

Հոկտեմբեր 2016

Կանանց ընդհանուր նիստ Expand
Download Audio
Download Video
Քահանայության գերագույն ժողով Expand
Download Audio
Download Video
Կիրակի ցերեկային նիստ Expand
Download Audio
Download Video