Παραλείψτε κύρια πλοήγηση

April 2018 General Conference

Συγκέντρωση πρωινού Σαββάτου Διεύρυνση
Κατεβάστε τα ηχητικά αρχεία
Μεταφόρτωση βίντεο
Συγκέντρωση απογεύματος Σαββάτου Διεύρυνση
Κατεβάστε τα ηχητικά αρχεία
Μεταφόρτωση βίντεο
Γενική Συγκέντρωση Ιεροσύνης Διεύρυνση
Κατεβάστε τα ηχητικά αρχεία
Μεταφόρτωση βίντεο
Συγκέντρωση πρωινού Κυριακής Διεύρυνση
Κατεβάστε τα ηχητικά αρχεία
Μεταφόρτωση βίντεο
Συγκέντρωση απογεύματος Κυριακής Διεύρυνση
Κατεβάστε τα ηχητικά αρχεία
Μεταφόρτωση βίντεο