Sarasara se Vakarorogo Bula


Vosota, e se sega ni vakaraitaki tiko ena gauna oqo na Koniferedi Raraba ni Lotu i Jisu Karisito ni Yalododonu Edaidai.