Դիտել կամ լսել ուղիղ եթերում


Ներողություն, ներկայումս Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու գերագույն համաժողովի նիստ չկա: