Tala to Yoka ntango ezali koleka


Bolimbisi, Likita Linene ya Eklezia ya Yesu Klisto ya Bansantu ba Mikolo mya Nsuka ezali sika te na liyangani.