Xem hay Nghe Trực Tiếp


Rất tiếc, Đại Hội Trung Ương của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô hiện đang không diễn ra.