อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

รีบรุดสิทธิชน คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Faith of Our Fathers คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร President Gordon B. Hinckley watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Come unto Him คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The Weak and the Simple of the Church ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Enduring Together อธิการริชาร์ด ซี. เอชลีย์ watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Strengthen Home and Family แมรีย์ เอ็น. คุก watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Why Are We Members of the Only True Church? เอ็ลเดอร์เอนริเก อาร์. ฟาลาเบยา watch 
จงมาร่าเริงยินดี ที่ประชุม
Claim the Exceeding Great and Precious Promises Elder Spencer J. Condie watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Have We Not Reason to Rejoice? Elder Dieter F. Uchtdorf watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Where Can I Turn for Peace? คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Mrs. Patton—the Story Continues ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

ฉันเชื่อในพระคริสต์ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Come, Rejoice Young Women Choir from Stakes in Mapleton and Springville
Joseph Smith's First Prayer Young Women Choir from Stakes in Mapleton and Springville
Faith, Family, Facts, and Fruits เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

The Great Commandment Elder Joseph B. Wirthlin watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

A Broken Heart and a Contrite Spirit เอ็ลเดอร์บรูซ ดี. พอร์เทอร์ watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Preach My Gospel—the Unifying Tool between Members and Missionaries เอ็ลเดอร์เอริค ดับเบิลยู. โคพิชกา watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

สิทธิชนมา ที่ประชุม
Out of Small Things Elder Michael J. Teh watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Quench Not the Spirit Which Quickens the Inner Man Elder Keith K. Hilbig watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

The Only True God and Jesus Christ Whom He Hath Sent เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Scriptural Witnesses เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Oh, May My Soul Commune with Thee Young Women Choir from Stakes in Mapleton and Springville
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิต

watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล Father-and-Son Choir from Stakes in Centerville, Bountiful, and West Bountiful
Sweet Is the Peace the Gospel Brings Father-and-Son Choir from Stakes in Centerville, Bountiful, and West Bountiful
Raising the Bar เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Do It Now เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Blessed Are All the Pure in Heart เอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Today Is the Time เอ็ลเดอร์วอลเตอร์ เอฟ. กอนซาเลซ watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา ที่ประชุม
God Helps the Faithful Priesthood Holder ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

A Royal Priesthood ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Slow to Anger President Gordon B. Hinckley watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เราสวดให้ท่านเสมอ Father-and-Son Choir from Stakes in Centerville, Bountiful, and West Bountiful
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
O Thou Kind and Gracious Father คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
A Child's Prayer คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
O Remember, Remember ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Live by Faith and Not by Fear เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Don't Leave for Tomorrow What You Can Do Today เอ็ลเดอร์คลอดิโอ อาร์. เอ็ม. คอสตา watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Mothers Who Know จูลี บี. เบค watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า ที่ประชุม
เรื่องเล็กและเรียบง่าย เอ็ลเดอร์คริสตอฟเฟล โกลเด้น จูเนียร์ watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Clean Hands and a Pure Heart เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

God So Loved the World คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The Stone Cut Out of the Mountain President Gordon B. Hinckley watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

ฐานมั่นคงหนักหนา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Beautiful Zion, Built Above คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Our Prayer to Thee คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Personal Revelation: The Teachings and Examples of the Prophets เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Truth: The Foundation of Correct Decisions เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก๊อตต์ watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Nourished by the Good Word of God Daniel K Judd watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

The Power of Godliness Is Manifested in the Temples of God Elder Octaviano Tenorio watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา ที่ประชุม
After All We Can Do Elder Claudio D. Zivic watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Knowing That We Know Elder Douglas L. Callister watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

การรับใช้ เอ็ลเดอร์สตีเวน อี. สโนว์ watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Good, Better, Best เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Closing Remarks President Gordon B. Hinckley watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Sing We Now at Parting คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่สมาคมสงเคราะห์สามัญ

  
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล ที่ประชุม
What Latter-day Saint Women Do Best: Stand Strong and Immovable จูลี บี. เบค   
ทุกชนชาติจงฟัง! Relief Society Choir from Stakes in South Jordan
Feed My Sheep ซิลเวีย เอช. ออล์เรด   
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

I Will Strengthen Thee; I Will Help Thee บาร์บารา ธอมพ์สัน   
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา ที่ประชุม
Three Goals to Guide You ประธานโธมัส เอส. มอนสัน   
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

The Lord Is My Light Relief Society Choir from Stakes in South Jordan