อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

อรุณรุ่งเริ่ม คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
รีบรุดสิทธิชน คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ต้อนรับสู่การประชุมใหญ่ ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

อิสเร็ล อิสเร็ล พระเป็นเจ้าเรียก คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Becoming Provident Providers Temporally and Spiritually เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Respect and Reverence Margaret S. Lifferth watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Revealed Quorum Principles Michael A. Neider watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงมาร่าเริงยินดี ที่ประชุม
Finding Strength in Challenging Times! Elder Allan F. Packer watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Power of Covenants เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Consider the Lilies คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ความยากลำบาก ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระผู้ไถ่ฉันทรงพระชนม์ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เสียง

Come, Thou Glorious Day of Promise Combined Choir from the Salt Lake Area Institutes of Religion
Come, O Thou King of Kings Combined Choir from the Salt Lake Area Institutes of Religion
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Church Auditing Department Report, 2008 โรเบิร์ต ดับเบิลยู. แคนท์เวลล์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Statistical Report, 2008 บรุค พี. เฮลส์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Learning the Lessons of the Past เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Our Father’s Plan—Big Enough for All His Children เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ขอให้เรารุดไป ที่ประชุม
Faith in the Lord Jesus Christ Elder Kevin W Pearson  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Faith in Adversity Elder Rafael E. Pino  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Temple Worship: The Source of Strength and Power in Times of Need เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก๊อตต์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Lessons from the Lord's Prayers เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Sing We Now at Parting Combined Choir from the Salt Lake Area Institutes of Religion
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิต

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Sing Praise to Him คณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ – ไอดาโฮ
พระบิดาบนสวรรค์ คณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ – ไอดาโฮ
Counsel to Young Men ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

This Is Your Phone Call อธิการริชาร์ด ซี. เอชลีย์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Priesthood Responsibilities เอ็ลเดอร์คลอดิโอ อาร์. เอ็ม. คอสตา watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา ที่ประชุม
We Are Doing a Great Work and Cannot Come Down ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

“Man Down!” ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Be Your Best Self ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

I'll Go Where You Want Me to Go คณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ – ไอดาโฮ
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สรรเสริญพระเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Sweet Hour of Prayer คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ท่านทำให้ทางสว่างได้ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The Way of the Disciple ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Come unto Him เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Get On with Our Lives เอ็ลเดอร์สตีเวน อี. สโนว์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล ที่ประชุม
His Arm Is Sufficient บาร์บารา ธอมพ์สัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

None Were with Him เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

This Is My Beloved Son คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Be of Good Cheer ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Now We'll Sing with One Accord คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
O My Father คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Unselfish Service เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Honorably Hold a Name and Standing เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Sacred Homes, Sacred Temples Elder Gary E. Stevenson watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา ที่ประชุม
Gifts to Help Us Navigate Our Life Elder José A. Teixeira watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

His Servants, the Prophets Elder F. Michael Watson watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

“Bring Souls unto Me” เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จนกว่าเราจะพบกันอีก ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมเยาวชนหญิงสามัญ

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

As Zion's Youth in Latter Days Young Women Choir from Stakes in East Millcreek, Cottonwood, and Olympus
He Sent His Son Young Women Choir from Stakes in East Millcreek, Cottonwood, and Olympus
Be Thou an Example of the Believers แอน เอ็ม. ดิบบ์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

A Virtuous Life—Step by Step แมรีย์ เอ็น. คุก watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Virtue: For Such a Time as This ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Come Let Us Go Up to the Mountain of the Lord อีเลน เอส. ดัลตัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้ฉัน ที่ประชุม
May You Have Courage ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

True to the Faith Young Women Choir from Stakes in East Millcreek, Cottonwood, and Olympus