አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

አጠቃላይ ጉባኤ በሙሉ

አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የቅዳሜ ጠዋት ስብሰባ

  
ምራን፣ አቤቱ አንተ ታላቁ ያሕዌ የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
ፅዮን በወብቷ ትነሳ የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
As We Meet Together Again ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን።   
እግዚአብሔር ሆይ ለነቢይ እናመሰግንሀለን የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
Because of Your Faith ሽማግሌ ጀፍሪ አር. ሆላንድ   
Stay on the Path ሮዝመሪ ኤም. ዊክሰም   
Obedience to the Prophets Elder Claudio R. M. Costa   
ትከሻህን በጋሪው ላይ አድርግ ተሰብሳቢዎች
Gospel Learning and Teaching ዴቪድ ኤም. መኮንኪ   
Reflections on a Consecrated Life ሽማግሌ ዲ. ቶድ ክርስቶፈርሰን   
የኢየሱስ ታሪኮችን ንገሩን የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
Of Things That Matter Most በፕሬዘደንት ዲየትር ኤፍ. ኡክዶርፍ   
ጠዋት ሲመጣ የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የቅዳሜ ከሰዓት በኋላ ስብሰባ

  
ኑ፣ እናንተ የጌታ ልጆች Family Choir from Stakes in Sandy and Draper
Beautiful Zion, Built Above Family Choir from Stakes in Sandy and Draper
የቤተክርስትያን ባለስልጣኖችን መደገፍ ፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ   
Agency: Essential to the Plan of Life ሽማግሌ ሮበርት ዲ. ሔልስ   
Let There Be Light! ሽማግሌ ክወንተን ኤል. ኩክ   
Faith—the Choice Is Yours ኤፒስ ቆጶስ ሪቻርድ ሲ ኤጅሊ   
Lord, I Would Follow Thee ተሰብሳቢዎች
Our Very Survival Elder Kevin R. Duncan   
Temple Mirrors of Eternity: A Testimony of Family Elder Gerrit W. Gong   
Never Leave Him ሽማግሌ ኒል ኤል. አንደርሰን   
The Transforming Power of Faith and Character ሽማግሌ ሪቸርድ ጂ. ስካት   
Home Family Choir from Stakes in Sandy and Draper
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የክህነት ስብሰባ

 listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

አድምጡ፣ እናንተ አህዛብ በሙሉ Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
Go, Ye Messengers of Heaven Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
Be Thou an Example of the Believers ሽማግሌ ራስል ኤም. ኔልሰን  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

“Come unto Me with Full Purpose of Heart, and I Shall Heal You” Elder Patrick Kearon  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

He Teaches Us to Put Off the Natural Man Elder Juan A. Uceda  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

በተራራ ላይ በከፍታ ተሰብሳቢዎች
Pride and the Priesthood በፕሬዘደንት ዲየትር ኤፍ. ኡክዶርፍ  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Serve with the Spirit ፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

The Three Rs of Choice ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን።  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ለአገልግሎት ተጠርተን Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የእሁድ ጠዋት ስብሰባ

 listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Truth Eternal የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
Jehovah, Lord of Heaven and Earth የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
Trust in God, Then Go and Do ፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Dear to the Heart of the Shepherd የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
Cleansing the Inner Vessel ፕሬዘደንት ቦይድ ኬ. ፓከር  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

The Holy Ghost and Revelation Elder Jay E. Jensen  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

የእስራኤል አዳኝ ተሰብሳቢዎች
Be an Example of the Believers ሜሪ ኤን. ኩክ  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Two Lines of Communication ሽማግሌ ዳለን ኤች. ኦክስ  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

እርስ በራስ ተዋደዱ የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
The Divine Gift of Gratitude ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን።  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

አሁን እንደሰት የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የእሁድ ከሰዓት በኋላ ስብሰባ

 listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Come, Rejoice የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
Lead, Kindly Light የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
The Priesthood of Aaron ሽማግሌ ኤል. ቶም ፔሪ  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Receive the Holy Ghost ሽማግሌ ዴቭድ ኤ. በድናር  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Courageous Parenting Elder Larry R. Lawrence  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

እኔ የእግዚአብሔ ልጅ ነኝ ተሰብሳቢዎች
Rest unto Your Souls Elder Per G. Malm  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Avoiding the Trap of Sin Elder Jairo Mazzagardi  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

What Have You Done with My Name? Elder Mervyn B. Arnold  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

O That Cunning Plan of the Evil One ሽማግሌ ኤም. ራስል ባለርድ  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

እንደገና እስከምንገናኝ ድረስ ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን።  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Sing We Now at Parting የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የሴቶች መረዳጃ ማህበር አጠቃላይ ስብሰባ

 listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Count Your Blessings ተሰብሳቢዎች
Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society ጁሊ ቢ ቤክ  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Carry On Relief Society Choir from Stakes in Kearns
Steadfast and Immovable Silvia H. Allred  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

And of Some Have Compassion, Making a Difference Barbara Thompson  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ተጨማሪ ቅድስና ስጠኝ ተሰብሳቢዎች
Charity Never Faileth ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን።  listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

The Spirit of God Relief Society Choir from Stakes in Kearns