Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Ամբողջ համաժողովը

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ առավոտյան նիստ

 listen 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տար մեզ, Մեծ Եհովա Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Թող Սիոնը Իր գեղեցկությամբ բարձրանա Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Միասին կրկին հանդիպելով Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Շնորհակալ ենք, Տեր, Մարգարեի համար Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Ձեր hավատքի պատճառով Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Մնացեք ուղու վրա Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Հնազանդություն մարգարեներին Ռ. Մ. Կոստա watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ուսդ հենիր անիվին Հավաքվածներ   
Սովորել և ուսուցանել ավետարանը Դեյվիդ Մ. Մակ-Քոնկի watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Մտորումներ նվիրաբերված կյանքի մասին Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Պատմիր ինձ Հիսուսի մասին Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Ամենակարևոր բաների մասին Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Առավոտն է բացվում Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ ցերեկային նիստ

 listen 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեք, Տիրոջ զավակներ Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Beautiful Zion, Built Above Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ազատ կամք՝ կարևորագույնը Կյանքի Ծրագրում Ռոբերտ Դ. Հեյլս watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Թող լույս լինի Քվենթին Լ. Քուք watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Հավատք՝ ընտրությունը ձերն է Ռիչարդ Ս. Էջլի watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Տեր, Քեզ կհետևեմ Հավաքվածներ   
Մեր իսկ գոյատևումը Քեվին Ռ. Դանքան watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Տաճարի հավերժության հայելիները. Վկայություն ընտանիքի մասին Ջերիթ Վ. Գոնգ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Երբեք մի լքեք Նրան Նիլ Լ. Անդերսեն watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Հավատի և բնավորության վերափոխող զորությունը Ռիչարդ Գ. Սքոթ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Home Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Քահանայության նիստ

 listen 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Լսեք, ազգեր բոլոր Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Go, Ye Messengers of Heaven Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Օրինակ եղեք հավատացյալներին Ռասսել Մ. Նելսոն watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

«Եկեք ինձ մոտ սրտի ողջ նվիրվածությամբ և ես կբժշկեմ ձեզ» Երեց Պատրիկ Քիրոն watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Նա սովորեցնում է մեզ հանել բնական մարդուն Խուան Ա. Ուսեդա watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Բարձր լեռան վրա Հավաքվածներ   
Հպարտությունը և Քահանայությունը Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ծառայեք Հոգով Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ընտրության երեք դասերը Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Կանչված ծառայելու Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի առավոտյան նիստ

 listen 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Truth Eternal Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Jehovah, Lord of Heaven and Earth Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Վստահեք Աստծուն, հետո գնացեք և արեք Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Թանկ Հովվի սրտին Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Մաքրել ներսի անոթը Բոյդ Կ. Փաքեր watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Սուրբ Հոգին և Հայտնությունը Ջեյ Ե. Ջենսեն watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Իսրայելի Քավիչը Հավաքվածներ   
Օրինակ եղեք հավատացյալներին Մերի Ն. Քուք watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Հաղորդակցման երկու ուղիները Դալլին Հ. Օուքս watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Սիրեք միմյանց Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Երախտագիտության աստվածային պարգևը Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Եկեք ուրախանանք Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի ցերեկային նիստ

 listen 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Come, Rejoice Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Տար բարությամբ, Լույս Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Ահարոնի Քահանայությունը Լ. Թոմ Փերի watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ստացիր Սուրբ Հոգին Դեյվիդ Ա. Բեդնար watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Եղեք քաջարի ծնողներ Լարի Ռ. Լորենս watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Աստծո զավակն եմ Հավաքվածներ   
Հանգստություն ձեր հոգիներին Պեր Գ. Մալմ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Խուսափել մեղքի ծուղակից Երեց Ջայրո Մազագարդի watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ի՞նչ եք դուք արել Իմ անվան հետ Մերվին Բ. Առնոլդ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ա՜խ, այդ խորամանկ ծրագիրը՝ այն չար մեկի Մ. Ռասսել Բալլարդ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Մինչ նոր հանդիպում Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Sing We Now at Parting Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Սփոփող Միության Գերագույն Ժողով

 listen 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Count Your Blessings Հավաքվածներ   
«Իմ արքայության դուստրերը». Սփոփող Միության պատմությունը և աշխատանքը Ջուլի Բ. Բեք watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Առաջ Relief Society Choir from Stakes in Kearns   
Կայուն ու հաստատուն Սիլվիա Հ. Ալրեդ watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Եվ մի քանիսին ողորմեցեք խտրություն անելով Բարբարա Թոմսոն watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Էլ ավել սրբություն տուր ինձ Հավաքվածներ   
Գթությունը երբեք չի խափանվում Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

The Spirit of God Relief Society Choir from Stakes in Kearns