LEXO  ShikoDëgjoShkarko

E Gjithë Konferenca

Download
close

Shkarko

 

Teksti

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Shtunës

   
Guide Us, O Thou Great Jehovah [Na Drejto, O Jehova i Madh] Kori Mormon i Tabernakullit   
Let Zion in Her Beauty Rise [Le t’Ngrihet Sioni n’Bukuri] Kori Mormon i Tabernakullit   
Ndërsa Prapë Takohemi së Bashku Tomas S. Monson  print
Të Falemi, Zot, për Profetin Kori Mormon i Tabernakullit   
Falë Besimit Tuaj Xhefri R. Holland  print
Qëndroni në Shteg Rozmari M. Uixom  print
Bindja ndaj Profetëve R. M. Kosta  print
Put Your Shoulder to the Wheel [Vërini Shpatullat Punës] Salla   
Mësimi dhe Mësimdhënia e Ungjillit Dejvid M. Mek-Konki  print
Mendime mbi një Jetë të Përkushtuar D. Tod Kristoferson  print
Tell Me the Stories of Jesus [Historitë e Jezusit m’Trego] Kori Mormon i Tabernakullit   
Për Gjërat që Kanë më Shumë Rëndësi Diter F. Uhtdorf  print
The Morning Breaks Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

   
Eni, F’mij’ të Zotit Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Beautiful Zion, Built Above Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Henri B. Ajring  print
Liria e Zgjedhjes: Thelbësore për Planin e Jetës Robert D. Hejls  print
Pastë Dritë! Kuentin L. Kuk  print
Besim – Zgjedhja Është e Juaja Riçard C. Exhli  print
Lord, I Would Follow Thee Salla   
Pikërisht Mbijetesa Jonë Kevin R. Dankan  print
Pasqyra Tempulli të Përjetësisë: Një Dëshmi për Familjen Gerit W. Gong  print
Kurrë Mos e Lini Atë Nil L. Andersen  print
Fuqia Shndërruese e Besimit dhe Karakteri Riçard G. Skot  print
Home Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Priftërisë

   
Hark, All Ye Nations! [Dëgjoni, të Gjithë Ju Kombe!] Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Go, Ye Messengers of Heaven Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Bëhu Shembull për Besimtarët Rasëll M. Nelson  print
“Ejani tek Unë me Qëllim të Plotë të Zemrës, dhe Unë Do t’Ju Shëroj” Plaku Patrik Kiëron  print
Ai Na Mëson ta Zhveshim Njeriun e Natyrshëm Huan A. Uceda  print
Lart në Majën e Malit Salla   
Krenaria dhe Priftëria Diter F. Uhtdorf  print
Shërbeni me Shpirtin Henri B. Ajring  print
Tre Parimet e Zgjedhjes Tomas S. Monson  print
Called to Serve [Thirrur na Kanë] Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Dielës

   
Truth Eternal Kori Mormon i Tabernakullit   
Jehovah, Lord of Heaven and Earth Kori Mormon i Tabernakullit   
Mirëbeso tek Perëndia, Pastaj Shko dhe Bëj Henri B. Ajring  print
Dear to the Heart of the Shepherd Kori Mormon i Tabernakullit   
Pastrimi i Brendësisë së Enës Bojd K. Paker  print
Fryma e Shenjtë dhe Zbulesa Xhei E. Xhensen  print
Shëlbues i Izraelit Salla   
Bëhu Shembull për Besimtarët Meri N. Kuk  print
Dy Linja Komunikimi Dallin H. Ouks  print
Love One Another Kori Mormon i Tabernakullit   
Dhurata Hyjnore e Mirënjohjes Tomas S. Monson  print
Tani Le të Gëzojmë Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Dielës

   
Come, Rejoice Kori Mormon i Tabernakullit   
Lead, Kindly Light Kori Mormon i Tabernakullit   
Priftëria e Aaronit L. Tom Peri  print
Merrni Frymën e Shenjtë Dejvid A. Bednar  print
Prindërim Trimëror Leri R. Lorens  print
I Am a Child of God Salla   
Prehuni në Shpirtrat Tuaj Per G. Malm  print
Shmangia e Grackës së Mëkatit Plaku Jairo Macagardi  print
Çfarë Keni Bërë Ju Me Emrin Tim? Mervin B. Arnold  print
O, Ai Plani Dredharak i të Ligut M. Rasëll Ballard  print
Derisa Prapë të Takohemi Tomas S. Monson  print
Sing We Now at Parting Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

General Relief Society Meeting

   
Count Your Blessings Salla   
Të Qëndrueshme dhe të Patundura Silvia H. Ollred  print
Carry On Relief Society Choir from Stakes in Kearns   
Dhe Kini Dhemshuri Për Njërin Duke Përdorur Dallim Barbara Tompson  print
Dashuria Nuk Ligshtohet Kurrë Tomas S. Monson  print
More Holiness Give Me [“Më Shumë Shenjtëri Më Jep”] Salla   
Dashuria Nuk Ligshtohet Kurrë Tomas S. Monson  print
The Spirit of God Relief Society Choir from Stakes in Kearns