TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooFaauta uira mai

Te amuiraa taatoa

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Aratai mai e Iehova Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Let Zion in Her Beauty Rise Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
A Farerei Faahou  Tatou Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Mauruuru Matou, E te Atua Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
No to Outou Faaroo Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ia Faaea noa i Ni‘a i te E‘a Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Haapa‘oraa i te Parau a te mau Peropheta Claudio R. M. Costa watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Hinaarohia Nei te Feia Ohipa Amuiraa   
Te Haapiiraa mai e te Haapiiraa’tu i te Evanelia David M. McConkie watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mau Mana‘ona‘oraa i te hoê Oraraa Haamo‘ahia D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Tell Me the Stories of Jesus Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te mau Mea Faufaa A‘e Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Hiti Mai Nei te Mahana Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haere Mai e Himene Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Beautiful Zion, Built Above Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Ei Maramarama! Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Faaroo—na Outou te Ma‘itiraa Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

To Tatou Faaoraraa Mau Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mau Hi‘o no te Oraraa mure ore o te Hiero: Hoê Iteraa Papû no te Utuafare Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Pee Au ia Oe Amuiraa   
Eiaha roa e Faaru‘e Ia’na Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Mana Taui no te Faaroo e te Huru o te taata Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Never Leave Him Elder Neil L. Andersen  listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

The Transforming Power of Faith and Character Elder Richard G. Scott  listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Home Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa a te Autahu‘araa

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Mau Nunaa ! Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Go, Ye Messengers of Heaven Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Ei Haapa‘oraa râ oe na Tei faaroo ra Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

«E Haere mai Ia‘u ma te Aau Hinaaro Hoê, e Na‘u e faaora ia outou» Elder Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ua Haapii mai Oia ia Tatou ia Faaru‘e i te mau Peu a te Taata Tino nei Juan A. Uceda watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Mau Nunaa e Amuiraa   
Te te‘ote‘o e te Autahu‘araa Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A tavini na roto i te Varua Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Na Ture e Toru no te Ma‘itiraa Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Maitihia e te Atua ra Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Truth Eternal Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Jehovah, Lord of Heaven and Earth Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
A Ti‘aturi i te Atua, I muri Iho A Haere e A Rave Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Auê te Aroha Rahi o te Tiai Mamoe Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te Tamâraa i te Rotoraa o te Faarii Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Varua Maitai e te Heheuraa Jay E. Jensen watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Faaora o Iseraela Amuiraa   
Ei Haapa‘oraa râ oe no Tei Faaroo ra Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E Piti Reni no te Aparauraa Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A Here Outou Mai Ta’u i Here Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te Horo‘araa Hanahana o te Aau Mehara Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Oaoa Tatou i te Tau no te Ora Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Come, Rejoice Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Aratai Mai, E Tena Tiarama Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te Autahu‘araa a Aarona L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A Farii i te Varua Maitai David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Riroraa ei Metua Itoito Larry R. Lawrence watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E tamarii au na te Atua. Amuiraa   
Te ora i to outou varua Per G. Malm watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E Fariu ê i te Marei o te Hara Elder Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Eaha ta Oe i Rave i To‘u I‘oa? Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Rave‘a Haavare a te Mea Ino ra M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E Tae noa’tu i te Taime e Farerei faahou ai Tatou Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Sing We Now at Parting Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Putuputuraa rahi a te Sotaiete Tauturu

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Count Your Blessings Amuiraa   
«Te mau Tamahine i roto i To‘u Basileia»: Te Aamu e te Ohipa a te Sotaiete Tauturu Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Carry On Relief Society Choir from Stakes in Kearns   
Te Etaeta e te Aueue Ore Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E aroha’tu i te tahi pae, ei haapa‘oraa ê ïa Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Fatu Here Amuiraa   
E ore roa te aroha e mou Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

The Spirit of God Relief Society Choir from Stakes in Kearns