አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

አጠቃላይ ጉባኤ በሙሉ

አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የቅዳሜ ጠዋት ስብሰባ

  
ተደሰቱ፣ ጌታ ንጉስ ነው! የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
Glory to God on High የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
It’s Conference Once Again ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን።   
We Listen to a Prophet’s Voice የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
The Sabbath and the Sacrament ሽማግሌ ኤል. ቶም ፔሪ   
Become as a Little Child Jean A. Stevens   
Followers of Christ ሽማግሌ ዋልተር ኤፍ. ጎንዛአሌዝ   
I Know That My Redeemer Lives ተሰብሳቢዎች
The Atonement Covers All Pain Elder Kent F. Richards   
LDS Women Are Incredible! ሽማግሌ ክወንተን ኤል. ኩክ   
ጌታ እንደሚያፈቅረኝ አውቃለሁ የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
Opportunities to Do Good ፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ   
በተራራ ላይ በከፍታ የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የቅዳሜ ከሰዓት በኋላ ስብሰባ

  
How Firm a Foundation Combined Choir from Brigham Young University - Idaho
የቤተክርስትያን ባለስልጣኖችን መደገፍ በፕሬዘደንት ዲየትር ኤፍ. ኡክዶርፍ   
Church Auditing Department Report, 2010 ሮበርት ደብሊው. ካርትዌል   
Statistical Report, 2010 ብሩክ ፒ. ሄልስ   
How Great the Wisdom and the Love Combined Choir from Brigham Young University - Idaho
Guided by the Holy Spirit ፕሬዘደንት ቦይድ ኬ. ፓከር   
Face the Future with Faith ሽማግሌ ራስል ኤም. ኔልሰን   
ቅዱሳን ወደፊት ግፉ ተሰብሳቢዎች
Establishing a Christ-Centered Home Elder Richard J. Maynes   
Testimony Elder Cecil O. Samuelson Jr.   
Desire ሽማግሌ ዳለን ኤች. ኦክስ   
Finding Joy through Loving Service ሽማግሌ ኤም. ራስል ባለርድ   
ፅዮን በወብቷ ትነሳ Combined Choir from Brigham Young University - Idaho
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የክህነት ስብሰባ

watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

See the Mighty Priesthood Gathered Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion
Guide Me to Thee Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion
Preparing the World for the Second Coming ሽማግሌ ኒል ኤል. አንደርሰን watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ተስፋ Elder Steven E. Snow watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Sacred Keys of the Aaronic Priesthood Larry M. Gibson watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

የእስራኤል አዳኝ ተሰብሳቢዎች
Your Potential, Your Privilege በፕሬዘደንት ዲየትር ኤፍ. ኡክዶርፍ watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Learning in the Priesthood ፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Priesthood Power ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን። watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

For the Strength of the Hills Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የእሁድ ጠዋት ስብሰባ

watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

አቤቱ የደህንነታችን አለት የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
Sabbath Day የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
አድምጡ፣ እናንተ አህዛብ በሙሉ የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
Waiting on the Road to Damascus በፕሬዘደንት ዲየትር ኤፍ. ኡክዶርፍ watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

More Than Conquerors through Him That Loved Us Elder Paul V. Johnson watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

The Sanctifying Work of Welfare Bishop H. David Burton watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ወደፊት እንግፋ ተሰብሳቢዎች
The Essence of Discipleship Silvia H. Allred watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

The Spirit of Revelation ሽማግሌ ዴቭድ ኤ. በድናር watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Have I Done Any Good? የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
The Holy Temple—a Beacon to the World ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን። watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

The Spirit of God የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የእሁድ ከሰዓት በኋላ ስብሰባ

 listen
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

I Saw a Mighty Angel Fly የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
I'm Trying to Be like Jesus የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
The Eternal Blessings of Marriage ሽማግሌ ሪቸርድ ጂ. ስካት watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

“As Many as I Love, I Rebuke and Chasten” ሽማግሌ ዲ. ቶድ ክርስቶፈርሰን watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

The Lord’s Richest Blessings Elder Carl B. Pratt watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ኑ፣ እናንተ የጌታ ልጆች ተሰብሳቢዎች
What Manner of Men and Women Ought Ye to Be? Elder Lynn G. Robbins watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Called to Be Saints Elder Benjamín De Hoyos watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

The Miracle of the Atonement Elder C. Scott Grow watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

An Ensign to the Nations ሽማግሌ ጀፍሪ አር. ሆላንድ watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

At Parting ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን። watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ተጨማሪ ቅድስና ስጠኝ የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የወጣት ሴቶች አጠቃላይ ስብሰባ

watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

በተራራ ላይ በከፍታ ተሰብሳቢዎች
Guardians of Virtue Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City
I Believe in Being Honest and True አን ኤም. ዲብ watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

“Remember This: Kindness Begins with Me” ሜሪ ኤን. ኩክ watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

I’m a Young Woman and I Believe! የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን  listen
Download
close

አውርዱ

 

በድምጽ የሚሰማ

Guardians of Virtue እሌይን ኤስ. ዳልተን watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

I Know That My Redeemer Lives Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City
A Living Testimony ፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

How Firm a Foundation Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City