LUE  KatseleKuunteleLataa

Koko konferenssi

watch
Download
close

Lataa

 

Teksti

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On Herra Kuningas! Mormonien tabernaakkelikuoro   
Kiitetty Jumala! Mormonien tabernaakkelikuoro   
On taas konferenssi Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

We Listen to a Prophet’s Voice Mormonien tabernaakkelikuoro   
Lepopäivä ja sakramentti L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Tulkaa pienen lapsen kaltaisiksi Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Kristuksen seuraajia Vanhin Walter F. González watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

I Know That My Redeemer Lives Yleisö   
Sovitus kattaa kaiken tuskan Vanhin Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

MAP-naiset ovat uskomattomia! Vanhin Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

I Know That My Savior Loves Me Mormonien tabernaakkelikuoro   
Tilaisuuksia tehdä hyvää Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Laella kukkulan Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Niin varma on perustus Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Kirkon virkailijoiden hyväksyminen Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Kirkon tilintarkastusosaston raportti 2010 Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Tilastoraportti 2010 Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

How Great the Wisdom and the Love Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Pyhän Hengen ohjaamina Presidentti Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Kohdatkaa tulevaisuus uskossa Vanhin Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Press Forward, Saints Yleisö   
Kristus-keskeisen kodin luominen Vanhin Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Todistus Vanhin Cecil O. Samuelson jr. watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Mitä me todella haluamme Vanhin Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Iloa rakastavasta palvelemisesta Vanhin M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Let Zion in Her Beauty Rise Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Pappeuskokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

See the Mighty Priesthood Gathered Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Guide Me to Thee Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Maailman valmistaminen toiseen tulemiseen Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Toivo Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Aaronin pappeuden pyhät avaimet Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

On Vapahtaja Israelin Yleisö   
Mahdollisuutenne, etuoikeutenne Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Oppimista pappeudessa Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Pappeuden voima Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

For the Strength of the Hills Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain aamukokous

 listen 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kalliomme, Vapahtaja Mormonien tabernaakkelikuoro   
Sabbath Day Mormonien tabernaakkelikuoro   
Kansat, te kuulkaa Mormonien tabernaakkelikuoro   
Odotusta Damaskoksen tiellä Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Meille antaa riemuvoiton Hän, joka on meitä rakastanut Vanhin Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Huoltotyö – pyhittävää työtä Piispa H. David Burton watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Herran työhön käyn Yleisö   
Opetuslapseuden perusolemus Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Ilmoituksen henki Vanhin David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Have I Done Any Good? Mormonien tabernaakkelikuoro   
Pyhä temppeli – johtotähti maailmalle Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

The Spirit of God Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain iltapäiväkokous

 listen 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

I Saw a Mighty Angel Fly Mormonien tabernaakkelikuoro   
I'm Trying to Be like Jesus Mormonien tabernaakkelikuoro   
Avioliiton iankaikkiset siunaukset Vanhin Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan Vanhin D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Herran runsaimmat siunaukset Vanhin Carl B. Pratt watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Herran lapset saapukaa Yleisö   
Millaisia miehiä ja naisia teidän siis tulee olla? Vanhin Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Pyhiksi kutsuttuja Benjamín De Hoyos watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Sovituksen ihme C. Scott Grow watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Merkkiviiri kansoille Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Erotessamme Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Suo enemmän mulle Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Yleinen Nuorten Naisten kokous

 listen 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Laella kukkulan Yleisö   
Guardians of Virtue Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
Uskon, että tulee olla vilpitön ja uskollinen Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

”Siis en unhoittaa saa, ett rakkaus alkavi minusta” Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

I’m a Young Woman and I Believe! Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko  listen 
Download
close

Lataa

 

Ääni

Hyveellisyyden varjelijoita Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

I Know That My Redeemer Lives Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
Elävä todistus Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Niin varma on perustus Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City