CITEŞTE  VizioneazăAscultăDescarcă

Întreaga conferinţă

watch
Download
close

Descarcă

 

Text

CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Domnul este Rege! Corul Tabernacolului Mormon   
Slavă lui Dumnezeu Corul Tabernacolului Mormon   
Este din nou conferinţă Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

We Listen to a Prophet’s Voice Corul Tabernacolului Mormon   
Sabatul şi împărtăşania L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Să devenim ca un copil Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Cei care-L urmează pe Hristos Vârstnicul Walter F. González watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

I Know That My Redeemer Lives Congregaţia   
Ispăşirea poate tămădui orice durere Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Femeile SZU sunt remarcabile! Vârstnicul Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

I Know That My Savior Loves Me Corul Tabernacolului Mormon   
Ocazii de a face bine Preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Pe vârful muntelui Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ce trainică temelie Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Susţinerea oficianţilor Bisericii prezentată de preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Raportul Departamentului de Audit al Bisericii, 2010 Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Raport statistic, 2010 Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

How Great the Wisdom and the Love Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Îndrumaţi de Spiritul Sfânt Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Întâmpinaţi viitorul cu credinţă Vârstnicul Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Înainte, sfinţi Congregaţia   
Să întemeiem un cămin care se bazează pe Hristos Vârstnicul Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

mărturie Vârstnicul Cecil O. Samuelson Jr. watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Dorinţa Vârstnicul Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Să găsim bucurie slujind cu dragoste Vârstnicul M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Let Zion in Her Beauty Rise Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea preoţiei

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

See the Mighty Priesthood Gathered Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Guide Me to Thee Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Pregătirea lumii pentru a Doua Venire Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Speranţă Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Cheile sacre ale Preoţiei aaronice Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Mântuitorul Israelului Congregaţia   
Potenţialul dumneavoastră, privilegiul dumneavoastră Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Să învăţăm în cadrul preoţiei Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Puterea preoţiei Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

For the Strength of the Hills Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de duminică dimineaţă

 listen 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

O, Tu, Stâncă de salvare Corul Tabernacolului Mormon   
Sabbath Day Corul Tabernacolului Mormon   
Voi, naţiuni, veniţi şi-ascultaţi! Corul Tabernacolului Mormon   
Aşteptând pe drumul către Damasc Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit Vârstnicul Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Munca de bunăstare care sfinţeşte Episcopul H. David Burton watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Cu toţi în munca Domnului să înaintăm Congregaţia   
Esenţa uceniciei Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Spiritul revelaţiei Vârstnicul David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Have I Done Any Good? Corul Tabernacolului Mormon   
Templul sfânt – un far pentru lume Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

The Spirit of God Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de duminică după-amiază

 listen 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

I Saw a Mighty Angel Fly Corul Tabernacolului Mormon   
I'm Trying to Be like Jesus Corul Tabernacolului Mormon   
Binecuvântările eterne ale căsătoriei Vârstnicul Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe care-i iubesc Vârstnicul D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Cele mai preţioase binecuvântări ale Domnului Vârstnicul Carl B. Pratt watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Veniţi, voi copii ai Domnului Congregaţia   
Ce fel de bărbaţi şi femei trebuie să fiţi? Vârstnicul Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Chemaţi să fim sfinţi Benjamín De Hoyos watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Miracolul ispăşirii C. Scott Grow watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Un steag [pentru] popoare Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Acum, când ne despărţim Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Mai multă sfinţenie Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Adunarea Generală a Tinerelor Fete

 listen 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Pe vârful muntelui Congregaţia   
Guardians of Virtue Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
Cred că trebuie să fim cinstite şi fidele Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

„Deci eu îmi spun mie: «Bunătatea începe cu mine»” Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

I’m a Young Woman and I Believe! Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă  listen 
Download
close

Descargar

 

Audio

Apărătoarele virtuţii Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

I Know That My Redeemer Lives Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
O mărturie vie Preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Ce trainică temelie Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City